TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Hyde Park  TMZM Mielec Blizna
skrypty php, skrypty JS, shout

Po 70 latach Niemcy ponownie na byłym poligonie doświadczalnym rakiet V w Bliźnie.
24-09-2009
Blizna, mała wioska w gminie Ostrów na pograniczu powiatu Mieleckiego, Dębickiego i Ropczyckiego. Zasłynęła w okresie okupacji niemieckiej, że właśnie tam, wśród lasów byłej puszczy Sandomierskiej Niemcy usadowili poligon doświadczalny dla swojej cudownej broni rakiet V-1 i V-2. Na obszernym terenie od Pustkowa, poprzez Ociekę i dalej w kierunku Mielca znajdował się poligon SS, a w centrum tego poligonu mieścił się jeszcze jeden poligon, właśnie w Bliźnie, gdzie artylerzyści Wermachtu przeprowadzali próby rakiet V. Na całej przestrzeni ludność cywilna została wysiedlona, a domostwa zniszczone. Poligon doświadczalny umiejscowiony w centrum poligonu SS zapewnić miał maksimum tajności wykonywanych prób. Siłę roboczą zapewniał obóz koncentracyjny w Pustkowie, zapełniony więźniami Polaków, Żydów i około 5000 jeńców radzieckich. Wśród lasów, Niemcy rękami więźniów i jeńców wybudowali kilkanaście centrów zwanych ringami. Ringi połączone były między sobą asfaltowymi i betonowymi drogami. Z Kochanówki do Blizny doprowadzono bocznicę kolejową, którą w ścisłej tajemnicy transportowano do Blizny rakiety. W wybudowanych w lesie halach dokonywano montażu rakiet, a następnie wystrzeliwano z przygotowanych w tym celu wyrzutni. Będąc 15-letnim chłopcem miałem możność obserwować lot owych rakiet. Rakiety wystrzeliwano w kierunku północnym, gdzie po przebyciu około 180 km wybuchały w okolicy Sarnak nad Bugiem. Te nieudane spadały w pobliskich lasach wyrzutni, gdzie natychmiast zostawały odnajdowane przez Niemców i zabezpieczane. Nadmienić należy, że części z niewypałów wpadały często w ręce działającego na tym terenie oddziału Armii Krajowej płk Aleksandra Rusina. Człowiek ten w dużej mierze przyczynił się do ujawnienia niemieckich tajemnic, przekazując zdobyte części rakiet do władz AK w Warszawie.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej teren Blizny wraz z przyległościami został zniszczony przez wojska radzieckie. Następnych zniszczeń dokonała powracająca miejscowa ludność. Reszty zniszczeń dokonał czas. Po latach pozostały jedynie szczątki fundamentów hali montażowej, fundamentu rakiet V-1, szczątki betonowych dróg i innych pozostałości. To historyczne miejsce zostało zapomniane i zaniedbane. Pomimo tak wysokiego znaczenia historycznego nie zrobiono nic, aby udostępnić zwiedzającym owe szczątki. Władzy terenowej nie stać było nawet na tabliczki informujące na drogach dojazd do Blizny, a turyści często zagraniczni błądzili w jej poszukiwaniu. Aż dziw bierze, że nikt nie wpadł na pomysł, aby to historyczne miejsce uświetnić. W dzisiejszej dobie nie trzeba nawet wielkiego kapitału, aby te szczątki udostępnić zwiedzającym. Wystarczy pomyśleć, zrobić projekt i wystąpić o dofinansowanie z UE. Na tak znaczące historyczne miejsca Unia Europejska daje 100% dofinansowanie. To na co nie było nas stać, zaczęli robić Niemcy. Zapomnianą Blizną zainteresował się niemiecki konsul z Krakowa. W sierpniu 2008 zawitał do Blizny, gdzie po rozmowach utworzona została Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej. Opracowano wstępny projekt utworzenia Parku Historycznego Blizna. Zgodnie z projektem w Bliźnie powstanie hotel, muzeum, turystyczne ścieżki do zwiedzania. W kwadracie o powierzchni 1 km2 znajdzie się ścisłe centrum z makietą rakiety V-2 oryginalnej wielkości 14 metrów. Turyści po zwiedzanych obiektach obwożeni będą specjalną kolejką. W Historycznym Parku Blizna promowana będzie niemiecka myśl techniczna. Organizatorzy nie wydadzą na to, ani grosza, bo dostaną dofinansowanie z UE. Natomiast mogą się spodziewać sporo zysków. Miło się słyszy, że biedną Bliznę czeka lepsza przyszłość, ale mnie nawiedza refleksja. Czy musieliśmy bezradnie czekać tyle dziesięcioleci, aż przyjdą Niemcy? Czy będzie tam miejsce, aby pokazać, że tą niemiecką myśl techniczną budowano na zamordowanych ofiarach, Polakach, Żydach, jeńcach rosyjskich i innych narodowościach?
 

Hala montażowa rakiet V w bliźnie.jpg
Fundament wyrzutni rakiety V w Bliźnie
Prawdopodobnie część turbiny rakiety V1
Znaleziska części rakiet V w Nadlesnictwie Tuszyma

Teofil Lenartowicz


  Copyright © 2006-2009 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII