TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
Opłatkowe spotkanie Klubu Miłośników Lotnictwa
20.01.2012

Dzięki inicjatywie i osobistemu zaangażowaniu Józefa Roguza - Prezesa Klubu Miłośników Lotnictwa i Wiceprezesa TMZM im. Wł. Szafera, doszło do zorganizowania w dniu 20 stycznia 2012r. spotkania opłatkowego członków Klubu z przedstawicielami władz samorządowych w salach Cukierni i Piekarni Państwa Koniecznych w Mielcu.

1

Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością byli m. in.: Krystyna Skowrońska - poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Lotnictwa, Władysław Ortyl – senator RP, Janusz Chodorowski – Prezydent Miasta Mielca, Józef Smaczny – były starosta Powiatu Mieleckiego, Włodzimierz Adamski – z upoważnienia Prezesa Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu, Zbigniew Działowski – prezes AVIA-SPLot, Kazimierz Szaniawski – prezes stowarzyszenia PROMLOT.

Zebranych powitał Józef Roguz – Prezes Klubu Miłośników Lotnictwa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera, który mówiąc o sprawach lotnictwa, potrzebie szerokiej popularyzacji dorobku i dokonań pracowników byłej mieleckiej WSK, przypomniał obchody Święta Lotnictwa w 2011 roku, ich organizację i przebieg, a korzystając z okazji przekazał przedstawicielom władz i wszystkim, którzy przyczynili się do ich właściwego zorganizowania – najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy wdzięczności.

Jadwiga Jankowska przekazała zebranym indywidualne i zbiorowe życzenia noworoczne. Zbigniew Michalski – Prezes Grupy Literackiej „SŁOWO” TMZM im. Wł. Szafera przedstawił działalność „Grupy …”, mówił o spotkaniach poetyckich i wydawnictwach, przypomniał zebranym jeden z wierszy przysłanych na konkurs zorganizowany w ubiegłym roku z okazji Święta Lotnictwa. Jadwiga Klaus – Prezes Klubu Środowisk Twórczych TMZM im. Wł. Szafera ukazała zakres prac organizacyjnych i wystawienniczych, które wykonano w związku z organizacją ubiegłorocznego Święta Lotnictwa. Z jej inicjatywy śpiewano bożonarodzeniowe kolędy. Z kolei Bronisław Kowalczuk przekazał W. Adamskiemu publikację wydaną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera „Pamiętnik …” por. Stefana Ostrowskiego – dla Prezesa Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu - jako podziękowanie za aktywność i pomoc społeczną w konkretnych sytuacjach.


ZOBACZ ZDJĘCIA


Kulminacyjną częścią spotkania było składanie sobie noworocznych życzeń i łamanie się opłatkiem, tworząc tym samym klimat do luźnych rozmów i dyskusji. Swoimi refleksjami i uwagami dzielili się m. in. Krystyna Skowrońska, Władysław Ortyl, Janusz Chodorowski, Zbigniew Działowski, Kazimierz Szaniawski, Józef Smaczny i Włodzimierz Adamski.

Wśród wielu wątków, które podnoszono, były m. in. organizacja obchodów Święta Lotnictwa w bieżącym roku, inicjatywa utworzenia w Mielcu Muzeum Lotnictwa, sprawa jego lokalizacji i koncepcji funkcjonowania. Przy kawie, ciastkach i innych smakołykach oferowanych przez Firmę Państwa Koniecznych rozmawiano o mieleckim lotnictwie i różnych sprawach nurtujących środowisko.


Opłatkowe spotkanie Klubu Miłośników Lotnictwa


źródło: Jacek Krzysztofik foto: Zbigniew Wicherski, Jacek Krzysztofik
  Copyright © 2006-2012 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII