TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec KŚT Mielec  TMZM Mielec Aktualności KŚT  TMZM Mielec Twórcy  TMZM Mielec Twórcy KŚT Mielec 
skrypty php, skrypty JS, shout

Gargas-Gąsiewska Krystyna
12.05.2011

Urodzona 5 października 1958 r. w Borowej, powiat mielecki. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu, matura 1977. Studia na kierunku biologia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł magistra matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1991). Ukończyła również studia podyplomowe z informatyki na Politechnice Warszawskiej (2002) oraz szereg kursów związanych przede wszystkim z edukacją. W latach 1985-2001 pracowała jako nauczyciel matematyki i plastyki w Szkole Podstawowej w Borowej, od września 2001 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Mielcu, ucząc matematyki i informatyki. W latach 2004-2007 nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Laty w Mielcu. Nauczyciel dyplomowany. Rozwijała uzdolnienia plastyczne uczniów, których prace brały udział w wystawach organizowanych przez ośrodki kultury, m.in. WDK i BWA w Rzeszowie. Za współpracę z tymi placówkami kulturalnymi otrzymała wyróżnienia. Była wśród organizatorów obchodów 400-lecia szkoły w Borowej, prowadziła kronikę roku jubileuszowego. Za swą pracę pedagogiczną otrzymała nagrodę wójta gminy Borowa (2001) i wielokrotnie nagrodę dyrektora szkoły. Napisała wiele artykułów prasowych, związanych z oświatą i kulturą, publikowanych w „Wieściach Regionalnych” i „Nadwisłoczu”. Współautorka książki „Borowa – Moja Mała Ojczyzna”, tom I „Wspomnienia” (2000). Jest redaktorem wydawnictwa „Dwie dekady Dziewiątki” z okazji Jubileuszu 20-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu (2005). Autorka książki „Pędzlem, piórem, pasją. Katalog twórców i animatorów kultury Ziemi Mieleckiej” (2007). Inne wydawnictwa: cykl pocztówek – grafik „Moja mała ojczyzna” (1992) i cykl pocztówek – mieleckich akwarelek (2005), współautorka pocztówek wydanych przez Szkołę Podstawową nr 9 w Mielcu (2000), autorka akwarelek przyrodniczych w planszowym ogólnopolskim kalendarzu Poleskiego Parku Narodowego na rok 2009 i akwarelek z architekturą Mielca w kalendarzach mieleckich firm.
 

Amatorsko maluje obrazy olejne i akwarelki. Brała udział w wystawach zbiorowych organizowanych przez: BWA w Budapeszcie i Rzeszowie, WDK w Rzeszowie, GOKiS w Borowej i Chorzelowie, Muzeum Regionalne „Jadernówka” i Klub Środowisk Twórczych w Mielcu. Miała również indywidualną wystawę prac plastycznych „przecinam ciszę...” w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie (2000).

W latach 2004-2007 prezes Klubu Środowisk Twórczych przy TMZM w Mielcu. Organizowała plenery i wystawy dla członków Klubu oraz redagowała katalogi wystaw zbiorowych. Otrzymała Złotą Odznaką Jubileuszową z okazji 40. lat TMZM (2006).


  Copyright © 2006-2011 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII