TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec KŚT Mielec  TMZM Mielec Aktualności KŚT  TMZM Mielec Twórcy  TMZM Mielec Twórcy KŚT Mielec 
skrypty php, skrypty JS, shout

Tomasz Gondek
10.02.2012

Urodził się 24 sierpnia 1976 roku w Mielcu. Szkołę Podstawową ukończył
w Przecławiu. W latach 1992-1997 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W 2002 roku ukończył studia, uzyskując dyplom z Grafiki Użytkowej na Uniwersytecie Śląskim, filia w Cieszynie, na Wydziale Artystycznym w Instytucie Sztuki, w Pracowni Projektowania Graficznego u prof. Tadeusza Grabowskiego. Obecnie mieszka i tworzy w Przecławiu.

Nagrody, wyróżnienia:
- Wyróżnienie w konkursie Fotograficzno – Plastycznym pt. „Spotkania Lotniczych Pokoleń – Mielec 2011”

Swoje prace prezentował miedzy innymi:
- w GOK w Przecławiu i Domu Parafialnym w Przecławiu,
- w Nadleśnictwie Tuszyma,
- w zamku Reyów w Przecławiu,
- w BWA w Rzeszowie,
- w marcu 2006 roku na jubileuszowej wystawie Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu – „Mosty ponad czasem” i innych wystawach organizowanych przez KŚT,
- na wystawach prac członków KŚT: Muzeum Regionalnym „Jadernówka”, w SCK w Mielcu, w Galerii WDK w Rzeszowie.

Główne dziedziny twórczości Tomasza Gondka to ceramika, grafika, plakat
i fotografia. Kluczem do poznania Jego sztuki jest niejako alfabet znaków graficznych przetworzonych na rzeczywistość. Składnikiem jego kompozycji są często elementy wizualnego oddziaływania, takie jak: plama, kolor, płaszczyzna, linia.
Tomasz Gondek ucieka się do wyrażania swoich prac prostymi metodami. Niezawiła, często prosta kompozycja, tworzy świat na płaszczyźnie, który
w odniesieniu do rzeczywistości zaczyna z nią korelować. To często znak plastyczny dyktuje warunki, na jakich przekaz artystyczny podejmuje realny świat.

W fotografii uprawianej przez Tomasza świat jawi się jakim jest. Uwagę przykuwa często układ kompozycyjny, prosty, ale wymowny.

Prace

 
  Copyright © 2006-2012 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII