TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2021  TMZM Mielec Nekrologi  TMZM Mielec Zmarł śp. Czesław Kolisz (1948-2021)
Kondolencje
28.06.2021

24 czerwca 2021 roku odszedł od nas nagle, niespodziewanie, śp. Czesław Kolisz - postać wybitnie zasłużona dla mieleckiego i polskiego lotnictwa, dla Ziemi Mieleckiej. Wybitny konstruktor lotniczy dbający niezwykle starannie o obsługę posprzedażną konstruowanych przez siebie samolotów.
Współzałożyciel firmy ANKOL, którą wraz z Żoną Anną prowadził z wielkim powodzeniem oraz międzynarodowym uznaniem ponad 30 lat.

Człowiek niezwykle kompetentny w rozwijaniu przez firmę ANKOL międzynarodowych stosunków handlowych dbający o rzetelność kupiecką o najwyższych światowych standardach.

Podtrzymywał lotnicze tradycje Mielca, promując go w Polsce i na świecie. Ziemia Mielecka i polski biznes traci w nim wybitnego menadżera, wrażliwego społecznie oraz mecenasa wielu przedsięwzięć z różnych dziedzin życia.

Człowiek o wspaniałej osobowości i wielkim sercu. Wspierał i pomagał bliższe i dalsze otoczenie, w którym działała Jego Firma. Wielu było i jest nadal beneficjentów doświadczających różnych form pomocy ze strony Firmy ANKOL. Człowiek szlachetny i prawy. Jeśli można mówić o człowieczej doskonałości, to można, jako jej wzorca, odnieść do osobowości śp. Czesława Kolisza.

Drogi Przyjacielu Czesławie,
Dziękujemy Ci za wszelkie dobro, jakie czyniłeś mieleckiej społeczności w swoim doczesnym życiu!
Dla nas nie umarłeś, albowiem na zawsze pozostaniesz w naszej, jakże wdzięcznej Tobie, pamięci.

Odpoczywaj w pokoju!

żonie Annie oraz Rodzinie Zmarłego
Zarząd oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej
składają z głębi serca płynące najszczersze kondolencje
łącząc się w smutku i żalu po nieoczekiwanym odejściu śp. Czesława.

Msza pogrzebowa będzie odprawiona 28 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 w Bazylice św. Mateusza w Mielcu.


Pożegnanie śp. Czesława Kolisza

Drogi Przyjacielu Czesławie,

Odszedłeś od nas nagle, niespodziewanie, wywołując w nas żal, smutek i traumę, które trudno będzie wygasić. Mieleckie środowisko, nie tylko lotnicze, zrzeszone w wielu organizacjach pozarządowych, fundacjach radach osiedlowych i in. zwróciło się do mnie z prośbą, aby w jego imieniu pożegnać Cię nad otwartą mogiłą. Dłuższą chwilę zastanawiałem się, czy z powodów emocjonalnych, będę w stanie to uczynić. Byłeś bowiem dla mnie Przyjacielem przez blisko pół wieku Dlatego pozwól, iż posłużę się swoim autorskim tekstem pożegnania.
Dobry Los sprawił, iż dane było mi blisko współpracować z Tobą zawodowo w byłej WSK PZL-Mielec, w której Ty konstruowałeś produkowane w niej statki powietrze, a ja promowałem ich sprzedaż na światowych rynkach. Szczególnie bezcenna była Twoja, niezwykle kompetentna, praca na rzecz obsługi posprzedażnej konstruowanych przez Ciebie samolotów, doceniana przez ich odbiorców i użytkowników.

Po powrocie z wieloletniego służbowego pobytu zagranicą, pomogłeś Ukochanej Żonie- Ani, dynamicznie rozwijać założoną wcześniej przez Nią firmę ANKOL. Firma ANKOL zarządzana przez Ciebie wraz z Twoją Małżonką Anną, osiągnęła w ciągu 30 lat swojej działalności sukcesy biznesowe, które zadziwiły świat. Krajowy oraz Międzynarodowy Biznes doceniał wielokrotnie sukcesy firmy ANKOL w każdej niemalże kategorii działalności biznesowej. Zawsze bowiem dbałeś o rzetelność kupiecką o najwyższych światowych standardach.

Mielecka społeczność reprezentowana przez organizacje pozarządowe, fundacje, rady osiedlowe i inne, dumna jest, iż jej rdzenny Mielczanin, jakim byłeś, godnie reprezentował Ziemię Mielecką w kraju oraz na całym świecie. Byłeś jej Najlepszym Ambasadorem.

Byłeś Człowiekiem o wspaniałej osobowości i wielkim sercu. Wspierałeś i pomagałeś bliższe i dalsze otoczenie, w którym działała Twoja Firma. Wielu było i jest nadal beneficjentów doświadczających różnych form pomocy ze strony Firmy ANKOL, w której strategii zakotwiczona była głęboko społeczna odpowiedzialność biznesu. Byłeś Człowiekiem szlachetnym i prawym. Jeśli można mówić o wzorcu człowieczej doskonałości, to z pewnością Ty byłeś bardzo blisko tego ideału.

Jesteś Postacią wybitnie zasłużona dla mieleckiego i polskiego lotnictwa, dla polskiego przemysłu lotniczego, dla Ziemi Mieleckiej.

Podtrzymywałeś lotnicze tradycje Mielca, promując je w Polsce i w świecie. Ziemia Mielecka oraz polski i międzynarodowy biznes, nie tylko lotniczy, traci w Tobie wybitnego, wrażliwego społecznie menedżera, a także mecenasa wielu przedsięwzięć z różnych dziedzin życia.

Drogi Przyjacielu Czesławie,
Dziękujemy Ci za wszelkie dobro, jakie czyniłeś mieleckiej społeczności w swoim doczesnym życiu!
Dla nas nie umarłeś, albowiem na zawsze pozostaniesz w naszej, jakże wdzięcznej Tobie, pamięci.
Odpoczywaj w pokoju!

Żonie Annie oraz Rodzinie Zmarłego składam z głębi serca płynące najszczersze kondolencje
łącząc się w smutku i żalu po nieoczekiwanym odejściu śp. Czesława

Zarząd TMZM
 


Czesław Kolisz urodził się 3 czerwca 1948 roku w Mielcu. Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Mechaniki Precyzyjnej. W zakładach lotniczych WSK PZL Mielec zajmował stanowisko Głównego Konstruktora Przez ponad dwadzieścia lat zdobywał doświadczenie w Zakładach Lotniczych WSK-Mielec gdzie zajmował stanowisko głównego konstruktora prowadzącego program uruchomienia produkcji samolotu AN-28.

Przez 8 lat sprawował funkcję szefa serwisu lotniczego we Lwowie. Własną firmę prowadzi od 1993. Zarządza strategią firmy w sprawach handlowych i inwestycyjnych. Jego podejście do biznesu oparte o nowoczesne zarządzanie, permanentne doskonalenie oraz zapewnienie najwyższej jakości i charyzmatyczne przywództwo pozwoliło zbudować markę rozpoznawalną na międzynarodowych rynkach.

Wykorzystując doświadczenie i wiedzę techniczną z zakresu lotnictwa profilował działalność firmy w dostawach części zamiennych, usług remontowych i materiałów eksploatacyjnych dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. Strategiczne przywództwo w kierowaniu firmą przejawiał w działaniach zmierzających do dalszego rozszerzania oferty handlowej firmy.

Był członkiem wielu stowarzyszeń biznesowych w kraju i na świecie. Postrzegany był jako rzetelny, profesjonalny i godny współpracy partner w biznesie. Laureat wielu krajowych i międzynarodowych wyróżnień. Do najważniejszych należą: Medal ,,Menadżer Roku - Oxford 2011 – Manager of the Year, Międzynarodowa Nagroda SOCRATESA (INTERNATIONAL SOCRATES AWARD) - Wiedeń 2012, Entrepreneur of the Year - Nowy Jork 2012, World Leader Businessperson w latach 2011-2020, Visionary Leader Extraordinary Award 2019, GLOBAL LEADER COMMERCE MANAGEMENT 2020.

Jako zasłużony konstruktor lotniczy i wybitna osobowość w międzynarodowym biznesie został uhonorowany statuetką DEDALA 2020 za osiągnięcia i zasługi dla rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce.

Osiągane wyniki i sukcesy były dla Prezesa ANKOL potwierdzeniem słuszności i celowości dążeń do doskonalenia, poszukiwania wiedzy i nowych rozwiązań zgodnie z przyjętym przez niego mottem wg. Arystotelesa:
"Prawdziwa godność nie leży w tym, by odbierać zaszczyty - lecz w tym, by na nie zasłużyć”.
 


Podobne tematy:
- Zmarł śp. Stanisław Czarnecki (1944–2021) mielecki rzeźbiarz, członek KŚT TMZM
- Wystawa „Od Nowa” KŚT TMZM w SOKiS w Chorzelowie
- Zmarła śp. Bogumiła Gajowiec z domu Podolska (1934-2021)
- Znicze na grobie prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Dębina Szafera dla uczczenia 50 rocznicy śmierci Szafera
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- MIELEC JAK MALOWANY wystawa KŚT z okazji 550. rocznicy lokacji miasta Mielca
- Kalendarz Klubu Środowisk Twórczych TMZM w Mielcu, wrzesień - listopad 2020
- Kolorowo i jesiennie na wernisażu twórców KŚT w Połańcu
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych TMZM na plenerze w Zamościu

  Copyright © 2006-2021 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII