TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Hade Park  TMZM Mielec Bractwo Literackie  TMZM Mielec Kapela A. Wilczyńskiego


Bractwo Literackie 1526 roku
 

Pierwsze w dziejach Mielca mieszczańskie katolickie stowarzyszenie religijne powstało w 1526 r. Zbierało się na spotkania religijne w każdą niedzielę i w święto Najświętszej Marii Panny. Zakończyło działalność prawdopodobnie w 1721 r.


KAPELA Andrzeja Wilczyńskiego TMZM


Powstała w latach 80. XX w. z inicjatywy Andrzeja Wilczyńskiego, nauczyciela muzyki, regionalisty i członka Zarządu TMZM. W kapeli grywali: Andrzej junior, Józef i Władysław Wilczyńscy (synowie Andrzeja seniora) oraz Andrzej, Jan i Józef Baradziejowie, Jan Buda, Janusz Dec, Mariusz Kania, Zbigniew Koba, Franciszek Makuch, Wiesław Michoń, Teofil Myjak i Jerzy Stachowicz.

Repertuar zespołu opierał się na melodiach i piosenkach ludowych z zachodniej części regionu mieleckiego i okolic Radomyśla Wielkiego, zebranych i opracowanych przez założyciela kapeli. (W 1993 r. TMZM wydało zbiorek tych utworów pod tytułem „Hej danaś moja dana".) Kapela występowała na imprezach organizowanych przez TMZM oraz na wielu imprezach regionalnych w okolicach Mielca.

W połowie lat 90, ze względu na pogarszające się zdrowie A. Wilczyńskiego seniora, przerwano działalność.

  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII