TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
Regulamin III edycji Konkursu pt. LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH 2014
02.04.2014
W Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci, który w tym roku przypadał w dniu 2 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu i i Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu ogłosili III edycję konkursu literackiego pod patronatem Janusza Zakręckiego Prezesa Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu pt. LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH 2014.

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa i historii mieleckiego lotnictwa, promowanie lokalnych tradycji lotniczych, zacieśnienie więzi międzypokoleniowych, promowanie utalentowanej młodzieży powiatu mieleckiego.

Konkurs jest kierowany do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych z Mielca i powiatu mieleckiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wspomnień lotniczych na podstawie relacji osób najbliższych (np. ojca, babci, wujka, sąsiada) pracujących w mieleckich zakładach lotniczych.

Prace muszą być samodzielne tzn. nieprzepisane z książek, czasopism czy Internetu. Wspomnienia mogąbyć napisane wierszem lub prozą.

Prace można składać do 23 maja br. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród zaplanowane zostało na 11 czerwca br. w sali nr 1 Dom Kultury SCK w Mielcu, Al. Niepodległości 7.

Przewidziane są również nagrody niespodzianki od PZL Mielec - A Sikorsky Company w Mielcu.

Do 30 maja 2014 roku można dostarczać prace na konkurs Lotnicze wspomnienia moich najbliższych. Prace literackie prosimy składać w Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej przy ul. Kusocińskiego 2.
REGULAMIN
III edycja konkursu literackiego pod patronatem Janusza Zakręckiego Prezesa Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu pt. LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH


1. Organizatorem konkursu literackiego są: Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu i Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu.

2. Celem konkursu jest:
- popularyzacja czytelnictwa i historii mieleckiego lotnictwa
- promowanie lokalnych tradycji lotniczych
- zacieśnienie więzi międzypokoleniowych
- promowanie utalentowanej młodzieży powiatu mieleckiego

3. Konkurs jest kierowany do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych z Mielca i powiatu mieleckiego.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wspomnień lotniczych na podstawie relacji osób najbliższych (np. ojca, babci, wujka, sąsiada) pracujących w mieleckich zakładach lotniczych.

5. Prace muszą być samodzielne tzn. nieprzepisane z książek, czasopism czy Internetu. [Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragment i podająca go jako własny postępuje niezgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 83, art. 115)].

6. Wspomnienia mogą być napisane wierszem lub prozą.

7. Prace należy dostarczyć w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w 4 egzemplarzach. Do wydrukowanego tekstu należy dołączyć jego wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD (w jednym z formatów: .doc, .docx, .rft)
- Grafikę zamieszczoną w tekście pracy (zdjęcia, skany dokumentów) należy dołączyć do elektronicznej wersji dokumentu w pojedynczych plikach (każda grafika w osobnym pliku) w formacie .jpg lub .bmp.
- W zaklejonej kopercie należy umieścić: 4 egzemplarze wydrukowanej pracy oraz płytę CD/DVD z jej wersją elektroniczną.

8. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną (osobno) do niej zaklejoną kopertę zawierającą dane autora (imię i nazwisko, klasa, szkoła, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail oraz oświadczenie podpisane przez autora i osobę udzielającą informacji  –Załącznik nr 1).

9. Zgłoszenie się do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac w celach wystawienniczych i wydawniczych.

10. Nadesłanych prac organizator nie zwraca uczestnikom.

11. Prace oceniane będą przez jury i od ich decyzji nie będą przysługiwać odwołania.

12. Terminy konkursu:
ogłoszenie konkursu: 02.04.2014 r. (Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci)
termin składania prac: do 30.05.2014 r.
rozstrzygnięcie i wręczenie nagród: 11.06.2014 r.
Sala nr 1 Dom Kultury SCK w Mielcu, Al. Niepodległości 7.

13. Prace należy składać (nadesłać) w godzinach udostępniania zbiorów w Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2.

14. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy prac zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które odbędzie się 11.06.2014 r. w Sali nr 1 Domu Kultury, Al. Niepodległości 7.

15. Przewidziane są również nagrody niespodzianki od PZL Mielec – A Sikorsky Company w Mielcu.

16. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

17. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej: www.biblioteki.mielec.pl oraz www.tmzm.mielec.pl, a także pod numerem telefonu: 17 585 52 51 wew. 21 lub wew. 26

III edycja konkursu literackiego pt.LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH pobierz -> 


Załącznik nr 1
------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE
AUTORA I OSOBY UDZIELAJĄCEJ INFORMACJI

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu pt. Lotnicze wspomnienia moich najbliższych organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu oraz Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
…………………………….               ……………………………….        
              ……………………………………………

Miejscowość, data                  podpis  autora                                     podpis osoby udzielającej informacji
 Podobne tematy:

- II edycja konkursu „Lotnicze wspomnienia moich najbliższych
- Zaproszenie na "Mieleckie Zapiski15-16. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013"
- "Mieleckie Zapiski 15-16. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013", promocja publikacji
  Copyright © 2006-2014 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII