TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
Inauguracyjne Spotkanie Klubu Miłośników Lotnictwa
04.02.2001

Wystawa, konkurs modeli kartonowych i plastykowych samolotów -
Spółdzielczy Domu Kultury MSM w Mielcu

Jedną z ważniejszych imprez jakie zorganizowano w Spółdzielczym Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu podczas tegorocznych ferii była Wystawa – Konkurs Modeli Kartonowych i Plastykowych Samolotów przygotowana organizacyjnie przez Klub Modelarstwa Lotniczego „IKAR” działający w SDK, a kierowany przez Zygmunta Osaka.

Konkurs był otwarty i mógł w nim brać udział każdy modelarz. Stąd też na wystawie zgromadzono ponad 100 modeli i cztery dioramy sytuacyjne lotnisk i pola walki. Dioramy prezentowane były przez Krystiana Dziekana (10 lat), Wacława Surdeja (17 lat) i Sławomira Drewsa (19 lat). Oprócz modeli przygotowanych na konkurs, zwiedzający mieli możliwość obejrzenia ponad czterdziestu dużych modeli latających zaprezentowanych przez Klub Modelarstwa Lotniczego „IKAR” na wystawie w sali widowiskowej.

Komisja konkursowa oceniając modele podkreśliła ich wysoki poziom wykonania. Zwiedzającym natomiast podobały się wszystkie... Urzekały precyzją wykonania, sposobem malowania i innymi szczegółami. Do tego – co raczej najważniejsze – to widać było zainteresowanie wykonawców modeli danymi i historią samolotów, których modele właśnie wykonali i zaprezentowali na wystawie.

Nagrody, które ufundowali: Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu i indywidualnie senior modelarstwa Przemysław Frask, wręczyli: Michał Rokosz – Przewodniczący Komisji Kultury przy Radzie Nadzorczej Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu, por. Stanisław Becker – były pilot polskiego lotnictwa wojskowego w Anglii w czasie II wojny światowej, Jadwiga Klaus – Kierownik Spółdzielczego Domu Kultury MSM w Mielcu i Zygmunt Osak – Prezes Klubu Modelarstwa Lotniczego „IKAR” przy SDK.

Inauguracyjne Spotkanie Klubu Miłośników Lotnictwa

Szanowni Państwo!
W atmosferze, jaka zrodziła się podczas trwania Konkursu - Wystawy Modeli Lotniczych, wśród modeli licznie prezentowanych przez modelarzy w holu Spółdzielczego Domu Kultury MSM w Mielcu, w trakcie rozmów i wspomnień, zaczął się kształtować klimat w jakim odbyło się później spotkanie inauguracyjne Klubu Miłośników Lotnictwa w sali klubowej SDK. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu, przy poparciu Zarządu Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i kierownictwa Spółdzielczego Domu Kultury MSM w Mielcu, a szczególnie jego Szefowej Pani Jadwigi Klaus oraz Prezesa Klubu Modelarstwa Lotniczego „IKAR” Pana Zygmunta Osaka.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni - głównie byli długoletni pracownicy WSK „PZL Mielec” i Przedstawicielstwa Wojskowego przy WSK, pasjonaci modelarstwa lotniczego i dziejów lotnictwa. Kierownictwo Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej reprezentował Pan Michał Rokosz - Przewodniczący Komisji Kultury przy Radzie Nadzorczej MSM w Mielcu, a Zarząd TMZM im. prof. Władysława Szafera Jego Prezes Pan Jan Stępień. Inicjatywa powołania Klubu Miłośników Lotnictwa zrodziła się w wyniku wielu dyskusji wśród byłych pracowników Wytwórni, którym szczególnie obecnie, po jej upadku, zależy na zachowaniu dla potomnych jak najwięcej z jej długoletniego dorobku z lat świetności i sukcesów produkcyjnych. Nie trzeba raczej nikogo przekonywać, że bogate tradycje lotnicze i osiągnięcia mieleckiej fabryki nie powinny pójść w zapomnienie, lecz jak potwierdziła to właśnie ożywiona dyskusja w czasie spotkania, wymaga to określonych i aktywnych działań organizacyjnych.

Zgodnie z przyjętą wstępnie ideą Klubu jego pierwszym gościem był Pan por. rez. pilot Stanisław Becker - Prezes Związku Inwalidów Wojennych Oddział Mielec, który przedstawił swoją drogę życiową, przez długie lata związaną z lotnictwem. Wspominał swój udział w działaniach wojennych 1939 roku, następnie po przybyciu do Anglii udział w lotach bojowych m. in. nad okupowaną Polskę. Mówił też o latach pracy w mieleckiej WSK. Pytania jakie kierowano do Pana Stanisława Beckera, dotyczyły głównie stanu zorganizowania polskiego lotnictwa wojskowego w okresie międzywojennym oraz sposobów szkolenia młodych adeptów lotnictwa. Doszło też w trakcie ożywionej dyskusji do krytycznej i wielokierunkowej oceny poczynań gospodarczych władz po 1990 roku, co w efekcie doprowadziło do zaprzepaszczenia wcześniejszego dorobku lotniczej fabryki i znacznego rozproszenia potencjału ludzkiego. Spotkanie zakończyło się przyjęciem określonych zamierzeń organizacyjnych na przyszłość, mających na celu popularyzację lotnictwa wśród młodego pokolenia poprzez m. in. pomoc w rozwoju modelarstwa, na co winny znaleźć się środki finansowe, gdyż stwarza to młodzieży realne warunki pożytecznego wykorzystania wolnego czasu i rozwoju politechnicznego.

źródło: Jacek Krzysztofik / Zbigniew Wicherski

Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu
 
 Zarząd KLM w Mielcu w latach 2010-2014

  Józef Roguz  - prezes                  tel. 609 026 000   e-mail: jroguz@wp.pl
  Zbigniew Wicherski - wiceprezes   tel.503 335 615    e-mail z.wicherski@wp.pl
  Jadwiga Jankowska - sekretarz
 
Jacek Krzysztofik - redakcja
  Tadeusz Łakomy - redakcja

strona interetowa KML: www.tmzm.mielec.pl/m_kml_akt.htm


Podobne tematy:
- Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu w latach 2001 - 2014
- Inauguracyjne Spotkanie Klubu Miłośników Lotnictwa, Spółdzielczy Domu Kultury MSM w Mielcu
- II edycja konkursu „Lotnicze wspomnienia moich najbliższych
- Zaproszenie na "Mieleckie Zapiski15-16. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013"
- "Mieleckie Zapiski 15-16. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013", promocja publikacji

  Copyright © 2006-2014 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII