TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu w latach 2001 - 2014
20.08.2014

Powołanie Klubu Miłośników Lotnictwa
Inicjatywa powołania Klubu Miłośników Lotnictwa zrodziła się w wyniku wielu dyskusji wśród byłych pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu, którym szczególnie w owych ciężkich dla przemysłu lotniczego czasach zależało na zachowaniu dla potomnych jak najwięcej z jej długoletniego dorobku z lat świetności i sukcesów produkcyjnych. Uważano, że bogate tradycje lotnicze i osiągnięcia mieleckiej fabryki nie powinny pójść w zapomnienie, co wymagało podjęcia określonych i aktywnych działań organizacyjnych.

W lutym 2001 roku w Spółdzielczym Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu zorganizowano Wystawę – Konkurs Modeli Kartonowych i Plastykowych Samolotów przygotowaną organizacyjnie przez Klub Modelarstwa Lotniczego „IKAR” działający w SDK, a kierowany przez Zygmunta Osaka. Podczas trwania wystawy w trakcie rozmów i wspomnień, zaczął się kształtować klimat w jakim odbyło się później spotkanie inauguracyjne Klubu Miłośników Lotnictwa w sali klubowej SDK.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu, przy poparciu Zarządu Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i kierownictwa Spółdzielczego Domu Kultury MSM w Mielcu, a szczególnie jego szefowej Pani Jadwigi Klaus oraz Prezesa Klubu Modelarstwa Lotniczego „IKAR” Pana Zygmunta Osaka. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni - głównie byli długoletni pracownicy WSK „PZL Mielec” i Przedstawicielstwa Wojskowego przy WSK, pasjonaci modelarstwa lotniczego i dziejów lotnictwa. Kierownictwo Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej reprezentował Michał Rokosz – Przewodniczący Komisji Kultury przy Radzie Nadzorczej MSM w Mielcu, a Zarząd TMZM im. prof. Władysława Szafera Prezes Jan Stępień.

Zgodnie z przyjętą wstępnie ideą Klubu jego pierwszym gościem był por. rez. pilot Stanisław Becker – Prezes Związku Inwalidów Wojennych Oddział Mielec, który przedstawił swoją drogę życiową, przez długie lata związaną z lotnictwem Spotkanie zakończyło się przyjęciem określonych zamierzeń organizacyjnych na przyszłość, mających. na celu popularyzację lotnictwa wśród młodego pokolenia poprzez m. in. pomoc w rozwoju modelarstwa, na co winny znaleźć się środki finansowe, gdyż stwarza to młodzieży realne warunki pożytecznego wykorzystania wolnego czasu i rozwoju technicznego.

Celem Klubu Miłośników Lotnictwa miało być popularyzowanie wśród mieszkańców i młodzieży Mielca dorobku m. in. wybitnych pilotów – oblatywaczy nowych wyrobów lotniczych, konstruktorów lotniczych, technologów, ludzi mających coś ciekawego do powiedzenia w dziedzinie lotnictwa, także z okresu przedwojennego oraz lat wojny i okupacji. Historia lotnictwa zawiera bowiem dość dużo ciekawych i mało znanych faktów i stąd rolą Klubu jest oprócz spełniania funkcji spotkaniowych, także popularyzowanie dziejów lotnictwa w środkach masowego przekazu.

2003 ROK STULECIA LOTNICTWA
Z okazji 100-lecia lotnictwa i 65-lecia PZL MIELEC 28 maja 2003 r. w sali wystawowej Ośrodka Kultury w Chorzelowie otwarto wystawę „100 LAT LOTNICTWA W DOKUMENCIE I W MODELU”. W kolejnych latach podczas organizowania wystaw modeli lotniczych w spotkaniach z młodzieżą udział wzięli: Mirosław Mikołajczyk, Kazimierz Królikowski, Mariusz Błędowski, Józef Roguz, Kazimierz Szaniawski.

W latach 2007-2012 zorganizowano:
2007 - Konferencja naukowo-techniczna w SCK problemy rozwoju innowacyjności w przemyśle lotniczym
2008 - odsłonięto Tablicę pamiątkową z wyszczególnieniem samolotów T.Sołtyka , odbyło się Seminarium poświęcone 100-leciu urodzin T. Sołtyka
2010 - Seminarium poświęcone współpracy przemysłu z polskimi siłami powietrznymi.

Od 2010 roku na prezesa Klubu Miłośników Lotnictwa został wybrany wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej Józef Roguz. Od tego czasu mieleckie środowisko lotnicze przeżywa burzliwy rozwój. Odbywają się liczne spotkania sympatyków lotnictwa połączone z licznymi lotniczymi rocznicami. Współpraca z Kazimierzem Szaniawskim prezesem PROMLOT, Zbigniewem Działowskim prezesem AVIA SPLOT, Włodzimierzem Adamskim prezesem SIMP, oraz pomoc Marii Błażków, Jadwigi Klaus, Jadwogi Jankowskiej, Jacka Krzystofika oraz Zbigniewa Wicherskiego owocują licznymi spotkaniami, wycieczkami, wystawami, konkursami o tematyce lotniczej.

Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2011
Z inicjatywy Klubu Miłośników Lotnictwa w Mielcu i przy wydatnym wsparciu Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa, Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, Aeroklubu Mieleckiego im.Braci Działowskich, Stowarzyszenia Sieci Porozumienia Lotniczego AVIA SPLOT dnia 26 sierpnia 2011 roku w Sali Królewskiej PSM w Mielcu, z okazji Święta Lotnictwa zorganizowano Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2011, które było okazją do podsumowania lotniczej historii Mielca. Mimo dotkliwego upału na spotkanie przybyło wielu zaproszonych gości, Sala Królewska została wypełniona do ostatniego wolnego miejsca.
- Zastanawiałem się czy pracownicy związani z lotnictwem, niegdyś budujący lotniczy zakład, wielki sport, kulturę i całe miasto, nie powinni się spotkać. To było moim zdaniem konieczne, chcemy by dzień 26 sierpnia był świętem mieleckiego lotnictwa, bo do tego miana miasto Mielec zasługuje – mówi Józef Roguz. Jego wypowiedź wzruszyła miłośników lotnictwa, którzy dla powietrznych maszyn powstałych w Mielcu oddali całe swoje życie.

Kazimierz Szaniawski w trakcie prelekcji dotyczącej wpływu lotnictwa na Mielec i jego region przytaczał wiele ważnych dla lotnictwa, a co za tym idzie dla całego miasta dat.
- Prawdziwy lotniczy przełom nastąpił jednak w roku 1936, kiedy podjęto decyzję o budowie Przedsiębiorstwa Lotniczego w obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego. To było pierwsze zetknięcie Mielca z lotnictwem. Trzy lata później do użytku publicznego oddano już lotnisko turystyczne. Tuż przed wojną Mielec liczył już 13 tys. mieszkańców.

Opłatkowe spotkanie Klubu Miłośników Lotnictwa
Dzięki inicjatywie i osobistemu zaangażowaniu Józefa Roguza - Prezesa Klubu Miłośników Lotnictwa i wiceprezesa TMZM doszło do zorganizowania w dniu 20 stycznia 2012r. spotkania opłatkowego członków Klubu z przedstawicielami władz samorządowych w salach Cukierni i Piekarni Państwa Koniecznych w Mielcu. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością byli m. in.: Krystyna Skowrońska - poseł na Sejm RP , Władysław Ortyl – senator RP, Janusz Chodorowski – Prezydent Miasta Mielca, Józef Smaczny – były starosta Powiatu Mieleckiego, Włodzimierz Adamski – z upoważnienia Prezesa Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu. Zebranych powitał Józef Roguz, który mówiąc o sprawach lotnictwa, potrzebie szerokiej popularyzacji dorobku i dokonań pracowników byłej mieleckiej WSK, przypomniał obchody Święta Lotnictwa w 2011 roku, ich organizację i przebieg, a korzystając z okazji przekazał przedstawicielom władz i wszystkim, którzy przyczynili się do ich właściwego zorganizowania – najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy wdzięczności.

15 marca 2012 roku w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu odbyło się "Okolicznościowe spotkanie z okazji 10-lecia powstania Klubu Miłośników Lotnictwa w Mielcu". Referat na temat początków i historii powstania Klubu wygłosił dr Jacek Krzysztofik.

Międzypokoleniowy most w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu
24 maja 2012 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu miało miejsce niezapomniane spotkanie uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu ze znani w mieleckim środowisku lotniczym pasjonatami lotnictwa. Józef Roguz – emerytowany dyrektor Zakładu Usług Agrolotniczych, obecnie prezes Klubu Miłośników Lotnictwa przy TMZM w Mielcu, oraz Zdzisław Swół – pilot, skoczek spadochronowy, członek zarządu Związku Polskich Spadochroniarzy, żołnierz, pszczelarz, jednym słowem wulkan energii i człowiek wielu pasji przez blisko dwie godziny przekazywali młodym mielczanom swoja wiedzę związaną z lotnictwem, spadochroniarstwem , a także z zawiłościami historii Polski. Józef Roguz przedstawił amatorski film, na którym uczniowie mogli zobaczyć groby polskich żołnierzy i ludności cywilnej, małych dzieci na polskim cmentarzu Dulab w Teheranie, opowiadał o pobycie na tym terenie mieleckich pilotów, którzy w ramach ZUA świadczyli tam usługi lotnicze, a także znacząco przyczynili się do utrzymania i odnowienia cmentarza Dulab. Niezwykle atrakcyjnym było wystąpienie Zdzisława Swóła, który przybył do mieleckiej biblioteki z spadochronem z uprzężą, pilocikiem i innym kompletnym wyposażeniem. Młodzież mogła dowiedzieć się od skoczka spadochronowego szczegółów na temat budowy spadochrony, zasad jego działania, a także otrzymała garść informacji na temat trudnej sztuki składania spadochronu

60 rocznica rozpoczęcia oblotów odrzutowych samolotów myśliwskich Lim
W ramach obchodów 60. rocznicy rozpoczęcia oblotów odrzutowych samolotów myśliwskich Lim z produkcji licencyjnej 1950-1964 w Mielcu godzinach przedpołudniowych 24 czerwca 2012 roku sympatycy lotnictwa organizacji lotniczych zwiedzili dzisiejszy PZL Mielec. O historii, produkcji i produkowanych samolotach opowiadał prezes PROMLOT-u Kazimierz Szaniawski. Po zwiedzeniu hal montażu podzespołów i samolotów H-2, H-3, H-6, oczywiście nie zabrakło sesji zdjęciowej przy stałej ekspozycji mini-wystawy samolotów produkowanych w Mielcu: An2, TS-11 Iskrze i Irydzie M-96.

Centralna uroczystość obchodów święta miała miejsce 6 lipca 2012 roku w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. Ideą spotkania oprócz integracji środowiska związanego z lotnictwem, było przede wszystkim podtrzymywanie i przekazywanie lotniczej tradycji Mielca oraz historii osób, które ją tworzyły. Tego typu spotkania są doskonałą okazją do wspomnień i wymiany spostrzeżeń o przeszłych latach. Wiele osób w czasie ich trwania przedstawia bardzo interesujące historie, dotyczące swojej pracy w lotnictwie, związków z samolotami.

Podczas zjazdu przedstawione zostały dwie prezentacje. Kazimierz Szaniawski przypomniał jak doszło do produkcji Limów w Mielcu. Podkreślił, że duże zasługi w tym miał marszałek Konstanty Rokossowski, Minister Obrony PRL. Prezentacja Edwarda Michockiego zawierała materiały faktograficzne dotyczące różnych modeli myśliwca Lim oraz ich pilotów.

W kolejnej części spotkania zgromadzeni wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i wspomnieniami w ożywionej dyskusji.

II SPOTKANIA LOTNICZYCH POKOLEŃ - Mielec 2012
Pracownicy dawniej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, Polskich Zakładów Lotniczych, a także miłośnicy lotnictwa zgromadzili się na II Spotkaniach Lotniczych Pokoleń 31 sierpnia 2012 roku w DK SCK Mielec.

Konferencja poświęcona historii i aktualnemu stanu lotnictwa w regionie ściągnęła do sali wielu pasjonatów lotnictwa. W tym roku organizatorzy bardzo silny nacisk postawili na aktywizację społeczności regionu poprzez szereg konkursów o tematyce lotniczej. To konkursy literackie, fotograficzne, czy chociażby malarskie. Laureaci, którzy nazwani zostali też osobami czczącymi pamięć lotniczą, prezentowali się na scenie sali widowiskowej odbierając nagrody z rąk Bogdana Ostrowskiego, dyrektora operacyjnego PZL Mielec, Janusza Chodorowskiego, prezydenta Mielca i Andrzeja Chrabąszcza, starosty powiatu mieleckiego. Występ Zespołu Pieśni i Tańca Rzeszowiacy był prawdziwą perełką dla zebranej publiczności.
Konferencja na której nie zabrakło wspomnień z historii mieleckiego lotnictwa, okraszona została też wystawami. Pierwsza ustawiona na Placu AK w centrum miasta prezentowała lotnicze firmy Mielca, w holu DK znalazła się wystawa z okazji 66-lecia Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Działowskich. Nie zabrakło też wystawy modeli redukcyjnych szybowców, samolotów, śmigłowców oraz rakiet. Zainteresowaniem cieszył się z kolei symulator lotów, którym zaprezentował się Mielecki Portal Lotniczy "EPML Spotters".

Rok 2013 obfitował w Mielcu liczne rocznice lotnicze:
- 15 lat od utworzenia Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o o,
- 35 lat od zawarcia umowy o produkcji An-28 w Polsce,
- 40 lat upływa 27.05 od oblotu pierwszego samolotu LLM-15,
- 50 lat. upływa 07.11 od oblotu pierwszej mieleckiej ISKRY ,
- 55 lat od zawarcia porozumienia o produkcji An-2 w Polsce,
- 75 lat od powstania Zakładów Lotniczych w Mielcu,
- 85 lat od zorganizowania pierwszego Wielkiego Festynu Lotniczego w Mielcu,
- 90 lat firmy Sikorsky Aircraft Corporation – właściciela od 2007 PZL Mielec
- 100 lat od zbudowania przez Sikorskiego s-tu Ilia Muromiec
- 110 lat od początków lotnictwa –pierwszy lot braci Wright

Odbyły się seminaria lotnicze:
- 11.06.2013, RCK Mielec, Jubileuszowa Gala poświęconą 75-leciu przemysłu lotniczego w Mielcu
- 5 lipca 2013r. Jadernówka, 40 lat od oblotu przez Ludwika Natkańca pierwszego samolotu LLM-15 w dniu 27 maja 1973r
- 22 sierpnia 2013r. Pałacyk Oborskich, 55 lat od zawarcia porozumienia o produkcji An-2, 35 lat od zawarcia umowy dotyczącej An- 28, 20 lat od oblotu samolotu M-28
- 8 listopada 2013r. Jadernówka, 50 lat od oblotu pierwszego wyprodukowanego w Mielcu samolotu TS-11 Iskra dnia 7 listopada 1963 roku przez Z. Słonowskiego

W 2013 r. organizacje lotnicze współpracowały przy wydaniu publikacji książkowych, poświęconych lotnictwu:
- J. Oleksiak & J. Chojecki „Mieleckie samoloty na niebie świata
-. K. Królikowski „Fabryka, która zmieniła miasto”.

40 rocznica oblotu pierwszego samolotu LLM-15
Miłośnicy lotnictwa związani z powietrzną historią Mielca spotkali się 5 lipca 2013 roku w Jadernówce, by wspomnieć czasy pierwszych koncepcji, projektów oraz późniejszych realizacji i oblotów odrzutowego samolotu rolniczego, o którego produkcji wiele ludzi młodszego pokolenia nie wie. M-15 był odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku lotniczego w Związku Radzieckim. Bogate w wiele faktów i opisujących historię szczegółów spotkanie zakończyło się dyskusją i wspomnieniami ludzi, którzy przed laty tworzyli w Mielcu samoloty. W dyskusji głos zabrali: Zbigniew Działowski, Szaniawski Kazimierz, Kazimierz Gocyła, Zygmunt Osak, Jerzy Pietrzak, Teofil Lenartowicz, Janusz Chojecki, Włodzimierz Adamski. Emerytowani piloci Zygmunt Osak i Jerzy Pietrzak pozytywnie wypowiedzieli sie o możliwościach M-15. Padało wiele ciepłych słów pod adresem ówczesnych konstruktorów, pracowników i idei.

Artyści o lotnictwie, rozstrzygnięcie konkursów lotniczych
Miejska Biblioteka Publiczna i Klub Miłośników Lotnictwa działający przy TMZM przeprowadzili konkurs literacki „Na skrzydłach Ikara” oraz fotograficzno-plastyczny „Samolot w obiektywie i palecie barw”. Podczas spotkania miłośników lotnictwa 21 sierpnia 2013 roku ogłoszone zostały wyniki konkursów, wręczono również nagrody dla laureatów. W konkursie literackim przyznano dwie główne nagrody – dla Zbigniewa Michalskiego za wiersz „Ikariada” oraz Kazimierz Trela za wiersz „Latawce”. Drugie miejsce zajęła Monika Cichoń za wiersz „Dążenie”, trzecie miejsce to znów dwie nagrody – dla Elżbiety Żuchowska-Pezda za wiersz „Pożegnanie na lotnisku” oraz Barbara Bernat za wiersz „Lotnikiem”.

W konkursie plastycznym zwycięzcą okazał się Marek Cichoń. Drugie miejsce zajął Robert Śmist, a trzecie Janina Śmist. W fotografii jury pierwszą nagrodę Bartoszowi Kazimierskiemu, drugą Tomaszowi Kazimierskiemu. Trzecie miejsce zajął Tomasz Wicherski. Ponadto jury wyróżniło kilka prac, które wyróżniały się na tyle pozostałych. Dla uczestników spotkania nie bez znaczenia okazał się fakt wręczania nagród przez samego Jamesa Katzena, dyrektora Programów Cywilnych PZL w Mielcu. Spotkanie miłośników lotnictwa było także okazją do zaprezentowania wystawy „Mielec i powiat mielecki w fotografii” autorstwa członków Klubu Środowisk Twórczych przy TMZM. Wyniki konkursów zaprezentowane zostały w wydanych biuletynach.

III Spotkania Lotniczych Pokoleń wpisały się w Tydzień Tradycji Lotniczych z okazji 75-lecia przemysłu lotniczego w Mielcu, a główne uroczystości odbyły sie w DK Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu 23 sierpnia 2013 roku.

Tydzień Tradycji Lotniczych rozpoczął się Dniem Otwartym Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu i wielkim Piknikiem Lotniczym 17 sierpnia na mieleckim lotnisku. Z kolei 21 sierpnia 2013 roku w Domu Kultury odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników lotniczych – literackiego „Na skrzydłach Ikara” i fotograficzno-plastycznego „Samolot w obiektywie i palecie barw”, odbyła się również promocja książki „Mieleckie samoloty na niebie świata” – Janusza Chojeckiego i Józefa Oleksiaka. Z kolei 22 sierpnia 2013 roku w Pałacyku Oborskich odbyło się seminarium poświęcone samolotom An-2 i An-28.

III Spotkanie Lotniczych Pokoleń było ostatnim punktem Tygodnia Tradycji Lotniczych. W sali kinowej SCK Mielec został wyświetlony film 75-lecie PZL Mielec, następnie wręczono przyznane przez Kapitułę wyróżnienia Dedal za rok 2013. Prezydenta Mielca Janusz Chodorowski i Prezes PZL Mielec Janusza Zakręcki wyróżnienia Dadal wręczyli mgr inż. Józefowi Oleksiakowi - Głównemu Konstruktorowi samolotu M-18 DROMADER, oraz inż. Stanisławowi Stachurze założycielowi firmy STAMET.

Przypadająca w tym roku 75 rocznica powstania w Mielcu przemysłu lotniczego stała się inspiracją do ustanowienia wyróżnienia, które przyznawane będzie corocznie za osiągnięcia w rozwoju i propagowaniu szeroko pojętego mieleckiego lotnictwa. Inicjatywę ustanowienia takiego wyróżnienia zgłosiło Stowarzyszenie Promocji Lotnictwa PROMLOT wraz z Klubem Miłośników Lotnictwa, wyróżnienie to otrzymało nazwę „DEDAL”.
Ma być nagrodą dla ludzi „pozytywnie zakręconych”, dla tych, którym się udało, ma pokazywać sukcesy twórców, przedsiębiorców, pasjonatów, a także być elementem promocji tych osiągnięć, być znaczącą nagrodą w dorobku tych ludzi. Do konkursu zaprasza się twórców indywidualnych, instytucje oraz organizacje.

W czasie spotkania była udostępniona „Wystawa lotnicza” na której prezentowano wykonane w Mielcu motolotnię oraz samolot bezzałogowy. Prezentowano również wykonane w ramach konkursów prace plastyczne i fotograficzne.

50. rocznica od oblotu samolotu TS-11 Iskra
8 października 2013r. w siedzibie mieleckiego Muzeum Regionalnego „Jadernówka” odbyło się spotkanie z okazji 50 rocznicy oblotu pierwszego wyprodukowanego w Mielcu samolotu TS-11 ISKRA. Kazimierz Szaniawski oraz Wojciech Kruk przedstawili bohatera spotkania – pierwszy opracowany i produkowany w Polsce seryjnie, odrzutowy samolot szkolno-treningowy TS-11 ISKRA oraz konstruktora samolotu Prof. Tadeusza Sołtyka. W drugiej części spotkania Edward Michocki w swoim wystąpieniu przypomniał ludzi, dzięki którym samolot „ISKRA” odniósł swój sukces. Mówił o projektantach płatowca i silnika z Instytutu Lotnictwa pracujących pod kierunkiem Prof. T. Sołtyka, o pilotach oblatujących wyprodukowane samoloty, o pilotach szkolących się na tym typie samolotu i o licznej rzeszy pracowników WSK Mielec, którzy swoją karierą zawodową związani byli z tym legendarnym dla polskiego lotnictwa wojskowego samolotem

II edycja konkursu „Lotnicze wspomnienia moich najbliższych”
23 października 2013 roku w Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej MBP w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2 odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki konkursu literackiego „Lotnicze wspomnienia moich najbliższych”. Konkurs swoim patronatem objął Prezes Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu Janusz Zakręcki. Organizatorami konkursu już po raz drugi była Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu oraz Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM w Mielcu.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z Mielca i powiatu mieleckiego. Celem konkursu było zaproszenie młodych ludzi do rozmów z najbliższymi, którzy zechcieliby się podzielić swoimi wspomnieniami związanymi z pracą w mieleckich zakładach lotniczych. Prace, które wpłynęły na konkurs przybrały różne formy: relacja, opowieść rodzinna, wiersz, kronika, wiele z nich zostało opatrzone ciekawym materiałem dokumentalnym w postaci fotografii i skanów dokumentów.

W imieniu Prezesa Zarządu PZL Mielec Janusza Zakręckiego laureatom i zwycięzcom ufundowane nagrody wręczała Dyrektor personalny PZL Mielec Marta Górak-Kopeć.
- jeśli łączy się pasję z pracą to można mieć satysfakcję z tego czemu poświęca się większość życia. Bardzo cieszę się z tego typu inicjatyw, które sprawiają, że tradycja lotnicza w Mielcu jest żywa i jest kultywowana na wysokim poziomie, co jest fascynujące na skalę całego kraju.

Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa gościł w Mielcu
Na zaproszenie Klubu Miłośników Lotnictwa dnia 21 maja 2014 roku Mielec odwiedziło wiele ważnych i zasłużonych ludzi dla polskiego lotnictwa. Wśród przybyłych osób znaleźli się między innymi: Jerzy Madler prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, Kazimierz Pogorzelski – prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich, Robert Rowiński prezes rady seniorów aeroklubu RP, Włodzimierz Danielski Dyrektor Technikum Lotniczego nr 9, Dagmara Poluszyńka przedstawicielka GDRSZ (Generalnego Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych), Janusz Bujnowski redaktor polonijnego czasopisma “Lotnictwo”.
WKSL w godzina przedpołudniowych zwiedzili Polskie Zakłady Lotnicze, Mielec i Baranów Sandomierski. W godzinach wieczornych w Oddziale Fotografii Muzeum Regionalnego w Mielcu odbyło się spotkanie z mieleckimi organizacjami lotniczymi. Dla wielu warszawskich Seniorów Lotnictwa była to podróż w minione lata, kiedy ich drogi zawodowe prowadziły przez Mielec i splatały się z produkowanymi tutaj samolotami.

Zamek w Baranowie Sandomierskim gościł sympatyków lotnictwa
Na zamku w Baranowie Sandomierskim w dniu 24 czerwca 2014 roku odbyło się spotkanie z firmami, jednostkami administracyjnymi wspierającymi działalność mieleckich lotniczych organizacji społecznych Organizatorem spotkania był Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu oraz Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa PROMLOT. W czasie spotkania uczestnicy, wysłuchali referatów Kazimierza Szaniawskiego "Przegląd społecznej działalności lotniczej w Mielcu w minionym 25-leciu", Krzysztofa Ślęzaka "Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC", Zdzisława Klonowskiego "Wspieranie przedsiębiorczości, Mielecki Park Przemysłowy, Inkubator Nowych Technologii In-Tech".
Głównym celem spotkania było podziękowanie sponsorom: prezesom firm, instytucjom, samorządom i organizacjom gospodarczym, którzy udzielili pomocy i wsparcia finansowego dla organizowanych przez organizacje lotnicze spotkań związanych z ludźmi i lotnictwem w powiecie mieleckim. Na spotkaniu przybyli również Janusz Chodorowski prezydent miasta Mielca, Marta Górek-Kopeć Dyrektor Personalny PZL Mielec, Zdzisław Nowakowski Dyrektor CKPiN w Mielcu, prezesi firm lotniczych i zaproszeni goście.

Mieleckie społeczne organizacje lotnicze, skupione w Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego:
- Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM
- Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa PROMLOT
- Sieć Porozumienia Lotniczego AVIA SPLOT
- Koło Zakładowe SIMP z PZL Mielec
- Fundacja MCKiRG
- Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich

Organizacje te szeroko współpracują z PZL Mielec A Sikorsky Company, Starostwem Powiatowym w Mielcu, Urzędem Miasta Mielca, SCK Mielec, Miejską Biblioteką SCK Mielec, modelarniami lotniczymi, Związkiem Polskich Spadochroniarzy XXXVI Oddział w Mielcu, MARR, ARP i Rozwoju Regionalnego, firmami RSM, ZPTSz, ANKOL, BORIMEX, METYANEX, SZEL-TECH i inne.

Zarząd Klubu Miłośników Lotnictwa przy TMZM w latach 2010 -2014
Józef Roguz - prezes
Zbigniew Wicherski - wiceprezess
Jadwiga Jankowska - sekretarz
Jacek Krzysztofik - redakcja
Tadeusz Łakomy - redakcja

Zamierzenia na 2014 rok
- współdziałanie w przygotowaniu IV SPOTKAŃ LOTNICZYCH POKOLEŃ
- kontynuowanie przyznawania wyróżnień Dedal w trzech formach
statuetka - za innowacyjność
tablica - za rozwój działalności
dyplom - za rozwijanie zainteresowania lotnictwem wśród młodzieży
- organizacja seminariów i spotkań lotniczych
- wspieranie opracowywania publikacji i wydawnictw dotyczących mieleckiego lotnictwa
- współdziałanie dla dalszego eksponowania samolotów i wydarzeń w Mielcu
- rozszerzanie współpracy przy promocji i rozwoju lotnictwa w Mielcu na dalsze organizacje społeczne, firmy, szkoły, jednostki zewnętrzne.

Zbigniew Wicherski, sierpień 2014 roku
 


Podobne tematy:
- Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu w latach 2001 - 2014
- Inauguracyjne Spotkanie Klubu Miłośników Lotnictwa, Spółdzielczy Domu Kultury MSM w Mielcu
- II edycja konkursu „Lotnicze wspomnienia moich najbliższych
- Zaproszenie na "Mieleckie Zapiski15-16. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013"
- "Mieleckie Zapiski 15-16. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013", promocja publikacji
  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII