TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2021  TMZM Mielec Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TMZM
26.06.2021 r. o godz. 10:00 w Sali Nr 1 SCK w Mielcu
25.05.2021/26.06.2021

Uchwała nr 3/XVII/2021
Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu w dniu 26.06.2021 roku. (Załącznik Nr 4 do Protokołu z posiedzenia Zarządu)

Na podstawie § 36 pkt. 1 ppkt a Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu, Zarząd Towarzystwa uchwala co następuje:

1. TMZM zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków  Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu w dniu 26.06.2021 r. o godz. 10:00 w Sali Nr 1 Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Porządek obrad Walnego Zebrania Członków TMZM w dniu 26.06.2021 o godz.: 10.00 w Sali Nr 1 SCK w Mielcu (Projekt)

1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie ważności obrad

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania

3. Przyjęcie Porządku obrad

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Prezentacja, rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz finansowej Towarzystwa w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

6. Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

7. Wysłuchanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego

8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za 2020 r.

9. Przedłożenie projektu Prowizorium Budżetowego Towarzystwa na rok 2021 oraz głosowanie za jego uchwaleniem

10. Informacja n/t przygotowań do tegorocznych jubileuszy podmiotów org. TMZM

11. Wręczenie przez Prezesa Zarządu pisemnych podziękowań dla najbardziej zaangażowanych członków Zarządu

12. Wręczenie legitymacji i odznaczeń członkowskich nowo przyjętym członkom Towarzystwa

13. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego

14. Wystąpienia członków Towarzystwa oraz zaproszonych gości

15. Przyjęcie przez Walne Zebranie Propozycji wniosków i uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i wniosków

16. Zamknięcie obrad.

Informujemy, iż Walne Zebranie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad w warunkach reżimu sanitarnego (zachowanie dystansu społecznego, obowiązuje zakrywanie ust i nosa).


Podobne tematy:
- Zmarł śp. Stanisław Czarnecki (1944–2021) mielecki rzeźbiarz, członek KŚT TMZM
- Wystawa „Od Nowa” KŚT TMZM w SOKiS w Chorzelowie
- Zmarła śp. Bogumiła Gajowiec z domu Podolska (1934-2021)
- Znicze na grobie prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Dębina Szafera dla uczczenia 50 rocznicy śmierci Szafera
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- MIELEC JAK MALOWANY wystawa KŚT z okazji 550. rocznicy lokacji miasta Mielca
- Kalendarz Klubu Środowisk Twórczych TMZM w Mielcu, wrzesień - listopad 2020
- Kolorowo i jesiennie na wernisażu twórców KŚT w Połańcu
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych TMZM na plenerze w Zamościu

  Copyright © 2006-2021 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII