TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

Zestaw bocznic zlokalizowanych wzdłuż ulic Piaskowej i Korczaka w Mielcu
27.12.2014


Pod pojęciem Mielec - Południowy kryje się zestaw bocznic zlokalizowanych wzdłuż ulic Piaskowej i Korczaka. Formalnie stacja ta nigdy nie została całkowicie ukończona i oddana do ruchu. Prawdopodobnie ostatnim sposobem jej użytkowania było czasowe odstawianie tam wagonów wycofanych z użytku, przeznaczonych do złomowania. Stacja miała być natomiast miejscem oczekiwania składów towarowych przed wjazdem na teren dzisiejszej Strefy Ekonomicznej oraz miejscem rozładunku czy przeładunku towarów, choćby kruszyw. Okrojona do trzech torów i jednej bocznicy stacja przy Głowackiego stwarzała kłopoty dla obsługi ruchu towarowego.

Ten rejon miasta nawet w czasie II wojny światowej był wykorzystywany jako miejsce postoju pociągów towarowych. Tak robili Niemcy po zajęciu Mielca.

PKP jednak nigdy nie rozwinęło planów uruchomienia w pełnym zakresie stacji Mielec - Południowy.
Co ciekawe w 1999 roku firma Eurokol, które obsługuje bocznicę kolejową biegnącą do Strefy Ekonomicznej, zainteresowana była także operowaniem na stacji Mielec - Południowy. Według kolejowych ekspertów stacja mogła zostać łatwo włączona w całości do ruchu.

Porzucone w latach 90-tych torowisko szybko zaczęło zarastać i było rozkradane. Było fatalną wizytówką Mielca oglądaną przez podróżujących pociągami pasażerskimi jadącymi od strony Dębicy.

Rzeszowski Zakład Polskich Linii Kolejowych zaplanował rozbiórkę nigdy niedokończonej stacji towarowej Mielec - Południowy.

Teraz spółka PKP Polskie Linie Kolejowe postanowiła rozebrać stację Mielec - Południowy, roboty trwają. Ich elementem było też grudniowe zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Wolności, gdzie zlikwidowano tor prowadzący do stacji towarowej.
 

  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec &  Wicherski  MCMLXII