TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

Na początek remont części ulicy Mickiewicza i dwóch miejskich kamienic

16-03-2010

Obok dróg i ulic na terenie całego miasta, największy front robót modernizacyjnych i remontowych powstanie w ciągu najbliższych miesięcy na mieleckiej starówce. Wszystko zaczęło się od propozycji przebudowy rynku, który po długich konsultacjach społecznych uzyskał nowy kształt. Wiadomo już, jak będzie wyglądał rynek po remoncie, nie wiadomo tylko, kiedy to się stanie. Potem głośno stało się o projekcie rewitalizacji starówki, która obejmuje nie tylko remont rynku, ale także modernizację innych fragmentów tej części miasta.

Rewitalizacja
Skala przedsięwzięcia ma być duża, a koszty wyniosą kilkanaście milionów złotych. Tempo prac zależy w pierwszej kolejności od wielkości uzyskanego dofinansowania, o jakie władze miasta starają się z funduszy unijnych.
Z informacji, jakie na ostatniej sesji rady miasta przekazał radnym prezydent Janusz Chodorowski, wynika, że niezależnie od losów wniosku o dofinansowanie rewitalizacji mieleckiej starówki, machina remontowa ruszy w tym rejonie już w najbliższych tygodniach.

Ulica Mickiewicza
Najpierw planowano remont całego odcinka drogi wojewódzkiej, od ronda na skrzyżowaniu ulicy Legionów z Jana Pawła II, do skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Sienkiewicza, został kilka tygodni temu unieważniony, gdyż zgłosił się tylko jeden wykonawca (firma Poldim), która zaoferowała cenę wyższą, niż wynosiła wartość kosztorysowa określona przez inwestora. W związku z tym drugi przetarg ogłoszono tylko na remont części ulicy Mickiewicza - od rynku do Kazanówki. Ma on być rozstrzygnięty pod koniec marca.

Granit zamiast asfaltu
Jak wiadomo, w wyniku protestów handlowców władze miasta wycofały się z pomysłu ograniczenia ruchu samochodowego z dwustronnego na jednokierunkowy przy dojeździe ulicą Mickiewicza do rynku. Ruch jednokierunkowy będzie dotyczył tylko samej płyty rynku. Zarówno jezdnia biegnąca wzdłuż pierzei rynku, jak i nawierzchnia ulicy Mickiewicza wraz z chodnikami, będzie wykonana z kostki granitowej.
Powstaną zatoczki parkingowe, zainstalowane zostaną nowe elementy tzw. małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, zieleń), zmodernizowane i uporządkowane zostaną linie elektryczne, telefoniczne, kanalizacja itp.

Kamienice
Równolegle z remontem ulicy remontowane będą dwa należące do miasta budynki. Przed kilkoma dniami ogłoszono przetargi na remont budynków handlowo-usługowych przy ulicy Mickiewicza 13 (obok Ikara) oraz Mickiewicza 2.
Przypomnijmy, że jeszcze niedawno magistrat zastanawiał się nad zasadnością remontu kamienicy przy Mickiewicza 13, która jest w złym stanie technicznym i wymaga sporych nakładów finansowych. Pojawiła się ewentualność sprzedaży tej nieruchomości przez magistrat, ale ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano.

Nowe parki
W trakcie opracowywania są projekty modernizacji parku inwalidów wojennych (obok starostwa powiatowego i WSGiZ) oraz parku obok pomnika Wolności. W obu tych parkach część drzew została (park przy ulicy Wolności), lub zostanie (park obok starostwa) wycięta. Powstaną nowe alejki, elementy małej architektury i nowe zagospodarowanie zielenią.
Prezydent apelował do radnych i mieszkańców, aby zgłaszali swoje sugestie i uwagi do planowanych remontów obu parków, tak aby można je było uwzględnić na etapie projektowania i opracowywania dokumentacji.

Parkingi
Jak wiadomo, projekt rewitalizacji starówki jest przygotowywany we współpracy z parafią Św. Mateusza i zakłada pewne zmiany w otoczeniu mieleckiej bazyliki mniejszej. Jedną tych zmian będzie powiększenie parkingu za kościołem przy ulicy Rzecznej. Aby można było opracować nowe koncepcje parkingów przy ulicy Rzecznej, miasto wykupiło na własność część tamtejszych terenów przy ulicy, w sąsiedztwie kładki i sąsiedztwie przyszłych nowych wałów, gdzie także powstaną nowe miejsca parkingowe.
Magistrat ma szerokie plany zagospodarowania terenów wzdłuż Wisłoki, gdzie w przyszłości powstaną miejskie bulwary, stąd potrzeba stworzenia nowych miejsc parkingowych - także pod kątem korzystania w przyszłości z wyremontowanego rynku, gdzie, jak wiadomo, dostępność miejsc parkingowych jest obecnie bardzo mała. z

Nie tylko plany
Do niedawna mieszkańcy starówki z pewnym niedowierzaniem podchodzili do planowanych remontów w tej, trzeba to obiektywnie stwierdzić, przez lata zaniedbanej części miasta, uważając, że pewnie na pięknych planach się skończy. Choć do finału przedsięwzięcia pod nazwą „kapitalny remont starówki“ jeszcze daleko, to wszystko wskazuje na to, że to przedsięwzięcie rusza i oby tylko władzom miasta starczyło konsekwencji, a przede wszystkim pieniędzy, na wprowadzenie zamierzeń w życie. Jeżeli pod koniec marca uda się rozstrzygnąć przetarg, to zmodernizowany odcinek ulicy Mickiewicza ma być gotowy do końca października.

Korso/Edward Tabor

  Copyright © 2006-2010 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII