TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Hyde Park  TMZM Mielec Czy Przecław uczestniczył w finansowaniu budowy gimnazjum w Mielcu?
skrypty php, skrypty JS, shout

112 lat temu
20-09-2010
Na tak zadane pytanie odpowiadam twierdząco. Wynika to z treści odzyskanych niedawno starych protokółów Rady Gminnej Przecławia z lat 1895-1935. Sporą teczkę tych protokółów przekazał Gminie Przecław zmarły kilka dni temu Bronisław Wątróbski, a ja dzięki uprzejmości burmistrza Przecławia Ryszarda Wolanina uzyskałem do nich dostęp. Jak wynika z treści jednego z nich, Przecław 112 lat temu uczestniczył w finansowaniu budowy gimnazjum w Mielcu. Poniżej zamieszczam ciekawy w treści tekst uchwały Rady Gminnej Przecławia z dnia 21 marca 1898 roku. Dla przejrzystości czytania dokonałem lekkich zmian w interpunkcji.

 Protokół
 Posiedzenia Rady Gminnej w Przecławiu z dnia 21 marca 1898 roku.

 Obecni:

Przewodniczący gminy Józef Ozimek. Radni Izrael Binensztal, Adam Sadowski, Józef Kopacz, Władysław Puszczowski, Antoni Wyczółek, Walenty Kopacz, Michał Wątróbski, Cham Szpilman i Jan Zacharski.
Po przeprowadzonej dyskusji nad sprawą przyczynienia się do kosztów budowy gmachu gimnazjalnego w Mielcu Rada gminna uważa, że jeżeli będzie gimnazjum w Mielcu, ułatwia to bardzo dostanie się dzieciom włościańskim, a tym samym przyniesie znaczne korzyści ludności włościańskiej, która teraz dzieci swoje daleko wozić musi, co jest z większymi kosztami połączone. Uznajemy przeto potrzebę starania się o gimnazjum w Mielcu tym więcej, że gimnazjum to ma być fundacją uczczenia 50-lecia jubileuszu panowania Najjaśniejszego Pana i ma nosić nazwę Gimnazjum wyższe imienia Cesarza Franciszka Józefa I.

Rada gminna poczuwa się do obowiązku dorzucenia swojej cegiełki do kosztów budowy i wyrażenia w ten sposób swych uczuć dla najmiłościwiej panującego nam monarchy i w tym celu znajdując się w prawnym komplecie uchwala:

1. W razie ustanowienia gimnazjum w Mielcu, Rada gminna rozwiązuje miejscową Kasę pożyczkową gminną i z kapitału obrotowego wynoszącego 1420,43 zł przeznacza 7%, to jest kwotę 100 zł jako datek dobrowolny na koszta budowy gimnazjum w Mielcu do rąk Wydziału powiatowego spłacić się mający. Z resztą kapitału zakłada na nowo Kasę pożyczkową gminną.
2. Spłata powyżej wymienionej kwoty ma nastąpić po zawiadomieniu Wydziału rady powiatowej, że co do ustanowienia gimnazjum w Mielcu zapadła już prawomocna decyzja Zarządu.
Powyższe wnioski uchwalono. Na tym posiedzenie zamknięto, protokół ukończono i podpisano, z tym dołożeniem się Rada gminna postanawia znieść wpłacenie od ustanowionego długu na Straż ogniową kwoty 140 zł, gdyż to uznaje za uciążliwe. Na tym posiedzenie zakończono i podpisano.

Radni Przewodniczący
Podpisy radnych Ozimek
Pisarz
Józef Kopacz

Nasuwa się pytanie, czy zapadła wówczas decyzja Zarządu Powiatowego w Mielcu odnośnie budowy gimnazjum i czy pieniądze z kasy gminnej Przecławia zostały przekazane na rzecz budowy?

Oryginalna kopia protokółu Rady Gninnej Przecławia z 1898 roku

Teofil Lenartowicz


  Copyright © 2006-2010 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII