TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Mielecka kultura  TMZM Mielec Spór wokół zabytkowej kamienicy Hirscha
Zabytkowa kamienica przy ul. Mickiewicza, zwaną Hirschówką
 09-06-2011

Mieleckie starostwo chce sprzedać zabytkową kamienicę przy ul. Mickiewicza, zwaną Hirschówką. Swoją dezaprobatę i sprzeciw wobec tych planów zgłosił senator Władysław Ortyl.

Budynek ma długą historię. Wzniesiono go w 1892 roku z fundacji żydowskiego barona Maurycego Hirscha z przeznaczeniem na szkołę dla młodzieży żydowskiej. Funkcjonowała ona do 1913 roku. Później była tam szkoła żeńska dla Polek i Żydówek, w czasie wojny instytucje okupacyjne, a po niej liceum, szkoła podstawowa nr 1, szkoła specjalna i biblioteka pedagogiczna. Ostatnio budynkiem zarządzała dyrekcja Zespołu Szkół im. Groszkowskiego. Z końcem czerwca ten zarząd wygasa. Władze powiatu uznały, że jest to dobry moment, by kamienicę sprzedać.

Negatywne skutki
Plany te zaniepokoiły senatora Władysława Ortyla, który wystosował list do starosty. - Sprzedaż tak cennej kamienicy będzie procesem nieodwracalnym i przyniesie wyłącznie negatywne skutki, wśród których wymienić trzeba najważniejszy: pomniejszenie zasobów służących oświacie w mieście i powiecie – pisze senator.
Ortyl zwraca uwagę na bogatą historię zabytkowej kamienicy barona Hirscha. Budynek ten jest okazałą XIX-wieczną budowlą, mieszczącą się przy najważniejszej ulicy historycznej dzielnicy Starego Miasta Mielca. Ulica Mickiewicza stanowi główną oś historyczną miasta, wzdłuż której rozwinął się przed II wojną światową wyjątkowo bogaty architektonicznie zespół zabudowy. Dlatego tym bardziej obiekt ten powinien być dla władz cennym zasobem kształtującym lokalną kulturę i tradycję.

Lepiej pod pieczą samorządu
Zdaniem parlamentarzysty nie najlepsza kondycja finansowa powiatu nie powinna wpływać na sprzedaż obiektów zabytkowych. - Planowane zbycie zabytkowej kamienicy jest kolejnym przykładem decyzji, która pozbawia miasto i powiat zabytkowego obiektu przeznaczonego do wykonywania funkcji publicznej. Taka negatywna postawa włodarzy powiatu spowoduje, że dorobek naszych przodków zostanie definitywnie zaprzepaszczony. Dlatego też proponuję utrzymać w zasobach samorządu ten budynek użyteczności publicznej dla działalności oświatowej – stwierdza senator.

Była zgoda
Jak reagują przedstawiciele władz powiatu na sugestie senatora. Stwierdzają, że o możliwości sprzedaży kamienicy mówiło się od dłuższego czasu. - Wpływy ze zbycia Hirschówki zostały zapisane w tegorocznym budżecie. Radni to zaakceptowali, przyjmując jednomyślnie budżet. Nie możemy sobie pozwolić na burzenie planów naszych dochodów, bo to oznaczałoby albo kolejny kredyt, albo bolesne cięcie wydatków – mówi starosta Andrzej Chrabąszcz. Podobne zdanie ma Henryk Niedbała, przewodniczący Rady Powiatu. - Sprzedaż Hirschówki została zaplanowana i zapisana w budżecie. Po drugie nie przekonuje mnie opinia senatora, że samorząd lepiej zadba o zabytek, niż osoba prywatna. Skoro jest to zabytek, to będzie pod kontrolą konserwatora zabytków – stwierdził.
Zarząd powiatu wyraził już zgodę na zbycie kamienicy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. W ciągu najbliższych tygodni budynek zostanie wyceniony przez rzeczoznawcę. Wówczas będzie można ogłosić przetarg.

Nie dla handlu
Hirschówka nie jest wpisana do rejestru zabytków, znajduje się jedynie w wojewódzkiej ewidencji obiektów zabytkowych. Starostwo nie musi więc zabiegać o zgodę konserwatora zabytków na sprzedaż. - My tylko wydajemy zgody dotyczące budynków z rejestru. Natomiast nowy właściciel, który postanowi o remoncie tego obiektu, będzie musiał go uzgadniać z nami – wyjaśnia Dominik Komada, kierownik tarnobrzeskiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków. - Jest wiele dobrych przykładów przejęcia zabytków przez osoby prywatne. W powiecie mieleckim to np. baszta w Rzemieniu czy zamek w Przecławiu. Ale, niestety, zdarzają się też negatywne przypadki. Najlepiej wszelkie szczegóły ustalić przy rozpisywaniu przetargu i podpisywaniu umowy sprzedaży. Na przykład to, w jakim terminie mają być wykonane remonty – dodaje Komada.
Zdaniem urzędnika, w przypadku remontu kamienica będzie musiała zachować obecny wygląd. Najlepiej służyłaby zatem pod działalność oświatowo-kulturalną, biurową lub usługową. Obowiązek zachowania istniejącej elewacji uniemożliwi wprowadzenie funkcji handlowej w przypadku, gdyby musiały być powiększane okna i drzwi.

Uczniów ubywa, pieniędzy brakuje
Gospodarze powiatu twierdzą, że wezmą pod uwagę sugestie konserwatora już przy określaniu warunków przetargu. - Budynek nadal będzie wpisywał się w historyczny układ tej części miasta, a wszystko, co będzie się z nim działo w przyszłości, bezwzględnie musi być uzgadniane z konserwatorem zabytków. Nie ma zatem nawet mowy o tym, by ktoś go wyburzył, a na parceli wybudował coś nowego. Dodam, że zbycie budynku nie ma nic wspólnego z najmniejszym choćby niszczeniem dziedzictwa poprzednich pokoleń – zapewnia Andrzej Chrabąszcz, dodając że sprzedaż ma spowodować, że Hirschówka trafi w ręce właściciela, który będzie dysponował funduszami i przywróci budynkowi dawną świetność.
Dlaczego powiat sam nie zdecyduje się na remont? - Stoimy przed bliską perspektywą niżu demograficznego, w szkołach ubywa uczniów. Hirschówka jest przystosowana do celów edukacyjnych, a jej stan techniczny wymaga w niedalekiej przyszłości dużych nakładów na rewitalizację. Chcąc ją dalej utrzymywać, bez szansy właściwego wykorzystania, musielibyśmy znaleźć w budżecie setki tysięcy złotych, może nawet w granicach miliona, na renowację. A nie możemy ubiegać się o dofinansowanie na remont u konserwatora. Myślę, że zarząd powiatu podtrzyma swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie. Czas pokaże, czy będą chętni na kamienicę – dodaje włodarz powiatu.

  Copyright © 2006-2011 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII