TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec Komentator
TMZM Mielec 11-05-2008r.
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Hyde Park  TMZM Mielec Turystyka

Szlakiem Architektury Drewnianej powiatu mieleckiego
Szlak Architektury Drewnianej w województwie podkarpackim, o łącznej długości 1202 km, podzielony jest na 9 tras. Wystarczy samochód by zwiedzić zabytki architektury drewnianej na terenie ziemi mieleckiej i północnego Podkarpacia. Mielec leży na Trasie IX Podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Trasa długości 232 km prowadzi z Sandomierza w kierunku Stalowej Woli i Niska, następnie drogami lokalnymi prowadzi na południowy-wschód do Ulanowa i Krzeszowa. Od Krzeszowa trasa prowadzi do Kolbuszowej, a na następnie za Mielcem skręca na północ, by poprzez Tarnobrzeg dotrzeć do punku wyjazdu czyli do Sandomierza.

Trasa prowadzi początkowo przez płaskie tereny Równiny Tarnobrzeskiej i biegnie w górę Sanu przez szerokie obniżenie ciągnące się wzdłuż doliny Sanu zwane Nadsaniem. Za Krzeszowem trasa wiedzie na zachód, w kierunku Nowej Dęby i Kolbuszowej, docierając do obszaru Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Są to tereny urozmaicone krajobrazowo z falistymi wzniesieniami i wałami piaszczystych moren. Z Kolbuszowej trasa prowadzi na zachód, za Przyłękiem przebiega przez rozległe lasy, głównie z drzewostanem sosnowym rozciągające się wzdłuż zachodniej krawędzi Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Okoliczne tereny wchodzą w skład Mielecko-Głogowsko-Kolbuszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Odcinek trasy od Mielca do Tarnobrzega prowadzi Równiną Nadwiślańską i Doliną Dolnej Wisłoki.

Na trasie występują niezwykle ciekawe, a stosunkowo mało znane obiekty sakralnej architektury drewnianej: kościoły w Zaklikowie, Stalowej Woli, Krzeszowie. Wyjątkowy zespół drewnianej zabudowy prezentuje Ulanów. Miejscowość ta znana przede wszystkim jako dawne miasteczko flisackie zachowało pierwotny układ urbanistyczny z rynkiem pośrodku oraz charakterystyczną zabudową w znacznej części złożoną z XIX-wiecznych drewnianych domów flisackich. Znajdują się tu także dwa XVII-wieczne drewniane obiekty sakralne: kościół parafialny i tzw. kościół flisacki. Siedemnastowieczne kościoły w Cmolasie, Porębach Dymarskich i Gawłuszowicach są przykładami nawiązywania do średniowiecznych tradycji drewnianego budownictwa sakralnego. Innego typu drewniane obiekty zwiedzić można na terenie skansenu w Kolbuszowej. Umieszczone tu obiekty muzealne dają obraz lasowiackiej i rzeszowskiej wsi z okresu XIX i początków XX wieku. Ponieważ trasa jest pętlą, nie trzeba jechać do Sandomierza, by na nią wyruszyć. Można wystartować także z Mielca, i tu ją zakończyć.

Przebieg szlaku - START / META w Mielcu.
Mielec - skrzyżowanie dróg nr 875, 985 i 984
» wjazd na drogę nr 984 (ul. Legionów) [Mielec - kościół parafialny, pałacyk Oborskich (ob. Muzeum Regionalne)] [Mielec-Rzochów kościół parafialny] za mostem na Wisłoce
» skręt w prawo i wjazd na drogę nr 983 w kierunku Borowej Sadkowa Góra - skrzyżowanie drogi nr 983 z drogą nr 982
» skręt w prawo i wjazd na drogę nr 982 w kierunku Gawłuszowic Gawłuszowice - kościół po prawej stronie drogi Bugaj - skrzyżowanie drogi nr 982 z drogą nr 985
» skręt w lewo i wjazd na drogę nr 985 w kierunku Baranowa Sandomierskiego możliwość dojazdu do kościoła w Sarnowie [Baranów Sandomierski - zamek, kościół parafialny] skrzyżowanie drogi nr 985 z drogą krajową nr 9 i z drogą nr 871
» wjazd na drogę nr 871 w kierunku Tarnobrzega Tarnobrzeg - centrum wyjazd ul.Sikorskiego i Sandomierską, następnie drogą nr 723 do Sandomierza [Tarnobrzeg - kościół dominikanów, pałac Tarnowskich w Dzikowie, dawna synagoga] Sandomierz - skrzyżowanie drogi krajowej 77 z drogą krajową 79
» prosto drogą krajową 77 (ulicą Lwowską) w kierunku Stalowej Woli Sandomierz - skrzyżowanie drogi krajowej 77 z drogą lokalną 723 Tarnobrzeg - Sandomierz
&» w lewo drogą krajową 77 (ulicą Trześniowską) w kierunku Stalowej Woli Zaleszany - skrzyżowanie z drogą lokalną Zaleszany-Radomyśl » skręt w lewo w drogę lokalną do Radomyśla Radomyśl Radomyśl-drewniany kościół
» skręt w prawo i wjazd na drogę nr 856 w kierunku Stalowej Woli Dąbrowa Rzeczycka zjazd z trasy do kościoła w Zaklikowie
» skręt w lewo i wjazd na drogę nr 855 do Zaklikowa » 14 km Zaklików - rynek - skręt w prawo w ulicę św. Anny 150 m Zaklików - kościół drewniana zabudowa Zaklikowa Stalowa Wola-Rozwadów [kościół i klasztor kapucynów]
» skręt w lewo i wjazd na drogę krajową nr 77 do centrum Stalowej Woli Stalowa Wola - osiedle Centralne - skrzyżowanie al. Jana Pawła II z ul. J. Popiełuszki » skręt w prawo w ul. Popiełuszki br> » 200 m Stalowa Wola-kościół - po prawej stronie przy ul. Floriańskiej Nisko - skrzyżowanie drogi krajowej nr 77 z drogą krajową nr 19
» skręt w lewo i wjazd na drogę nr 19 w kierunku Zarzecza Zarzecze - skrzyżowanie drogi krajowej nr 19 z drogą nr 858
» skręt w prawo i wjazd na drogę nr 858 do Ulanowa Zarzecze - drewniany kościół i drewniana kaplica cmentarna możliwość dojazdu do drewnianej cerkwi w Dąbrówce i drewnianych kościołów w Kurzynie i Hucie Krzeszowskiej skrzyżowanie drogi nr 858 z drogą lokalną do Ulanowa » skręt w prawo na drogę lokalną do Ulanowa Ulanów - kościół filialny (tzw. flisacki) po lewej stronie drogi przy ul. św. Trójcy przejazd przez miasteczko ulicami: Piłsudskiego, Plac Grunwaldzki Ulanów - Plac Grunwaldzki Ulanów - kościół parafialny w południowej pierzei Placu Grunwaldzkiego (dawnego rynku) drewniana zabudowa Ulanowa wyjazd z miasta ulicami: Kościelną, Bieliniecką wjazd na drogę lokalną Ulanów-Krzeszów na skrzyżowaniu drogi lokalnej do Krzeszowa z drogą do Harasiuk
» skręt w prawo do Krzeszowa Krzeszów - centrum, przed wjazdem na drogę nr 863
» skręt w lewo na drogę prowadzącą do kościoła w Krzeszowie » 1 km Krzeszów - zespół kościelny » skręt w prawo, wjazd na drogę nr 863 Kopki - na skrzyżowaniu dróg nr 863 i 861 z drogą krajową nr 77
» wjazd prosto na drogę nr 861 do Jeżowego Jeżowe - skrzyżowanie drogi nr 861 z drogą krajową nr 19 » prosto do Bojanowa Bojanów » skręt w lewo na drogę nr 872 skrzyżowanie drogi nr 872 z drogą nr 9 » skręt w lewo i wjazd na drogę nr 9 w kierunku Kolbuszowej Cmolas skrzyżowanie drogi krajowej nr 9 z drogą prowadzącą przez wieś
» skręt w prawo i wjazd na drogę prowadzącą do kościoła 400 m Cmolas - kościół Cmolas skrzyżowanie drogi krajowej nr 9 z drogą lokalną do Poręb Dymarskich zjazd z trasy do kościoła w Porębach Dymarskich » skręt w prawo i wjazd na drogę do Poręb Dymarskich 4,3 km skrzyżowanie dróg lokalnych
» skręt w lewo i wjazd na drogę prowadzącą do kościoła w Porębach Dymarskich 8 km Poręby Dymarskie - kościół po prawej stronie drogi Kolbuszowa - skrzyżowanie drogi krajowej nr 9 z drogą nr 875
» skręt prawo w ul. Parkową, następnie na Placu Wolności w ul. Piłsudskiego
» 2 km skręt w prawo w ul. Wolską 500 m Kolbuszowa - skansen Kolbuszowa - skrzyżowanie drogi krajowej nr 9 z drogą nr 875
» skręt w prawo i wjazd na drogę nr 875 (ul. Parkową i Narutowicza) w kierunku Mielca [Kolbuszowa - kościół parafialny]

Źródło: PC

  Copyright © 2006-2008 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII