TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec KŚT Mielec  TMZM Mielec Aktualności KŚT  TMZM Mielec Twórcy  TMZM Mielec Twórcy KŚT Mielec 
skrypty php, skrypty JS, shout

Maria Błażków
23.07.2011

Urodzona 27 maja1956r. w Mielcu. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarstwa w Krośnie, Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

Pracę zawodową związała od początku z bibliotekarstwem, pracując jako kierownik w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podleszanach, kierownik Filii w Woli Mieleckiej, bibliotekarz w RCK przy WSK PZL Mielec. Od 1997r. mianowana z-cą dyr. SCK ds. Bibliotek w Mielcu.

Jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Współpracuje ściśle z Grupą Literacką Słowo, jest organizatorem spotkań literackich ,autorskich w bibliotece, pomaga w wydawaniu tomików poezji. Opracowuje wnioski umożliwiające otrzymanie dotacji na działalność wydawniczą, artystyczną, organizację plenerów, wycieczek, których pokłosiem są wystawy twórców zrzeszonych w Klubie Środowisk Twórczych. W Klubie Miłośników Lotnictwa pomaga przy organizacji spotkań, jest współautorką konkursów Literackiego i Plastyczno-Fotograficznego przy organizowaniu Spotkań Lotniczych Pokoleń .
 


Zdjęcia


  Copyright © 2006-2012 TMZM Mielec &  Wicherski MCMLXII