TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Warto wiedzieć  TMZM Mielec Gwara podkarpacka wciąż żywa, czyli rzeszowskie micyje słowne
Mini słownik gwary podkarpackiej
10.02.2020

Czasami nie zdajemy sobie sprawy z istnienia pewnych gwar. Przeważnie, gdy ktoś zapyta nas o gwary w Polsce, wymieniamy dwie – góralską oraz śląską. Wśród nich występuje również mało znana gwara podkarpacka.

Kilka gramatycznych niuansów mowy mieszkańców Podkarpacia
Nie od dzisiaj wiadomo, że miasto to nie tylko stare ulice i zabytkowe budowle. W głównej mierze o społecznej tożsamości danego miejsca decydują takie czynniki jak zwyczaje, gwara, przestrzeń kulturowa, wierzenia miejscowej ludności, czy chociażby strój. Jak pokazuje historia miasta Rzeszowa, tego tutaj również nie brakuje.

W gruncie rzeczy historia miasta to rodzaj dziedzictwa, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i ustawicznie odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich środowiskiem, historią i stosunkiem do przyrody. Dla danej społeczności jest źródłem poczucia tożsamości i ciągłości.
Dziedzictwo niematerialne obejmuje przede wszystkim tradycje związane z kształtowaniem się swojego języka, który w jakimś większym lub mniejszym stopniu różni się od normy ogólnopolskiej. Również i stolica województwa podkarpackiego, jak też przyległe regiony, może pochwalić się swoją własną gwarą. Spośród wielu charakterystycznych cech pierwotnej gwary, wiele z nich możemy odnaleźć nawet w dzisiejszym języku.

Pierwszym procesem, występującym w podkarpackiej gwarze, jest zamiana spółgłosek c, s, z, dz na cz, sz, ż,dż. Zauważalna jest także wymowa e i o zbliżona do i/y i u, np. mieiszkali = mieszkali, rzeymyk = rzemyk. Zdarza się też słyszeć asynchroniczną wymowę spółgłosek wargowych miękkich (p, b, f w, ś, ź, ć, ch, dź, m, n, l, j, k, g, ): pjec = piec, w pjecu = w piecu, bjeda = bieda, mjeli = mieli, mniasto = miasto.

Notuje się również miękką wymowę l, np. nalieżał = należał, sklieipowy = sklepowy, tyl’ko = tylko, Wiel’kanuc = Wielkanoc, kliuski = kluski, mlieczna = mleczna. Typowa dla gwary rzeszowskiej jest wymowa chi zamiast chy, np. muchi = muchy, chiba = chyba, chitry = chytry. Często też mamy do czynienia z uproszczeniami słów, w których występuje trz, drz, np. wyczymał = wytrzymał, trzeba = czeba.

Występują również uproszczenia grup spółgłoskowych, polegające w najprostszym tłumaczeniu na skrócaniu słów. Takie zjawisko możemy dostrzec w mowie potocznej wskutek tempa oraz mniejszej staranności w mówieniu, np. zmar = zmarł, barsz = barszcz. Ostatnim „kruczkiem” wymowy jest tendencja do zastępowania spółgłoski k w grupie kt przez ch, np. chtoś = ktoś, chtóry = który. Dodajmy, że są to jedynie wybrane przypadki, jakie możemy zaobserwować w naszej rodzimej gwarze.

Nie należy jednak pominąć kolejnego, dość kluczowego aspektu w przypadku gwary rzeszowskiej, a mianowicie zapożyczeń z języka ukraińskiego, to m.in. czeremcha, czeresznia = czereśnia, durny = głupi, taskać = nieść coś z wysiłkiem. Funkcjonuje też kilka zapożyczeń z języka niemieckiego, wynika to z wpływów za czasów zaboru austryjackiego, np. bratrura = piekarnik, fajny = udany, ładny, nachkastlik = szafka nocna.

O łączności tych terenów z kresami płd. wsch. świadczy duża liczba wyrazów wspólnych z językiem Lwowa i okolic, np. bynajmniej = przynajmniej, mytka = szmatka do mycia naczyń, naładować = przygotować, wykrzykniki: ta dzie, ta joj, ta co.

Podkarpacie – kilka słów wprowadzenia
Województwo podkarpackie leży w południowo-wschodniej Polsce, a największe miasta to Rzeszów, Mielec, Jasło, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Stalowa Wola. Ludzie, którzy dawniej zamieszkiwali te tereny, wytworzyli własną kulturę ludową, której częściami składowymi są między innymi stroje, historia, a także gwary. Te ostatnie różniły się w zależności od zamieszkiwanej przez ludzi części województwa. Dziś wszystkie się łączą, tworząc jedną całość – gwarę podkarpacką.

Minisłownik gwary podkarpackiej
barłóg – posłanie
bańka – bombka choinkowa
berbelucha - samogon
boruczeć – źle się do kogoś odnosić
bidok – biedny, o kimś, kogo żałujemy
chabazie - zarośla
chapnąć coś – zjeść coś na szybko
cukanie – niezdecydowanie
cumelek – smoczek
duszaki - piersi
grysik – kaszka manna
filisztyn – młody, niesforny chłopak
fusyt - niedojadek
filisztyn – młody, niesforny chłopak
fusyt - niedojadek
jadło i chodło - obfitość wszystkiego
jurgać – podpuszczać kogoś
grandzić – robić nieporządek
hajnok - tam
kręgołek - wierzchołek góry
kłycek, kłyk - ząb
łachy – ubrania
łoksina – makaron
micyje - atrakcja
nakastlik – szafka nocna
naszparować = oszczędzać
niuch – nos
ne - masz
paciara - błoto
paryja - głeboki jar
pulares – portfel
paryja – błotnisty teren
pośratanie - pożegnani
przycyndolić – uderzyć w coś
rywać – biegnąć
szkut – dziecko
studzienina – nóżki wieprzowe w galarecie
skibka – pierwsza kromka z bochenka chleba (w innych regionach nazywana też piętką, dupką itp.)
szczyrwo - mięso

Czy gwara podkarpacka wciąż istnieje?
Oczywiście! Wystarczy udać się na małą wycieczkę po Podkarpaciu, aby usłyszeć chociaż jedno z tych słów. My wybraliśmy te najczęściej używane, ale na pewno wśród naszych czytelników są tacy, którzy wskazaliby ich więcej. We współpracy z jedną z osób, która biegle posługuje się tą gwarą, ułożyliśmy krótki dialog.

‒ Co ci jest?
‒ Przycyndoliłem w nakastlik, bo chciałem sprzątnąć miseczkę po grysiku.
‒ Czego tak?
‒ Nadepnąłem na cumelek, co go szkut rzucił.
‒ Bidoku, chociaż coś jadłeś?
‒ Nie bardzo, bo studzienina się skończyła. Ale skibkę chapnąłem na szybko, ubrałem się w jakieś łachy i szybko biegłem przez paryje, bo się spóźnić nie chciałem.

Wydaje się, że dialog jest po polsku, a jednak nie każdy w pełni odczyta jego sens i znaczenie, prawda?

Skąd wzięły się te słowa w gwarze podkarpackiej?
Gwara podkarpacka to mieszanka słów z całego południa Polski. Za kwestie językowe Podkarpacia odpowiadają również nasi sąsiedzi z zagranicy, np. z Ukrainy, a konkretnie ze Lwowa, gdzie do dziś Polacy stanowią duży odsetek ludności. Podobnie jak we wszystkich pozostałych gwarach najważniejsze jednak okazało się utrwalenie w mowie i piśmie słów, które dziś przypisywane są zazwyczaj mieszkańcom województwa podkarpackiego. Mimo że wiele z tych słów nie jest zrozumiałych dla niektórych osób, my wierzymy, że pielęgnowanie gwar jest pięknym i drogocennym darem, jaki otrzymaliśmy. Ponadto regionalizmy stały się poniekąd pamiątką historyczną i elementem łaczącym ludzi, którzy zamieszkują ten sam teren.

@wichz
 
  Copyright © 2006-2020 TMZM Mielec &  Wicherski  MCMLXII