TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec Komentator
TMZM Mielec  1-12-2008 r.
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

W samym środku Tuszowa Narodowego znajduje się niewielki drewniany dom. To najważniejsze miejsce w gminie. Dom urodzenia Wodza! Generała Władysława Sikorskiego!

Dom Sikorskiego w Tuszowie Narodowym

Ostatni tydzień listopada 2008 przyniósł wydarzenia, które sprawiły, że o pochodzącym spod Mielca, generale Sikorskim, Wodzu Naczelnym i Premierze RP w czasie II wojny światowej, było głośno niemal na całym świecie. – Mamy modę na Sikorskiego – mówią w Tuszowie.

Sikorski zginął ponad 65 lat temu na Gibraltarze. Jak? To zagadka. Brytyjscy żołnierze i fachowcy, w czasie II wojny, ustalili, że to katastrofa lotnicza. W Polsce uważa się, że był to zamach. Teraz trumnę ze szczątkami Sikorskiego wydobyto z sarkofagu, same generalskie szczątki badano.

To ważne dni dla historii kraju, historii drugiej wojny światowej. Bardzo ważne dla Tuszowa, skąd w świat ruszył Sikorski. W jego tuszowskim domu działa muzeum gminne i izba pamięci. – Odwiedza nas 2-3 tysiące osób rocznie – mówi Renata Paterak, która kieruje działaniem Izby Pamięci w rodzinnym domu generała. Gdy odwiedziliśmy to miejsce, tuszowianie żyli swoim pobytem w Krakowie, gdzie po raz trzeci w środę pochowano generała. Okazało się, że byliśmy pierwszymi dziennikarzami z Mielca. A do Tuszowa dzwonili już reporterzy z całego kraju.

Obecność mieszkańców rodzinnej wsi Sikorskiego została dostrzeżona też w Krakowie. Tam pojechało 18 osób. – Z naszym sztandarem z Tuszowa, wiele osób robiło sobie zdjęcia. Zostaliśmy zauważeni – mówi Renata Paterak. W Krakowie doszło do spotkania z rodziną generała Sikorskiego, w tym Ewą Wojtasik, wnuczką siostry generała. Efektem tego, dla obydwóch stron wzruszającego, spotkania jest promesa Ewy Wojtasik, że wiosną pojawi się w Tuszowie by przekazać do Izby swoje pamiątki rodzinne. W ostatnich latach zbiory wzbogacone zostały darem Pana gen. Stefana Bałuka członka Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, w postaci bogatej wystawy zdjęciowej zawierającej ponad 320 pozycji wraz z opisami.

Kolekcja muzealna związana z Sikorskim w Tuszowie się rozrasta. Cała wieś jest z tego bardzo dumna. Ale mała izba już nie jest w stanie pomieścić już wszystkich zbiorów. Więc powstała inicjatywa rozbudowy Izby i powołania dużego Centrum Pamięci.

- Centrum Pamięci Generała Sikorskiego w Tuszowie Narodowym, miejscowości jego urodzin będzie realizacją od lat zaplanowanej idei, która przyczyni się do przekazywania patriotycznych wartości młodemu pokoleniu Polaków. Osoba generała Sikorskiego, Wielkiego Polaka i męża stanu była przez komunistyczną ideologię usuwana ze szkolnych podręczników historii, aby w ten sposób zminimalizować jego zasługi dla dobra RP. Cudem jednak ocalał z wojennej pożogi dom jego urodzin w Tuszowie Narodowym. Jest to mała wiejska chata, w której funkcjonuje Izba Pamięci Generała pod patronatem Gminnej Biblioteki Publicznej – mówi Renata Paterak.

- Naszym pragnieniem jest kontynuowanie rozpoczętej działalności mającej na celu krzewienie wartości patriotycznych. W związku z tym niezbędne jest utworzenie w domu urodzin generała Centrum Pamięci, które umożliwi zwiększenie liczby eksponatów i ich prezentację, w pozyskanej dobudowanej części budynku. Obecnie posiadamy dokumentację architektoniczną dobudowy uzgodnioną z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wraz z pozwoleniem na budowę. Całość inwestycji zarządzana i prowadzona będzie przez inwestora, którym jest Gmina Tuszów Narodowy. Koszt inwestycji wg wstępnego kosztorysu wyniesie ok 400 000,00 PLN. W jej zakres wchodzi dobudowa podpiwniczenia i pierwszej kondygnacji o łącznej powierzchni użytkowej 155,00 m2. W sumie łączna powierzchnia budynku jako całości po zakończonej inwestycji będzie obejmowała 285,35 m2.- informuje dyrektor Paterak.

Barierą realizacji zadania są środki pieniężne. Inwestor, tj. Gmina Tuszów Narodowy nie posiada własnych środków pieniężnych, które mogłyby ten cel zrealizować. Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego jest organizacją pozarządową, wspierającą działania inwestora w realizacji jakże szczytnych celów, będących jednocześnie celami statutowymi Towarzystwa, funkcjonującego od 1990 roku.

W związku z tym Wójt Gminy Tuszów Narodowy, Zarząd Towarzystwa oraz Dyrektor Biblioteki zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli, organizacji, stowarzyszeń, instytucji, władz państwowych i samorządowych o wsparcie finansowe zadania. W tym celu podajemy numer konta bankowego TSK im. gen. W.E. Sikorskiego: 29918310312003300013560001 z dopiskiem „Budowa Centrum Pamięci Generała Sikorskiego". Pomoc w budowie Centrum będzie wyrazem hołdu w imieniu całego narodu polskiego złożonego generałowi oraz tym wszystkim którzy służyli Polsce niestrudzenie: myślą, wiedzą, piórem oraz darem przewidywania.

Wkrótce izbę z Tuszowa będzie można zobaczyć w hej.tv.

PC

źródło - hej.mielec.pl

  Copyright © 2006-2008 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII