TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec


Krystyna Książnicka
 (25.01.1944 - 27.04.2007)

Urodziła się 25 stycznia 1944 r. w Wojsławiu koło Mielca, córka Stanisława i Wiktorii z domu Kowalik.
Absolwentka Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim, egzaminy maturalne zdała w 1963 r. W tym samym roku podjęła pracę w PSS „Społem" w Mielcu jako dekorator wystaw i wnętrz i na tym stanowisku pracowała do maja 1968 r. W czerwcu przeszła do pracy w Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej, gdzie była instruktorem plastyki, teatru i teatru lalek. Prowadziła zespoły tego typu w wiejskich klubach RSW „Prasa-Książka-Ruch" i „Młodego Rolnika" przy GS „Samopomoc Chłopska" i zdobyła z nimi szereg sukcesów (nagrody, wyróżnienia, dyplomy) w festiwalach i przeglądach teatrów lalek.

W 1975 r. otrzymała zaświadczenie weryfikacyjne instruktorskie z zakresu wymienionych dziedzin sztuki. Była także opiekunką Koła Twórców Amatorów Ziemi Mieleckiej i współorganizatorką wystaw prac członków tego Koła. Po likwidacji PPKO w 1975 r. (w związku z likwidacją powiatów), mianowana została dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Mielcu z siedzibą w Wojsławiu, prowadzącego działalność na terenie gminy wiejskiej Mielec. W 1977 r. ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i otrzymała tytuł magistra pedagogiki. W 1979 r. podjęła pracę pedagoga szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Konarskiego w Mielcu, a od 1 stycznia 1983 r. do czerwca 1989 r. pracowała jako nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mielcu.

 Od 1999 r. przebywała na emeryturze. Wiele czasu poświęcała działalności społecznej. Od 1968 r. była członkiem TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu w latach 80. pełniła funkcję jego sekretarza. W 1981 r. była jednym z inicjatorów powstania Klubu Środowisk Twórczych przy TMZM i jego przewodniczącą do 1989 r. W ramach tej społecznej funkcji przyczyniła się do integracji środowiska mieleckich twórców i w efekcie - do rozwoju twórczości plastycznej oraz jej ekspozycji w Mielcu i innych miastach. Była także jednym z głównych sygnatariuszy listu-apelu o uratowanie przed wyburzeniem zabytkowych budynków Jadernych i Skrzyniarzów w związku z budową wiaduktu. (Aktualnie mieści się tam „Jaderówka" - Filia Muzeum Regionalnego - z unikatowym zbiorem sprzętu fotograficznego i dokumentacją fotograficzną życia Mielca i okolic.) Od wielu lat specjalizowała się w ręcznym piśmie artystycznym, za co otrzymała wiele dyplomów i podziękowań.

 Z inicjatywy znanego historyka i działacza harcerskiego Janusza Krężela - w latach 1998-1999 przepisała na papierze czerpanym „Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego i uczestniczyła w uroczystości przekazania tego dzieła przez grupę harcerzy z Mielca, Tarnobrzega i Tarnowa jako wotum dla Matki Bożej Częstochowskiej w klasztorze na Jasnej Górze. Jest autorem wielu propozycji i projektów okładek książek, ilustracji i przerywników. Współpracowała w tym zakresie z wieloma placówkami kulturalno-oświatowymi, instytucjami i autorami książek.

Wykonała kronikę Koła Twórców Amatorów Ziemi Mieleckiej i Klubu Środowisk Twórczych TMZM, prowadziła Kronikę Kościoła Pomocniczego Najświętszego Serca Jezusa w Wojsławiu i kronikę TMZM. Wyróżniona została Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury" (1980) i godnością Honorowego Członka TMZM (2003).

Zmarła 27 kwietnia 2007 roku, pogrzeb odbył się w poniedziałek 30 kwietnia w Bazylice Mniejszej p.w. św. Mateusza w Mielcu. Do kościoła, a później na cmentarz, oprócz najbliższej rodziny zmarłej i jej znajomych przyszli ludzie , związani z mielecką kulturą., aby oddać hołd zmarłej. Pożegnalne słowo wygłosił T.Łakomy , były prezes TMZM , który wspomniał o zasługach K.Książnickiej dla kultury środowiska mieleckiego, oraz o jej zaangażowaniu w pracę z młodzieżą i pomoc nieprofesjonalnym twórcom w ich początkowej twórczości.

  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII