TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
Działacze nowego stowarzyszenia chcą ożywić życie kulturalno-sportowe na mieleckiej starówce
 20-10-2009

Stowarzyszenie Sokół 1983 przejmuje w administrowanie budynek dawnego kina Bajka przy ulicy Sękowskiego w Mielcu. Obecnie mieści się tu siedziba zamiejscowego wydziału Wyższej Szkoły Gospodarki Zarządzania z Krakowa. Przed wojną budynek należał do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Sokół 1893, którego prezesem jest Maria Liniewicz, został zarejestrowany w roku 2007 po to, aby odzyskać dawny majątek Towarzystwa. Procedury z tym związane ciągnęły się blisko 7 lat, ale już zbliżają się ku końcowi i w listopadzie powinny zostać .zakończone. Uczelnia będzie teraz płacić czynsz prawowitemu właścicielowi budynku, który będzie nim zarządzał i przekazywał miastu podatki. Czy Sokołowi 1893 starczy jeszcze pieniędzy na rozwinięcie statutowej działalności?

Sędziwi spadkobiercy
Sokół 1893 jest trzecią organizacją wywodzącą się z ruchu sokolnictwa polskiego, działającą w Mielcu. Dwie kolejne to TG Sokół - znany w naszym mieście min. z działalności sekcji szachowej, sekcji karate, i sekcji szermierczej oraz OTG Sokół - znany z sukcesów zawodników i zawodnicze* chodu sportowego. Zgodnie z prawem o zwrot mienia należącego do przedwojennego Sokoła mogli się starać jedynie spadkobiercy ówczesnej organizacji. Takich osób wśród żyjących do dziś pozostało już niewiele. Jedną z nich jest właśnie prezes Sokoła 1893 Maria Liniewicz. która przed wojną uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach mieleckiej społeczności, spontanicznie pomagającej przy powstawaniu okazałej sokolni.

1927 rok

Kino Sokół, kino Bajka
Zbudowany zbiorowym trudem budynek miał być centrum życia sportowo-kulturałnego dla młodzieży. Powstało tu m.in. kino „Sokół", a także ogródek jordanowski. W czasie okupacji Niemcy zmienili nazwę na „Skala". Po zakończeniu wojny wrócono do pierwszej nazwy, jednak władze PRL zdelegalizowały Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół" i dopiero od roku 1989, w wolnej Polsce sokole organizacje mogły zawiązywać się na nowo. Z czasem doszło do tego, że towarzystwa mogły też starać się o zwrot swego dawnego majątku. W Mielcu od roku 1949 budynek przedwojennej Sokolni należał do miasta, które po gruntownym remoncie uruchomiło tu kino Bajka. Kino dostarczało rozrywki mielczanom Az do roku 1998. Po likwidacji kina władze miasta gmach oddały w użytkowanie oddziałowi zamiejscowemu krakowskiej Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania. Przyszedł jednak czas, że o swoją własność upomnieli się przedwojenni właściciele.

Studenci zostaną
W imieniu Sokoła 1983 wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie składali wiceprezesi zarządu Sokoła 1983 Tadeusz Tomczyk i Zbigniew Bochenek. Ostatecznie korzystna dla Sokoła decyzja sądu administracyjnego sprawiła, że władze miasta, które przez wiele lat odrzucały roszczenia sokołów, poddały się i wszczęto procedurę przekazania budynku działaczom stowarzyszenia. Ci od początku zapewniali, że jako nowi właściciele nie zamierzają nic zmieniać w sposobie wykorzystania dawnej sokolni. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w dalszym ciągu z tego budynku korzystali studenci krakowskiej WSGiZ. Jedynym problemem jest tylko czynsz, który szkoła będzie teraz musiała płacić prawnemu właścicielowi gmachu, czyli stowarzyszeniu Sokół 1893.

Czynszowy kompromis
Do tej pory obchodząca dziesięciolecie istnienia pierwsza prywatna szkoła wyższa w naszym mieście za czynsz nie płaciła miastu nic. Ile będą musiała zapłacić teraz? Negocjacje podobno trwają i jak mówił niedawno prezes Tadeusz Tomczyk są na dobrej drodze do finału, który będzie kompromisem propozycjami złożonymi przesz obie strony. Teoretycznie uczelnia mogłaby szukać innego miejsca na swoją siedzibę, ale nowe nie musiałoby być ani lepsze ani tańsze, więc wszystko wskazuje na to, że WSGiZ zgodzi się na nowe warunki.
Gdy kompromis stanie się faktem, na konto nowego stowarzyszenia co miesiąc trafiać będzie kilka tysięcy złotych. Pieniądze te mają posłużyć zarówno do administrowania budynkiem, jak również przekazane mają być na działalność statutową organizacji.

Remont dachu
Do tej pory uczelnia, nie ponosząc dużych kosztów związanych z wynajmem, mogła zainwestować w budynek, wykonując szereg remontów i dostosowując lokale dla swoich potrzeb. Teraz będzie musiała płacić czynsz, ale administrowanie budynkiem przejmie stowarzyszenie Sokół. Administrowanie to płacenie podatków do magistratu -jak twierdzi Tadeusz Tomczyk - około 30 tys. zł.), a także remonty. Choć stan techniczny budynku jest nienajgorszy, to pilną koniecznością jest obecnie wykonanie remontu dachu.
Uczelnia już oddała Sokołowi jedno pomieszczenie na biuro zarządu, a także lokal w piwnicy, gdzie urządzona będzie strzelnica pneumatyczna, z której będzie korzystać młodzież z sekcji strzeleckiej Sokoła. Działalność rozpoczęła także sekcja tańca i rytmiki dla dzieci.

Działacze Sokoła liczą, że mimo ponoszenia kosztów zarządzania swoją nieruchomością, uda im się część środków przeznaczyć na działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjną. Sokół ma ambitne plany związane z aktywizacją życia społecznego na starówce, która w soboty i niedziele bez względu na porę roku przypomina wymarłe miasto.

Festyn na dobry początek
Zupełnie inaczej było w drugą niedzielę września, kiedy Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 1893 organizowało dwudniowy festyn rodzinny. Z satysfakcją tę imprezę wspomina wiceprezes Tadeusz Tomczyk członek naszego stowarzyszenia - Zbigniew Soja. Głównym punktem naszej imprezy było
-Festyn, który zorganizowaliśmy na terenie ogródka jordanowskiego i na stadionie Gryfu, spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem wśród mieszkańców. W zawodach sportowo-obronnych udział wzięli członkowie naszej sekcji strzeleckiej, a także młodzież z ZHP i wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Mielca. Zawody, których kierownikiem był członek Sokoła Zdzisław Swół, stały na wysokim poziomie, a mnie szczególnie podobała się sportowa postawa uczestników tych zmagań. Podczas mszy Św. w intencji Sokoła 1893 wystąpił znany mielecki tenor i także członek naszego stowarzyszenia – Zbigniew Soja. Głównym punktem naszej imprezy było złożenie przyrzeczenia przez młodzież z sekcji strzeleckiej, harcerzy i młodzież z Odrodzonego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Wola Zjednoczenia
Wspomniane przyrzeczenie odebrał Tadeusz Tomczyk, w towarzystwie prezes Sokoła 1893 Marii Liniewicz i prezesa OTG Sokół Jerzego Łaza. Tadeusz Tomczyk podczas wrześniowej uroczystości reprezentował też zarząd Polskiego Towarzystwa gimnastycznego Sokół w Krakowie. Historia ruchu sokolego w Mielcu ostatnich lat jest nieco zagmatwany. Różne okoliczności złożyły się na to, że działają Az trzy kluby związane sokolnictwem. Od pewnego czasu sporo mówi się o ich zjednoczeniu. Podobno działacze deklarują wolę połączenia klubów i stowarzyszenia jednej silnej organizacji sokolej w Mielcu, ale czy to się uda?

Zibi

  Copyright © 2006-2010 TMZM Mielec &  ;wichz MCMLXII