TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Warto wiedzieć  TMZM Mielec Zmarł ks. prałat Adam Nowak 1927-2020, pochodził z Rzędzianowic
Długoletni diecezjalny duszpasterz głuchoniemych
07.10.2020

7 października 2020 roku w wieku 93 lat zmarł śp. ks. prałat dr Adam Nowak, emerytowany wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, długoletni diecezjalny duszpasterz głuchoniemych, zawsze pogodny i tryskający humorem, wyznawał zasadę, że ponuraków do nieba nie wpuszczają.

Urodził się 28 lutego 1927 roku w Rzędzianowicach, jako syn Józefa i Janiny z domu Jaśkiewicz. Egzamin dojrzałości złożył w 1946 roku w Mielcu. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jana Stepy w dniu 29 kwietnia 1951 roku w Tarnowie.
 

Jako wikariusz pracował w parafiach: Łęki Górne (od 12 lipca 1951 roku), Brzesko (od 26 sierpnia 1955 roku) i Tarnów – parafia katedralna (od 23 września 1956 roku do 25 lutego 1960 roku).
W latach 1954 – 1998 sprawował obowiązki diecezjalnego duszpasterza głuchoniemych, a w latach 1960 – 1965 obowiązki prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Odbył studia specjalistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, uwieńczone doktoratem z nauk humanistycznych w 1970 roku.
W latach 1961 – 2000 był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Prowadził wykłady z duszpasterstwa głuchoniemych, języka łacińskiego oraz historii Kościoła.

Ks. prał. Adam Nowak był autorem kilkutomowego Słownika biograficznego kapłanów diecezji tarnowskiej (1786-1985), publikacji „Ksiądz rektor Roman Sitko" - Życie, działalność i męczeństwo. Ma też na swoim koncie kilka tomików anegdot „z kościelnego podwórka”. Był promotorem wielu prac magisterskich z zakresu historii Kościoła, autorem książek i artykułów naukowych. Od 1963 roku do 1991 roku był dyrektorem Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a od 1970 roku do 1988 roku dyrektorem Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie. Ponadto pełnił też obowiązki delegata Biskupa Tarnowskiego do spraw misji i dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w diecezji tarnowskiej.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w 1960 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, w roku 1967 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto, w 1972 roku otrzymał godność Kanonika Gremialnego Kapituły Katedralnej w Tarnowie, a w 1983 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.


Msza św. pogrzebowa za śp. ks. prał. Adama Nowaka w tarnowskiej katedrze

Uroczystość pogrzebowa miała miejsce 10 października 2020 roku w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, pochowany na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

wichz


Podobne tematy:

- Znicze na grobie prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Dębina Szafera dla uczczenia 50 rocznicy śmierci Szafera
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- Dębina Szafera dla uczczenia 50 rocznicy śmierci Szafera
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- MIELEC JAK MALOWANY wystawa KŚT z okazji 550. rocznicy lokacji miasta Mielca
- Kalendarz Klubu Środowisk Twórczych TMZM w Mielcu, wrzesień - listopad 2020
- Kolorowo i jesiennie na wernisażu twórców KŚT w Połańcu
- Kalendarz Klubu Środowisk Twórczych TMZM w Mielcu, wrzesień - listopad 2020
- Kolorowo i jesiennie na wernisażu twórców KŚT w Połańcu
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych TMZM na plenerze w Zamościu
- Zgłaszanie kandydatów do odznaczenia PZO - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2020
- Spotkanie Lotniczych Pokoleń 2020 w ramach 550-lecia lokacji miasta Mielca
- Warsztaty literackie MGL SŁOWO - Herbert w szkole
- Warsztaty zielarskie twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- VI Przegląd Twórczości KŚT „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne
 


 
  Copyright © 2006-2020 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII