TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec KŚT Mielec  TMZM Mielec Aktualności KŚT  TMZM Mielec Twórcy  TMZM Mielec Twórcy KŚT Mielec 
skrypty php, skrypty JS, shout

Maria Kozioł
010.02.2012

Maria Kozioł urodziła się 7 sierpnia 1946 r. Od dzieciństwa zamieszkuje w Tuszymie, z którą związała swoje życie rodzinne i zawodowe.

Jest absolwentką Liceum Pedagogicznego w Mielcu. Ukończyła studia z nauczania początkowego w WSP w Rzeszowie. W zawodzie nauczycielskim przepracowała 42 lata, w tym 40 lat w Szkole Podstawowej w Tuszymie. W latach 1984-2007 była dyrektorem tej szkoły. Zaangażowana w działalność społeczną stała się inicjatorką budowy szkoły i sali gimnastycznej, które oddano do użytku w latach 1994-95.

Maria Kozioł za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i społecznej otrzymała liczne nagrody, medale i odznaczenia. Oprócz nagród wójta, przyznawanych wielokrotnie, otrzymała także nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie (1975, 1983, 1989), Ministra Edukacji Narodowej (1980, 1998, 2006). W 1985 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, w 1999 r. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, a w 2002 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W jej życiu po przejściu na emeryturę w 2007 r., nie ma czasu i miejsca na nudę. Robi teraz to, co kochała wcześniej, ale nie zawsze na wszystko wystarczało jej czasu, by mogła realizować swoje pasje.

Bibułkarstwo, z którym zetknęła się w dzieciństwie, stało się na emeryturze jej hobby. Inspiracji poszukuje w świecie przyrody; tworzy kwiaty, liście, szyszki, kłosy i wykorzystuje je w różnorodnych kompozycjach, którymi obdarowuje bliskich i przyjaciół. Lubi też wykonywać prace techniką decoupage. Swoje rękodzielnicze pasje próbowała zaszczepić innym. Prowadziła warsztaty dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Tuszymie, dla osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Kobiety z pomysłem” w Przecławiu oraz dla członkiń Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Ziemi Mieleckiej w Rzemieniu.

Swoje prace prezentowała podczas Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „ PROWENT” Lokalna Grupa Działania w Mielcu. Imprezą towarzyszącą temu wydarzeniu była wystawa prac twórców ludowych z obszaru działania LGD. Jej dorobek można było podziwiać w Przecławiu w czasie obchodów Dnia Edukacji Narodowej w latach 2008 i 2010, na „Przecławskim Jarmarku Cudów – Twórzmy Razem” oraz podczas dożynek gminnych i powiatowych (2011 r.).

Samorząd Gminy Przecław docenił trud Pani Marii Kozioł w propagowaniu wspólnoty samorządowej na forum regionu i kraju oraz determinację w działalności na jej rzecz, przyznając w dniu 19 października 2010 r. tytuł „Ambasadora Gminy Przecław”.


Prace

 
  Copyright © 2006-2012 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII