TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Mielecka kultura  TMZM Mielec  MIELECKA RADA SENIORÓW pierwszej kadencji
Mielecka Rada Seniorów liczy 12 członków
 21-05-2015

Dnia 21 września 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Mielcu odbyły się wybory do Mieleckiej Rady Seniorów pierwszej kadencji. W głosowaniu tajnym zostało wybranych 12 członków Rady spośród 20 zgłoszonych wcześniej kandydatów - seniorów mających poparcie 15 osób starszych lub będących przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych. Do zarządu MRS wybrano Andrzeja Talarka wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

W imieniu Prezydenta Miasta Mielca uczestników zebrania wyborczego powitała Sekretarz Urzędu Miejskiego Monika Szczodry. Przed przystąpieniem do głosowania kandydaci przedstawili swoją krótką charakterystykę, dotychczasową działalność oraz swoje pomysły na rolę w Radzie.
- Przede wszystkim chciałabym pogratulować Państwu zaangażowania w sprawy społeczne oraz docenić Państwa doświadczenie aktywności obywatelskiej. Jestem przekonana, że wszyscy Państwo tu zgromadzeni będą w najlepszy sposób reprezentować interesy i potrzeby osób starszych -€ zwróciła się do kandydatów Monika Szczodry.

Instytucja Mieleckiej Rady Seniorów stwarza nową, adresowaną do przedstawicieli mieleckich środowisk seniorskich formułę umożliwiającą ich włączenie we współdecydowanie o lokalnych sprawach istotnych dla tej grupy społecznej. Przyjęty statut Mieleckiej Rady Seniorów zakłada jej doradczo-konsultacyjny charakter, dający możliwość opiniowania powstających lokalnie dokumentów strategii, uchwał, inicjowania działań związanych z potrzebami osób starszych.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady odbędzie się 12 października br. o godzinie 15:30 w mieleckim magistracie w Sali Obrad.

Rada na pierwszym posiedzeniu wybierze ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Skład nowo wybranej Mieleckiej Rady Seniorów:
1) Jan Bury,
2) Władysława Cegielska,
3) Feliks Czop,
4) Antoni Dutkiewicz,
5) Józef Dziekan,
6) Jadwiga Jankowska,
7) Maria Madej,
8) Elżbieta Pitroff,
9) Stanisława Rzeźnik,
10) Wacław Świerczyński,
11) Andrzej Talarek,
12) Janina Tomczyk.

Gratulujemy wybranym i życzymy owocnej współpracy.

Wybory do Mieleckiej Rady Seniorów [LISTA KANDYDATÓW]
17-05-2015

Dnia 21 września 2015 roku, o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu odbędą się wybory do Mieleckiej Rady Seniorów pierwszej kadencji, powołanej przez Radę Miejską w Mielcu.

Członkami Mieleckiej Rady Seniorów mogą być osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Mielca. Nabór kandydatów został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Mielca w lipcu, a zgłoszenia mogły być dokonywane do dnia 28 sierpnia. Rada wybierana będzie spośród osób zgłoszonych w tym terminie przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz spośród seniorów, którzy uzyskali poparcie 15 osób starszych. W wyniku przeprowadzonego naboru, do mieleckiego magistratu wpłynęło 20 formularzy zgłoszeniowych spełniających kryteria formalne.

Zgodnie z przyjętym statutem Mielecka Rada Seniorów liczy 12 członków. W przypadku gdy liczba kandydatur jest większa, wybór radnych seniorów dokonywany jest na zebraniu wyborczym w głosowaniu tajnym przez kandydatów obecnych na zebraniu.

Intencją powołania Mieleckiej Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów starszego pokolenia mielczan, tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej, jak również troska o pozytywny wizerunek osób starszych. Mielecka Rada Seniorów będzie ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla władz samorządowych Mielca, z którymi miasto będzie współpracować w obszarach dotyczących osób starszych.

KANDYDACI DO MIELECKIEJ RADY SENIORÓW


1. Budzyn Halina - jest osobą empatyczną, potrafiącą słuchać ludzi i ich jednoczyć.

2. Bury Jan – kandydat jest emerytowanym wieloletnim dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Mielcu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

3. Cegielska Władysława – przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych - Spółdzielczy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu.

4. Czop Feliks - pełni funkcję Prezesa Zarządu Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od lutego 2012 r.

5. Dutkiewicz Antoni – pełni funkcję przewodniczącego Komisji Emerytów i Rencistów
WSK „PZL- MIELEC”.

6. Dziekan Józef - aktywnie włącza się w działalność społeczną na rzecz lokalnej społeczności, szczególnie w zakresie przeciwdziałania wykluczenia społecznego i aktywności osób starszych.

7. Gadomska Barbara - pełni funkcję wiceprezesa Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 10 lat jest także społecznym
kuratorem Sądu Rejonowego w Mielcu w Wydziale Karnym.

8. Jankowska Jadwiga – przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mielcu. Od 1990 r. pełni funkcję przewodniczącej oddziałowej sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Mielcu.

9. Madej Maria – jest emerytowaną nauczycielką. Od wielu lat przewodniczy Klubowi Seniora „Pogodna Jesień”
działającemu przy Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

10. Moździerz Maria - kandydatka od pięciu lat pełni funkcję ławnika w Sadzie Rejonowym w Mielcu w Wydziale Rodzinnym. Od 45 lat jest członkiem Zarządu i Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu.

11. Pasek Zofia - od wielu lat czynnie związana jest z Klubem Seniora „Pogodna Jesień” i pełni w nim funkcję wiceprzewodniczącej.

12. Pitroff Elżbieta - pełni funkcję wiceprzewodniczącej Klubu Seniora „Wrzos” działającego przy Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i zajmuje się w nim prowadzeniem kroniki klubowej.

13. Rzeźnik Stanisława - Stowarzyszenie „Klub Seniora Zacisze”.

14. Szurek Andrzej - od kilku lat przebywa na emeryturze. Po przepracowaniu ponad 40 lat w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu w dozorze technicznym, w pionie produkcji nabył wiele cennego doświadczenia w zakresie współpracy z ludźmi.

15. Świątek Maria - jest członkiniom Klubu Seniora „Złota Jesień” działającego przy Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od niedawna pełni funkcję przewodniczącej Klubu.

16. Świerczyński Wacław - jest długoletnim działaczem społecznym.

17. Talarek Andrzej - jest zastępcą prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im.Władysława Szafera, którego celem statutowym jest gromadzenie materiałów, szerzenie wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym miasta Mielca i regionu mieleckiego, a także ochrona zabytków i pamiątek miasta oraz troska o estetyczny wygląd miasta i jego wszechstronny rozwój. Ponadto Kandydat jest autorem felietonów o sprawach Mielca.

18. Tomczyk Janina - jest emerytowanym pracownikiem „WSK-PZL” Mielec oraz ma doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

19. Tylko Kazimierz - od pięciu lat jest członkiem komitetu FKS Stal Mielec.

20. Witek Edward - interesuje się podróżami krajoznawczymi.
 


  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec &  Wicherski MCMLXII