TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec 7.09.2008
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Hyde Park  TMZM Mielec Sanktuarium w Chorzelowie .
skrypty php, skrypty JS, shout

           W  przydrożnej kapliczce w 1975 roku ks. Jerzy Grabiec odnalazł łaskami słynący obraz .
Pierwsze sanktuarium na mieleckiej ziemi .
  

7 września 2008 r. podczas niedzielnych uroczystości, w Chorzelowie biskup Wiesław Lechowicz przekazał na ręce proboszcza, księdza Andrzeja Ramsa, dekret o podniesieniu parafialnego kościoła do godności Sanktuarium pw. Matki Bożej Chorzelowskiej Królowej Rodzin.

Biskup tę wiadomość przekazał podczas jubileuszowych uroczystości 100. rocznicy konsekracji kościoła, a także 30 rocznicy uroczystej intronizacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Chorzelowskiej Królowej Rodzin.
- Ksiądz proboszcz zwrócił się do biskupa Wiktora Skworca, ordynariusza diecezji tarnowskiej, z wielką prośbą o podniesienie kościoła do rangi sanktuarium. Uczynił to na podstawie waszych osobistych intuicji, na podstawie obserwacji waszej wiary i miłości, zresztą wyrażonej w sposób spontaniczny również dzisiaj podczas powitania. Otóż decyzją biskupa ordynariusza wasza świątynia obchodząca dziś tak wielkie uroczystości zostaje podniesiona do rangi sanktuarium. Gratuluję serdecznie i myślę, że ten dar stanie się dla was wezwaniem, aby nie tylko ta świątynia była sanktuarium, ale i wasze życie stawało się nim. W najbliższą niedzielę, wobec całej wspólnoty parafialnej, ksiądz proboszcz na każdej mszy świętej odczyta ten dekret – mówił do parafian podczas wieczornych uroczystości biskup Wiesław Lechowicz, parafianie na te słowa odpowiedzieli gromkimi brawami.
- Myślę, że nasze serca rozpalą się jeszcze większą miłością do tej, która to właśnie miejsce i tę świątynię obrała, aby tu królować, wysłuchiwać naszych próśb i patronować całej mieleckiej ziemi. Prosimy gorąco, abyś w imieniu wszystkich czcicieli Królowej Rodzin przekazał wyrazy szczerej wdzięczności J.E. księdzu biskupowi ordynariuszowi Wiktorowi Skworcowi za ten dar – mówił ks. Andrzej Rams, dziękując za przekazanie dekretu, dzięki któremu kościół w Chorzelowie może był tytułowany sanktuarium.
Biskup Lechowicz podczas kazania zachęcał parafian, aby jak najczęściej posilali się Słowem Bożym, które jest drogowskazem w naszym życiu. - Jest ono słowem życia wiecznego. Korzystajcie jak najczęściej ze stołu Eucharystycznego, jakim jest ołtarz – mówił do zebranych. Na zakończenie Eucharystii zgromadzeni uczestniczyli w procesji wokół kościoła, w której wyśpiewali dziękczynne „Te Deum”.

Blisko siedem wieków
Miejscowość Chorzelów jako parafia wzmiankowana jest w 1326 roku. To już prawie 700 lat jej istnienia. W roku 1908 został poświęcony obecny kościół, murowany. Siedemdziesiąt lat później, 8 września 1978 roku biskup Jerzy Ablewicz dokonał poświęcenia i intronizacji obrazu. Wszyscy zebrani w kościele, klęcząc, wpatrywali się w głębokim skupieniu w główny ołtarz, w którym przy dźwięku fanfar ukazał się pełen harmonii i subtelności obraz Matki Bożej Dzikowskiej, który odtąd miał się zwać obrazem Matki Bożej Chorzelowskiej. O rozwój kultu zatroszczył się początkowo ks. Jerzy Grabiec, który odnalazł go w przydrożnej kapliczce.

Kult za granicami kraju
Kopia obrazu znajduje się w Watykanie. Był to dar księdza Grabca dla papieża Jana Pawła II. Ten sam kapłan zawiózł także kopię obrazu do Szwajcarii. Również ks. Kazimierz Kaczor niejednokrotnie wyjeżdżał za granicę i tam starał się zaszczepić kult Matki Bożej z tego miejsca. Także obecny proboszcz, ks. Andrzej Rams, promuje kult Matki Bożej Chorzelowskiej. Za jego wiedzą i zgodą wysłano w 2002 roku do Hiszpanii 8 obrazów, a kolejnych 6 do Włoch.
Jak pisze w wydanej z okazji jubileuszu publikacji ks. Kazimierz Talarek, Chorzelów położony jest blisko Mielca, wysoko uprzemysłowionego i rozwijającego się miasta. Wydawać by się mogło, że człowiekowi powinno być w takim miejscu dobrze, bo przecież ma mieszkanie i pracę, a więc ma zapewniony byt. Ale jednak w takich miejscach człowiek czuje się czasem bardzo nieszczęśliwy, a czasem jego życie staje się koszmarne. [...] Dlatego też wszyscy zgodnym chórem przyznają, że Maryja wybrała Chorzelów leżący blisko Mielca, aby pełnić stąd swoją wielką misję ratowania człowieka, który w tej właśnie okolicy jest szczególnie narażony na zapomnienie o Ewangelii i Bożych przykazaniach.

Podziękowania, prośby, łaski
Nie da się w żaden sposób policzyć łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej Chorzelowskiej. Do „Księgi łask i wdzięczności” od 1975 roku do czasów obecnych wpisano 34 świadectwa świadczące o łaskach otrzymanych za jej wstawiennictwem. Są to wpisy świadczące o uratowaniu życia tych osób, które zapadły na prawie nieuleczalne, z punktu widzenia medycznego, choroby lub znajdowały się w stanie krytycznym. Niektóre z tych przypadków zostały poparte solidną dokumentacją lekarską.
Chociaż kościół w Chorzelowie jest określany zwyczajowo terminem sanktuarium, to jednak w świetle prawa takim nie był. Po 22 latach od intronizacji łaskami słynącego obrazu ksiądz Kazimierz Kaczor skierował do Kurii Diecezjalnej w Tarnowie obszerne pismo, w którym prosił o wydanie dekretu uznającego ten kościół za sanktuarium maryjne.

Nieustające starania
Po jego śmierci kolejne starania czynił jego następca, ks. Andrzej Rams. W pierwszej prośbie wystosowanej 25 listopada 2002 roku czytamy. - W bardzo krótkim czasie do chorzelowskiej świątyni zaczęli coraz liczniej pielgrzymować wierni, dla których intronizowany obraz stał się punktem odniesienia duchowego i rozwijania ich pobożności maryjnej.
Po upływie 6 lat, ksiądz proboszcz widząc, że kult Matki Bożej Chorzelowskiej jeszcze bardziej się umacnia, 22 lipca 2008 roku wystosował kolejne pismo do ordynariusza tarnowskiej diecezji. Pisze w nim m.in.: znamienny jest fakt, że coraz więcej rodzin, nie tylko z parafii, ale również z całej mieleckiej ziemi, a nawet z ziemi sandomierskiej i rzeszowskiej przybywa przed obraz słynący z Jej łask, powierzając Matczynej opiece swoje rodzinne i małżeńskie troski i problemy. Dzień 7 września będzie ważną datą w historii parafii. Dzień 7 września 2008 roku będzie ważną datą w historii parafii.

Niezapomniane chwile w parafii
Podczas tegorocznych trzydniowych uroczystości odpustowych w chorzelowskim kościele odbyły się nabożeństwa m.in. dla wdów i wdowców. Małżeństwa obchodzące swój jubileusz odnowiły przyrzeczenia małżeńskie. Podczas uroczystej nowenny do Matki Bożej Chorzelowskiej przedstawiono prośby spisane na kartkach. W poniedziałek uroczystą sumę odprawił ks. kardynał Marian Jaworski, Metropolita Lwowski.
Patrycja Augustyn

  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII