TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

Mija 232 lata od czasu, kiedy Jezus Nazareński został wyrzucony z mieleckiej ziemi.
10.04.2014

Dwa lata temu powrócił w postaci figury, która została umieszczona w kościele Trójcy Przenajświętszej w Mielcu.

Trynitarzy przy sandomierskim trakcie
Zakon Trójcy Przenajświętszej to katolickie zgromadzenie zakonne, założone w 1198 w dobie wypraw krzyżowych przez św. Jana de Matha i zatwierdzone bullą papieża Innocentego III Operante divine dispositionis. Zakon Trynitarzy działał na terenie Polski w latach 1685-1907. Obszar działalności tego zakonu ograniczał się do wschodnich ziem Rzeczypospolitej. Trynitarze byli zakonem kwestującym. Ich zadaniem było wykupywanie Polaków z niewoli tatarskiej (jasyru). Nierzadko zakonnicy, gdy już brakowało pieniędzy, sami oddawali się w ręce Tatarów, w zamian za uwalnianego z niewoli.

Na terenie pomiędzy obecnym cmentarzem przy ul. Sienkiewicza, a blokiem mieszkalnym przy tej samej ulicy, dawnym traktem sandomierskim, kilkaset lat temu powstał klasztor trynitarzy. Helena z Potockich Morsztynowa, która była właścicielką tej części miasta, 7 stycznia 1760 r. sprowadziła do Mielca trynitarzy bosych oddając im świątynię, która zbudowana była w stylu barokowym z figurą Jezusa Nazareńskiego w ołtarzu głównym. Tak zaczyna się historia wyjątkowych zakonników. Trynitarze noszą habit w kolorze białym, przepasany skórzanym czarnym paskiem, na habicie biały szkaplerz z czerwono-niebieskim krzyżem oraz biały kaptur.
ZOBACZ film         >>>> Mielec - Chrystus od Trynitarzy <<<
Konkurencja z farą
Pojawienie się w Mielcu zakonników z krzyżem na habicie wywołało w mieście spore poruszenie. Tym bardziej, że nie zamierzali oni podporządkowywać się bezwarunkowo lokalnym władzom kościelnym i sami, niczym misjonarze, prowadzili bogatą działalność. Bardzo szybko w Mielcu pojawiły się napięcia z miejscowym proboszczem. W liście z 1762 r. skierowanym do biskupa krakowskiego proboszcz pisze o konkurencji, jaką stali się dla miejscowych wiernych trynitarze, proponujący nowe formy pobożności. Ich pobożność była ściśle związana z kultem Jezusa Nazareńskiego, figura była przez lata niezwykle czczona w Mielcu. I ta figura stała się bardzo niezwykłym elementem historii mieleckiego klasztoru.

Jezusa skryli w skarbcu
Po pierwszym rozbiorze Polski na mocy dekretu cesarza austriackiego Józefa II z 17 III 1783 r. część zakonów, w tym także trynitarzy w Mielcu, zostało skasowanych, a budynki klasztorne zostały zamienione na wojskowe magazyny zboża i siana. Dzielni mieleccy trynitarze wzięli ze sobą Pana Jezusa i udali się w podróż do swojego klasztoru, do Wilna. Tam mielecką figurę schowali w skarbcu. W tym czasie, tzn. w 1770 r. dziedzic Andrzej Ukolski, podkomorzy województwa trockiego sprowadził trynitarzy i rozpoczął budowę kościoła, którą ukończono w 1777 r. w Krywiczach. Pan Jezus Mielecki został przewieziony do Krywicz i tam do dziś odbiera cześć. Ale figrua znana jest już jako Pan Jezus Mielecki.

Znów w Mielcu
Od kilku lat miesięcy zakonnicy trynitarze znów odwiedzają Mielec i miejsce, gdzie stał ich klasztor. W mieście ożył kult Jezusa Mieleckiego, zorganizowano pielgrzymki. Na budynku, który stoi na miejscu zakonu, odsłonięto tablicę upamiętniająca istnienie mieleckiego klasztoru. To inicjatywa państwa Lidii i Andrzeja Przygodów, właścicieli budynku. Tablica poświęcona trynitarzom jest jedną z niewielu pamiątek po zakonnym kościele i klasztorze. Kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie odsłonięto tablicę jest grota Matki Bożej, zbudowana z kamieni pochodzących z ruin klasztoru. W Krywiczach, na Białorusi, w tamtejszym kościele Trójcy Przenajświętszej jest figura Jezusa Nazaretańskiego, zwanego także Mieleckim, która pochodzi z kościoła w Mielcu.

Po 230 latach, dwa lata temu, Jezus Nazareński wreszcie wrócił do Mielca. W kościele parafii Trójcy Przenajświętszej umieszczona została kopia figury Jezusa Nazareńskiego Wykupionego. - Spodobało się Panu Jezusowi powrócić do nas. Dlaczego do nas? Skoro mamy kościół Trójcy Przenajświętszej, skoro pozwolił odnaleźć się w Krywiczach, jest naszą powinnością wobec Boga i historii, przywrócić należną cześć i pamięć Jezusowi Nazareńskiemu - mówił wówczas proboszcz parafii ks. Stanisław Składzień.

Jezus wrócił podczas jubileuszu parafii
Podczas uroczystych obchodów 25-lecia powstania parafii, które miały miejsce 23 marca 2012 roku, kaplica i statua zostały poświęcone przez biskupa Andrzeja Jeża. W uroczystości udział wzięli m.in. dr Siergiej Shemet, artysta malarz, który zaprojektował ścianę główną kaplicy oraz Ojciec dr Jerzy Kępiński, uznawany za legendę Trynitarzy w Polsce.

Statuę wykonał Kazimierz Klimkiewicz z Tarnowa. Wokół niej umieszczone zostały relikwie świętych i błogosławionych: Świętych Apostołów, św. Fabiana papieża i męczennika, św. Jana Bożego, św. Rocha, św. Stanisława Szczepanowskiego biskupa i męczennika, bł. Jana Pawła II papieża, bł. ks. Jerzego Popiełuszko, bł. Karolinę Kózkównę dziewicę i męczennicę, 11 bł. Sióstr Nazaretanek z Nowogródka, św. S. Faustynę Kowalską sekretarkę Bożego Miłosierdzia. Odnaleźć można także kamień z grobu św. Piotra oraz ziemię z Katynia i Smoleńska.

- W relikwiach tych czcimy dzieło zbawienia, które ucieleśniło się w konkretnych wierzących, począwszy od św. Apostołów, aż do tych, na których życie i dzieła patrzyliśmy własnymi oczami - tłumaczył proboszcz Składzień.

Dwa lata temu temu parafię odwiedziła ekipa TVP Kraków, która przygotowała do emisji w Telewizji Publicznej reportaż o Jezusie Mieleckim.


źródło: Hej Mielec

  Copyright © 2006-2014 TMZM Mielec &  Wicherski  MCMLXII