TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Mielecka kultura  

Historia miasta Mielca na wystawie   [02-12-2007]

Do końca 2008 r. w Pałacyku Oborskich prezentowana jest stała wystawa poświęcona historii miasta w oparciu o zbiory własne Muzeum Regionalnego w Mielcu.

Zwiedzanie wystawy należy zacząć od zapoznania się z kalendarium zawierającym najważniejsze daty historyczne dotyczące Mielca. Pierwsza z nich związana jest z utworzeniem miejscowej parafii, kolejne m.in. z rozpoczęciem budowy murowanego kościoła, utworzeniem gimnazjum, powstaniem zakładów lotniczych, a ostatnia z wyzwoleniem miasta spod okupacji hitlerowskiej w sierpniu 1944 r.

W gablotach, na podestach i na ścianach zostały zaprezentowane jedne z najcenniejszych eksponatów mieleckiego muzeum. Wśród zabytków archeologicznych zwiedzający mogą zobaczyć m.in. kości mamuta sprzed 30 tysięcy lat, odkopane w 1967 r. w Rzochowie.

Dokumenty pisane to między innymi szesnastowieczna kopia aktu lokacyjnego miasta Mielca z 1470 r. Jest to najcenniejszy dokument związany z powstaniem osady miejskiej, sporządzony po łacinie. Wybrane, najważniejsze fragmenty zostały przetłumaczone na język polski przez prof. Stanisława Bekiesza, i również prezentowane są na wystawie. Kolejne dokumenty dotyczą m.in. hetmana Jana Karola Chodkiewicza, właściciela części miasta i prepozyta mieleckiego Jakuba Ołtarzewskiego. Zebrane zostały również najstarsze starodruki, m.in. Biblia w tłumaczeniu Jakuba Wujka na język polski z 1599 r. Wśród eksponatów z XIX w. znalazł się m.in. akt fundacyjny budynku gminnego z 1892 r. Można zobaczyć także mundur mieleckiego legionisty Franciszka Dubiela, dokumenty z nim związane, są fotoaparaty i fotografie autorstwa Augusta i Wiktora Jadernych. Całość dopełnia portret jednego z właścicieli Mielca – Stanisława Mieleckiego kolekcja broni białej i palnej oraz najstarszy widok miasta z 1847 r. 

Prezentowana stała wystawa adresowana jest do mielczan, i nie tylko, którzy chcą poznać historię Mielca, dowiedzieć się o tak ciekawych wydarzeniach, jak np. proboszczowanie ks. Hugona Kołłątaja w mieleckiej parafii. Na podstawie przedstawianych eksponatów można przekonać się, jak zajmująca jest historia naszej miejscowości liczącej już ponad osiemset lat, jak bogate są jej dzieje, jak cenne przedmioty są w posiadaniu Muzeum Regionalnego w Mielcu - przekazują organizatorzy wystawy.

źródło - wichz

  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII