TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Hade Park  TMZM Mielec Koło Twórców Animatorów Ziemi Mieleckiej


KOŁO Twórców Amatorów Ziemi Mieleckiej
 

Powstało w 1971 r. przy Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej. Opiekunem i kronikarzem Koła była Krystyna Książnicka - instruktor Poradni. Jego zadaniem było udzielanie wszechstronnej pomocy nieprofesjonalnym twórcom z ziemi mieleckiej, specjalizującym się w różnych dziedzinach sztuki oraz upowszechnianie ich twórczości.

Do Koła zgłosili akces :
Stanisław Czarnecki (rzeźbiarstwo),
Edward Daniel (malarstwo),
Jan Drews (malarstwo),
Maria Krystyna Działo (malarstwo),
Romualda Wiesława Mączka (malarstwo),
Ludwika Mazur (pająki ze słomy),
Stanisław Niemiec (malarstwo),
Jan Obara (rzeźbiarstwo),
Tadeusz Przywara (malarstwo),
Stanisław Szęszoł (rzeźbiarstwo),
Kazimierz Tara (malarstwo),
Barbara Wasielewska (wycinanki mieleckie),
Jan Wozowicz (malarstwo, rzeźbiarstwo),
Maria Ziobroń (malarstwo).

Najciekawsze prace tych twórców prezentowane były na corocznych wystawach zbiorowych w mieleckich placówkach kultury. Uczestniczyły też w konkursach i wystawach wojewódzkich i ogólnopolskich. Najbogatszy zestaw prac zaprezentowano na wojewódzkim „Przeglądzie Twórczości Amatorskiej i Ludowej", zorganizowanym w Rzeszowie w 1973 r. Formą towarzyszącą działalno ści Koła były Zjazdy Twórców Amatorów Ziemi Mieleckiej.

Po likwidacji powiatów i ich instytucji - w tym PPKO w Mielcu - Koło zakończyło działalność. Nie zakończyli jej natomiast wymienieni twórcy, którzy indywidualnie rozwijali swój talent i uczestniczyli w różnych formach lokalnego i ogólnopolskiego ruchu artystycznego. Potrzeba zbiorowego działania i intensywniejszej promocji twórczości wpłynęła w zasadniczy sposób na powstanie Klubu Środowisk Twórczych przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w 1981 r.


 

  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII