TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalno¶ć:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec K¦T Mielec  TMZM Mielec Aktualno¶ci K¦T  TMZM Mielec Twórcy  TMZM Mielec Twórcy K¦T Mielec  TMZM Mielec Lista twórców  
skrypty php, skrypty JS, shout

Stanisław Czarnecki
07.06.2011

Urodził się w Wampierzowie 08.04.1944r. Zawsze lubił strugać z patyków różne rzeczy. W 1964r po ukończeniu szkoły zawodowej, nie mog±c znaleĽć pracy zacz±ł dłutkiem rzeĽbić postacie ludzi, ptaków.

Wielkim sukcesem było wystawienie kilku prac w 1969r w Muzeum w Tarnowie, gdzie brał udział w konkursie na rzeĽbę ludow±. Otrzymał wówczas I nagrodę i wszystkie rzeĽby zostały zakupione do Muzeum. Od tego czasu dosyć intensywnie bierze udziały w konkursach, kiermaszach Wielkiej Orkiestrze ¦wi±tecznej Pomocy, Akcjach czasopisma „Przyjaciółka „ i wiele innych.

W 1974r został przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych z Zarz±dem Głównym w Lublinie.
Dyplomy:
I miejsce - 1970 r. za zajęcie I miejsca w Konkursie Twórców Ludowych zorganizowanym przez Wydział Kultury Prezydium WRN w Krakowie prezydium MRN w Tarnowie
oraz Muzeum w Tarnowie

Nagroda III stopnia - 1972r w konkursie sztuki ludowej woj. rzeszowskiego
Wyróżnienie - 1977r w Konkursie „Motywy pracy w twórczo¶ci ludowej” – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Nagroda -1992r w I Wojewódzkim Biennale RzeĽby Amatorskiej im. Antoniego Rz±sy
- 2006r w VIII Wojewódzkim Biennale RzeĽby Amatorskiej im. Antoniego Rz±sy
Wyróżnienie – 2002r, 2004r, 2006r w Wojewódzkim Biennale RzeĽby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rz±sy.
Wyróżnienie - 2003r w konkursie „RzeĽba Ludowa” –Zarz±d Fundacji „Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie oraz Zarz±d Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.
Wyróżnienie - 2004r w konkursie „Ato polskie wła¶nie” przez Zarz±d Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych
III nagroda -2008r w Wojewódzkim Biennale RzeĽby Amatorskiej im. Antoniego Rz±syZdjęcia

 
  Copyright © 2006-2011 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII