TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalno¶ć:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualno¶ci  TMZM Mielec K¦T Mielec  TMZM Mielec  Jesienne wystawy Klubu ¦rodowisk Twórczych w Mielcu
TELEGRAM! K¦T
04.10.2014


Zapraszam członków Klubu ¶rodowisk Twórczych TMZM w Mielcu do udziału w wystawach:

1. Od 13-24 X 2014r.
Wystawa Twórczo¶ci KST z okazji obchodów 50-lecia TMZM /prace o różnej tematyce/ w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.
2. Od 28 X - 9 XI 2014r.
Wystawa w Wojewódzkim Domu Kultury /malarstwo i rysunek - prace ¶ci¶le zwi±zane z Mielcem/
3. Od 7 – 21 XI 2014r.
Wystawa doroczna K¦T
/prace najnowsze : malarstwo, haft, rzeĽba, szydełkowanie, fotografia, mała architektura i inne/

10 X 2014r godz.10-12 składanie prac do Urzędu Marszałkowskiego w MBP
13 X 2014r przewóz prac do Rzeszowa do U.M.
23 X 2014r godz. 10-12 składanie prac do WDK w Rzeszowie
24 X 2014r przywóz prac z Urzędu Marszałkowskiego, przewóz prac do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

10 XI 2014r przywóz prac z WDK Rzeszów
4 XI 2014r w godzinach popołudniowych 15-17 składanie prac na wystawę w SCK
7 XI 2014r
21 XI 2014r koniec wystawy w SCK – odbiór prac
13 XII 2014r Walne Zebranie TMZM - bliższe informacje w póĽniejszym terminie na stronie TMZM.


Zapraszam

Prezes K¦T Jadwiga Klaus


  Copyright © 2006-2014 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII