TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Mielecka kultura  TMZM Mielec Mielecka strażnica ma prawie 130 lat
Kiedyś tańcowała tam hrabianka, teraz potrzebny remont
 22-11-2011
Mielecka strażnica ma prawie 130 lat pięknej historii i tradycji, aby przetrwała następne lata, trzeba o nią zadbać.

Jedni mówią - to stara buda - inni – zabytek, konieczny jest remont, będziemy pomagać - ale na tych obietnicach się kończy. W praktyce wygląda to w ten sposób, że małymi krokami, dzięki pracy strażaków z OSP, drobnemu wsparciu Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Mielca, stara strażnica, przy ul. Kilińskiego, pomału wraca do funkcjonowania.

- Dostaliśmy 30 tys. zł od Marszałka Województwa Podkarpackiego z Funduszu Ratowania Zabytków. Prezydent Mielca również wspomógł nas 30 tys. zł. Dzięki tym pieniądzom, udało się wyremontować część budynku, w której znajdować się będzie niezbędne zaplecze techniczne, kotłownia, toalety, itp. 30 listopada br. planujemy odbiór techniczny tej części inwestycji – informuje Piotr Toczyński, Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mielcu.

Mielecka straż posiada długą i ciekawą historię. Od początku istnienia do dziś, działa w tych samych obiektach. Jest najstarszą w województwie podkarpackim, a trzecią w Galicji. W 1866 r. w czasach zaborów, na terenie miasta Mielca, na mocy uchwały ówczesnej Rady Miasta z inicjatywy burmistrza Józefa Kłosa, zostało zorganizowane Pogotowie Ogniowe. Trzy lata później powstała Ochotnicza Straż Pożarna, której statut został zatwierdzony przez władze austriackie dopiero w 1873 roku.


Sama strażnica powstała w 1882 r. z inicjatywy ówczesnego naczelnika OSP oraz mieleckiego kupca, Aureliusza Fiutowskiego. Przy strażnicy działała kręgielnia, amatorski zespół teatralny, orkiestra dęta. Budowla pełniła także rolę, tak zwanego kasyna mieszczańskiego. Duża sala oraz scena umożliwiały odgrywanie spektakli teatralnych, organizowanie spotkań publicznych, okolicznościowych oraz wykwintnych bali.- Pamiętam, opowiadania ojca, który wspominał jak na bal przyjechała hrabianka Tarnowska z Chorzelowa. Była bardzo ładna, lubiła się bawić, wszyscy panowie chcieli z nią tańczyć. Jej woźnica marzł w powozie, a hrabianka szalała na parkiecie - śmieje się Piotr Toczyński.

Straż działała również w czasie okupacji. Brała udział w akcjach przeciwpożarowych. Była schronieniem dla ludzi, którzy należeli do różnych organizacji podziemnych. – Ówczesny burmistrz Mielca, Johann Zimmermann, słał pisma do komendanta straży, Jana Podolskiego, aby przesyłał aktualne listy strażaków, pełniących nocne warty w mieście, gdyż budziły one podejrzliwość władz okupacyjnych. W ten sposób Niemcy chcieli zablokować możliwość kamuflażu działaczom ruchu oporu- opowiada Piotr Toczyński i dodaje - w latach 50-tych, komunistyczne władze chciały zlikwidować OSP, gdyż jej członkami byli przedwojenni mielczanie, nieufnie nastawieni do nowego systemu. Dlatego też pozbawiono OSP sprzętu, a należące do niej budynki przejęła Powiatowa Straż Pożarna. W latach 80-tych, dzięki staraniom ówczesnego Prezesa Jana Magdy, strażnica wróciła do pierwotnego właściciela, czyli OSP.

Drewniany budynek OSP przy ul. Kilińskiego został wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego. – Aby uchronić strażnicę przed zniszczeniem, wystąpiłem do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie jej do rejestru zabytków nieruchomych naszego województwa. W 2010 r. się to udało i obecnie strażnica jest prawnie chroniona- tłumaczy działacz mieleckiej OSP.

W strażnicy znajduje się mała Izba Pamięci, w której można zobaczyć różne eksponaty, m. in. portrety wszystkich działaczy straży od założenia do dnia dzisiejszego, zabytkowe wozy, drobny sprzęt strażacki, czapki, mundury, medale, oznaczenia oraz liczne dokumenty.- Chcielibyśmy powiększyć dotychczasową Izbę Pamięci i zrobić Regionalne Muzeum Pożarnictwa. Planujemy zorganizować tam ośrodek szkolenia, dla wszystkich strażaków z całego powiatu. Wyremontowane budynki mogłyby być miejscem zebrań, spotkań okolicznościowych. Chcemy tam również organizować konkursy plastyczne oraz konkursy wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkolnej – mówi Piotr Toczyński.

Obecny stan strażnicy nie wygląda ciekawie.- Budynek jest nieogrzewany, brakuje sanitariatów, bieżącej wody. Trzeba wymienić m.in. stare drzwi, podłogi, okna, zrobić wewnętrzną i zewnętrzną elewację - wylicza Prezes i dodaje - OSP nie prowadzi działalności gospodarczej. Jedyne środki, które otrzymujemy, to datki od ludzi, m. in. za kalendarze oraz pieniądze za udostępnienie miejsc na reklamy.

Choć mielecka OSP plany ma ambitne, to niestety funduszy na ich realizację brakuje. Jednak strażacy są pełni optymizmu, m.in. Pan Piotr - Powiedzieliśmy „A”, musimy powiedzieć i „B”. My ze swojej strony będziemy robić wszystko, żeby odnowić strażnicę i udostępnić ją społeczeństwu, jednocześnie uratować jeden z nielicznych zabytków w mieście.

wz
 

  Copyright © 2006-2011 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII