TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec KŚT Mielec  TMZM Mielec Aktualności KŚT  TMZM Mielec Twórcy  TMZM Mielec Twórcy KŚT Mielec  TMZM Mielec Lista twórców  
skrypty php, skrypty JS, shout

Krzak Józefa
07.01.2012

Urodziła się 16 sierpnia 1954 roku w Trześni, gmina Niwiska, tam ukończyła szkołę podstawową, a następnie Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej. Studium Nauczycielskie w Tarnowie ukończyła w 1975 roku, a w 1993 r. Pedagogiczne Studium Bibliotekarstwa i Informacji Naukowej na WSP w Rzeszowie. W 2005 roku otrzymała stopień – nauczyciela dyplomowanego. Obecnie jest na emeryturze i mieszka w Przecławiu.

Od najmłodszych lat interesowała się fotografiką, pierwszy aparat Smena 8M otrzymała jako nagrodę w Olimpiadzie Wiedzy Społeczno - Politycznej w liceum.

Głównym motywem obecnym w fotografiach Józefy Krzak jest przyroda najbliższych okolic. Są to prace odzwierciedlające duże zamiłowanie autorki do natury, pokazujące piękno krajobrazu, a także najciekawsze jego detale.
W swoich fotografiach dokumentuje także „ginące piękno” – stare drewniane budowle, przydrożne kapliczki, zabytki kultury ludowej, obiekty historyczne itp.

Rozwijała uzdolnienia plastyczne uczniów, których prace były nagradzane w różnych konkursach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Prowadziła Kółko Fotograficzne dla uczniów pasjonujących się fotografią. Za swoją pracę dydaktyczną i społeczną otrzymywała nagrody dyrektora szkoły, wójta gminy Przecław, a w 2010 roku „Medal Komisji Edukacji Narodowej” przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Swoje prace prezentowała w GOK-u, w Domu Parafialnym i zamku Reyów
w Przecławiu, okolicznych szkołach podstawowych, w Bibliotece Pedagogicznej w Mielcu, na IV Konferencji Polski Płd. Polskiego Związku Łowieckiego – Zarząd Okręgowy w Rzeszowie - indywidualna wystawa fotografii o tematyce przyrodniczej pokazujących piękno lasów Nadleśnictwa Tuszyma - kwiecień 2006, i na wystawach organizowanych przez KŚT w Muzeum Regionalnym „Jadernówka”, SCK w Mielcu i Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Nagrody i wyróżnienia:
1. IX Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczno – Fotograficzny pt. „Natura moich okolic” - I miejsce w kategorii – fotografia (organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze) maj 2004 roku
i III miejsce w kategorii – fotografia - czerwiec 2005 roku.
2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”
- II miejsce w eliminacjach wojewódzkich: Zarzecze 2004 r.
- I miejsce w eliminacjach wojewódzkich: Zarzecze 2009, 2010, 2011 roku
3. Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Piękno Podkarpacia” – I miejsce, Harasiuki wrzesień 2005 roku.

Zdjęcia


  Copyright © 2006-2012 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII