TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2023  TMZM Mielec  Pieczęć Zasług Obywatelskich - SIGILLUM MERITI CIVILIS" 2023 rozdane
Odznaczenie PZO 2023  dla Stanisławy Rzeźnik i pośmiertnie dla prof. Władysława Micka
09.12.2023

Odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis zostały wręczone już po raz ósmy. W 2023 roku Kapituła Odznaczenia doceniła działalność Stanisławy Rzeźnik - wieloletniej społecznik na rzecz osób starszych oraz pośmiertnie prof. Władysława Micka, wieloletniego pedagoga, który podczas okupacji hitlerowskiej prowadził w Mielcu tajne nauczenie.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 9 września 2023 roku w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu - placówce będącej współorganizatorem wydarzenia.Hej Mielec
Trojnacki Bogusław
link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=DwuL42KfB9k

- Mielec jest bardzo dynamicznym miastem. Są tutaj ludzie, którzy szczególnie zasłużyli się dla rozwoju Mielca, tworzenia społecznych więzi - przyznał Zbigniew Działowski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

- Odznaczenie Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis jest Odznaczeniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Jest wizytówką i dumą miasta MIELCA i regionu mieleckiego.

Zbigniew Wicherski przybliżył licznie przybyłym uczestnikom uroczystości wielodyscyplinarny zakres działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej opisując wszystkie podmioty wchodzące w strukturę organizacyjną TMZM.

Następnie zaprezentował krótką genezę i historię powstania tego prestiżowego obywatelskiego odznaczenia.

Odznaczenie „Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis” powstało w ramach wygranego przez TMZM w roku 2016 ogólnopolskiego rządowego konkursu. Pomysłodawcą odznaczenia był Andrzej Talarek, ówczesny wiceprezes Zarządu TMZM, a pomysł ten przy znaczącym rządowym wsparciu został pomyślnie zrealizowany przez ówczesny Zarząd Towarzystwa kierowany przez prezesa Zarządu Janusza Chojeckiego oraz koordynatora projektu Teresę Orczykowską. Projekt ten polegał się m.in. na ścisłym partnerstwie TMZM ze Starostą Mieleckim oraz Prezydentem Miasta Mielca.

Odznaczenie wręczane jest od 2016 roku postaciom wybitnie zasłużonym w działalności na rzecz środowiska lokalnego, w promowaniu Ziemi Mieleckiej w kraju i poza jego granicami, obywatelom charakteryzującym się wzorową postawą obywatelską i moralną, postaciom, które swoją działalnością zawodową, społeczną, religijną i inną zacieśniali społeczne więzi integrując lokalne środowisko wokół najważniejszych celów i ideałów. – zaprezentował zebranym na licznych slajdach Zbigniew Wicherski członek Zarządu TMZM.

Laureatką tegorocznego odznaczenia została Stanisława Rzeźnik oraz pośmiertnie prof. Władysław Micek

Aktu wręczenia Pieczęci PZO wraz ze statuetką Mieleckiego Gryfa dla Stanisławy Rzeźnik dokonał Prezes TMZM Zbigniew Działowski w asyście Andrzeja Słonowskiego, wiceprezesa TMZM oraz Zbigniewa Wicherskiego, członka Zarządu TMZM.

Stanisława Rzeźnik
pracę nauczycielską rozpoczęła w 1965 roku w Szkole Podstawowej w Dębnie - Chałupkach, w powiecie leżajskim, a w 1967 roku przeniosła się do Szkoły Podstawowej w Ławnicy koło Mielca. Następnie pracowała w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu, gdzie oprócz nauczenia prowadziła chór szkolny. W 1977 roku powierzono jej obowiązki wicedyrektora szkoły, a w 1986 roku została dyrektorem placówki i funkcję tę pełniła przez 21 lat.
- Wyróżniała się szczególną wrażliwością na drugiego człowieka i zdolnością organizacyjną. Prowadziła szkołę otwartą, organizowała spotkania integracyjne społeczności szkolnej z mieszkańcami miasta. Kierując przez wiele lat szkołą w najstarszym w Mielcu budynku szkolnym, w warunkach głębokiego kryzysu społeczno-gospodarczego państwa, starała się o zapewnienie szkole prawidłowych warunków do funkcjonowania - mówił Zbigniew Działowski wygłaszający laudację na cześć odznaczonej.

Poza pracą zawodową Stanisława Rzeźnik wiele czasu poświęcała i nadal poświęca działalności społecznej. Należała m.in. do Ligi Kobiet Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Chóru Nauczycielskiego ZHP „Akord”, a w 2007 roku przeszła na emeryturę…. jednak nie „spoczęła na laurach”, a wręcz przeciwnie - postanowiła jeszcze bardziej zaangażować się w działalność na rzecz społeczeństwa, a szczególnie na rzecz osób starszych. Z chwilą powołania Mieleckiej Rady Seniorów w 2015 roku została jej przewodniczącą i pełni tę funkcję do dzisiaj.

- To nie jest tylko moje wyróżnienie. Na to zasłużyli ludzie, których spotkałam na swojej drodze i którzy ze mną współpracowali, pomagali, dodawali otuchy, a przede wszystkim rodzina, bo przecież gdybym nie miała warunków do pracy społecznej, gdyby dzieci mi tego nie stworzyły, nie mogłabym działać - mówiła wyraźnie wzruszona laureatka odznaczenia - Stanisława Rzeźnik.

Pośmiertnie odznaczony prof. Władysław Micek urodził się 7 grudnia 1908 roku w Pilźnie. Pracę nauczycielską rozpoczął w 1928 roku w Szkole Powszechnej w Trzcianie pod Mielcem, a następnie uczył w Szkole Męskiej w Mielcu. Ukończył wyższy kurs nauczycielski we Lwowie i Instytut Pedagogiczny w Warszawie.
W czasie okupacji hitlerowskiej oficjalnie pracował w Szkole Męskiej, ale ponadto organizował i prowadził tajne nauczanie w Mielcu.
- Prowadzić tajne nauczenie w środku Mielca to była olbrzymia odwaga. Organizować to jeszcze w skali powiatu, żeby okupanci albo tacy, którzy donosili, nie wykryli tego, było niesamowitą odwagą - mówił Józef Witek, mielecki encyklopedysta, który wygłosił laudacje na cześć Władysława Micka. Józef Witek przez 5 lat był zresztą uczniem prof. Micka.

- Uczestniczył też w tajnej działalności Komisji Oświaty i Kultury - powstałej w marcu 1942 roku. - W razie wpadki czy donosu pewny był co najmniej obóz koncentracyjny, jeśli nie gorzej - mówił Józef Witek. - Jednak w jakiś sposób udało mu się przetrwać okupację - dodawał.
Po przejściu frontu i wyzwoleniu Mielca spod okupacji hitlerowskiej, co stało się 6 sierpnia 1944 roku, został mianowany kierownikiem Szkoły Męskiej i mimo niezwykle trudnych warunków doprowadził do wznowienia przez nią zajęć szkolnych. W 1947 roku przyczynił się do odbudowania skrzydła budynku Szkoły pod Zegarem, dzięki czemu szkoła mogła wznowić tam nauczanie. Od 1949 do 1970 pracował jako nauczyciel Liceum Pedagogicznego w Mielcu ucząc głównie pedagogiki i psychologii.

- Jako jego uczeń przez 5 lat mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że był to pedagog w pełnym tego słowa znaczeniu. Jego bardzo kulturalne, nacechowane wyrozumiałością podejście do uczennic i uczniów miało z pewnością znaczący wpływ na kształcenie postaw późniejszych młodych nauczycieli - dodawał Józef Witek.

Prof. Władysław Micek zmarł 2 października 2000 roku, pochowany na Cmentarzu parafialnym w Mielcu. Odznaczenie planowo odebrać miał jego syn - Stanisław Micek, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny naukowiec fizyki i wynalazca. Jednak z powodu nagłej choroby nie był on w stanie dotrzeć na uroczystość. Zapowiedział jednak, że przyjedzie do Mielca w innym terminie, by odebrać oznaczenie i wygłosić wykład naukowy. Symbolicznie odznaczenie odebrał w jego imieniu Ryszard Kusek, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu.

Dotychczas odznaczenia trafiły do śp. bł. ks. Romana Sitki, wieloletniego prezydenta Mielca Janusza Chodorowskiego, śp. Władysława Szafera, inż. Józefa Oleksiaka, śp. gen. Władysława Sikorskiego, śp. ks. prałata Kazimierza Czesaka, śp. braci Stanisława i Mieczysława Działowskich i Anny Kolisz, Józefa Witka i śp. Andrzeja Kędziora, a w ubiegłym roku grono to uzupełnione zostało przez Jadwigę Klaus i śp. Tadeusza Ryczaja.

Odznaczenie TMZM wizytówką i dumą miasta MIELCA i regionu mieleckiego

VIII edycja Odznaczenia TMZM - Pieczęć Zasług Obywatelskich 2023

Odznaczenia TMZM - Pieczęć Zasług Obywatelskich 2023 dla Stanisławy Rzeźnik i pośmiertnie dla Władysława Micka

"PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS" 2023
RAZEM NA RZECZ LUDZI WYBITNIE ZASŁUŻONYCH DLA ZIEMI MIELECKIEJ

Uroczystość wręczenia odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich 2023
9 grudnia 2023 roku
Sala Królewska PSM im. M. Karłowicza w Mielcu

ZOBACZ transmisję wideo na kanale TV-PSM Mielec
https://www.youtube.com/live/DwuL42KfB9kczytaj więcej na FB


Podobne tematy:
- Tu wszędzie jest moja ojczyzna, wystawa KŚT w Wadowicach Górnych
- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZM 2022 roku
- XII Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2022
- VII przegląd KŚT „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Borowa 2022
- Warsztaty ceramiczne KŚT - Nie święci garnki lepią
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych w Kielcach
- Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2021
- Światełko pamięci 2021 dla zmarłych pilotów, poetów, artystów i członków TMZM
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020

  Copyright © 2006-2023 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII