TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2020  TMZM Mielec Spotkanie Lotniczych Pokoleń 2020 w ramach 550-lecia lokacji miasta Mielca
Prezentacje tematyczne, Statuetki i Tablica DEDALA, a także wyróżnienie Mielecka Iskierka
04.09.2020

Tegoroczne Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2020 z uwagi na aktualne ograniczenia pandemiczne przebiegało nieco inaczej niż zazwyczaj. Dotychczasowe Spotkania miały charakter otwarty, odbywały się głównie w SCK w Mielcu, tym razem Organizatorzy Klub Miłośników Lotnictwa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa „PROMLOT” oraz Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, postanowili ze względów pandemicznych ograniczyć liczbę uczestników tegorocznego Spotkania do 50 osób i zmienili nieco jego formułę, aczkolwiek rozważali także opcję rezygnacji z organizacji tegorocznego Spotkania. Uznali jednak, iż warto odbyć takie spotkanie, aby uroczyście odnotować Święto Lotnictwa w Mielcu, zwłaszcza w kontekście roku jubileuszu 550-lecia lokacji Miasta Mielca.

Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2020 odbyło się w dniu 4 września 2020 roku w Sali Bankietowej Restauracji ISKIERKA w Mielcu.

Spotkanie poprowadził Janusz Chojecki Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, który przywitał zaproszonych uczestników Spotkania podkreślając zasadnicze powody jego organizacji: uczczenie Święta Lotnictwa Polskiego oraz jubileuszu 550-lecia lokacji miasta Mielca. Przypomniał, iż Święto Lotnictwa zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 roku na samolocie RWD-6. Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego. W Mielcu odbyło się już nieco wcześniej kilka imprez o charakterze lotniczym, zwłaszcza organizowane przez lokalne aerokluby. W dniu 31 sierpnia 2020 roku odebrano oficjalnie renowację samolotu AN-2 znajdującego się na wjeździe do Mielca od strony Tarnowa wg projektu złożonego w zeszłym roku w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Mottem przewodnim Spotkań Lotniczych Pokoleń jest niezmiennie „Lotnictwo łączy pokolenia. Tak też było podczas piątkowego Spotkania. W gronie uczestników byli bowiem osoby, które bezpośrednio lub pośrednio poprzez swoje rodziny mają wielopokoleniowy związek z mieleckim lotnictwem.

Zapowiedział, że w trakcie tego uroczystego Spotkania wręczone zostaną także tegoroczne Statuetki i Tablica DEDALA, a także wyróżnienie Mielecka Iskierka. Wyraził nadzieję, iż podczas tegorocznego Spotkania przedstawicieli wielopokoleniowej lotniczej mieleckiej rodziny przedyskutowane zostaną kwestie związane z lotniczymi tradycjami miasta Mielca, a także rozwojem mieleckiego lotnictwa i miasta Mielca. Prowadzący złożył uczestnikom Spotkania życzenia miłych wrażeń podczas omawianej uroczystości, a całej mieleckiej społeczności życzył Wszystkiego Co Najlepsze z okazji zarówno Święta Lotnictwa jak też jubileuszu 550-lecia lokacji miasta Mielca.

Następnie odbyły się prelekcje i prezentacje tematyczne:
- mgr Józefa Witka ”550-lecie lokacji Miasta Mielca”,
- prof. dr hab. Tadeusza Zycha „GENEZA COP I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ MIELECKIEGO LOTNICTWA”,
- mgr inż. Kazimierza Szaniawskiego „Wpływ mieleckiego lotnictwa na rozwój Mielca”.
Wszystkie trzy prezentacje były niezwykle interesujące, stanowiły one bowiem pewną całość historii miasta Mielca ze szczególnym uwypukleniem miastotwórczej roli mieleckiego lotnictwa w ostatnim 100-leciu, zwłaszcza z wysoką dynamiką procesów urbanistycznych w okresie ostatniego 50-lecia.

W kolejnym punkcie Spotkania dokonano prezentacji sylwetek laureatów statuetki i tablic DEDALA 2020 i ich wręczenie. Sylwetki wyróżnionych zaprezentował Wiceprzewodniczący Kapituły DEDALA dr hab. inż. Włodzimierz Adamski - długoletni pracownik WSK „PZL-Mielec”, czynny i bardzo ceniony w kraju i zagranicą ekspert lotniczy, naukowiec-wykładowca, Przewodniczący SIMP przy PZL Mielec-A Lockheed Martin Company, po czym o wręczenie Statuetki i Tablic DEDALA Janusz Chojecki poprosił w imieniu Organizatorów Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego.
Laureatami tegorocznych statuetek DEDALA zostali:
CZESŁAW KOLISZ - Prezes Zarządu ANKOL Sp. z o.o., były długoletni i niezwykle zasłużony konstruktor lotniczy, wybitna osobowość znana i uznana w międzynarodowym biznesie lotniczo-zbrojeniowym;
MAREK DYKAS - Prezes Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA'' Mrozka w Tuszowie Narodowym - oddany społecznik,
Ponadto wyróżnienie DEDALA otrzymał: 
ZBIGNIEW WICHERSKI -
Prezes Klubu Miłośników Lotnictwa / Wiceprezes Zarządu TMZM, uznany i ceniony społecznik Ziemi Mieleckiej, działający w wielu branżach, nie tylko lotniczej.
Laureaci wszystkich kategorii w swoich wystąpieniach podziękowali za otrzymane nominacje.

Następnie wręczone specjalne podziękowanie oraz wróżnienie Statuetka Mielecka Iskierka Janowi Madejczykowi; wieloletniemu pracownikowi WSK „PZL–Mielec”, właścicielowi firmy „Grawerstwo.Net”, która w tym roku obchodzić będzie piękny jubileusz 30-lecia działalności. Jan Madejczyk od wielu lat wspiera mieleckie społeczne organizacje pro-lotnicze i nie tylko. Wręczenia dokonał w imieniu Organizatorów Prezes TMZM Janusz Chojecki oraz Prezes KML TMZM Zbigniew Wicherski.

W kolejnym punkcie programu Spotkania głos zabierali:
- Prezydent miasta Mielca Jacek Wiśniewski, który podziękował organizatorom za zorganizowanie tego niezwykle interesującego stojącego na bardzo wysokim poziomie Spotkania, za prelekcje i prezentacje tematyczne zwracając się z prośbą o docieranie z nimi do uczniów mieleckich szkół, aby historia miasta Mielca i mieleckiego lotnictwa utrwalana była w ich świadomości.
- Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska, która bardzo ciepło wyraziła się o organizatorach tegorocznego Spotkania pomimo trudnych warunków pandemicznych, jego walorach historyczno-poznawczych, Pani Poseł pozostawiła także specjalny adres kierowany do uczestników i organizatorów Spotkania.
- W imieniu Posła na Sejm RP Fryderyka Kapinosa, głos zabrał Dyrektor Biura Poselskiego w Mielcu Kamil Kagan, który odczytał specjalny bardzo ciepły i życzliwy adres skierowany do uczestników i organizatorów Spotkania. W przesłaniu tym Pan Poseł stwierdził, m.in. iż „lotnictwo rozwinęło skrzydła naszemu miastu”
- W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego głos zabrał Rzecznik Prasowy Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Leyko. Uczestnicy Spotkania z nadzieją przyjęli zapowiedź rozpoczęcia stosownych procedur w związku z intencją powstania w Mielcu Podkarpackiego Muzeum Lotnictwa.
- Paweł Świerczyński Prezes Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Działowskich

W zakończeniu części oficjalnej prowadzący podziękował wszystkim sponsorom, darczyńcom i reklamodawcom za wsparcie finansowe w zorganizowaniu przedmiotowego Spotkania, a Panu Prezesowi Zarządu PZL Mielec, Sp. z o.o. - Januszowi Zakręckiemu za pośrednictwem Członka Zarządu Dyrektora Artura Wojtasa, za przyjęcie patronatu honorowego nad piątkową uroczystością, zaś Panom Redaktorom Józefowi Twardowskiemu, Grzegorzowi Majowi oraz Tomaszowi Łępie za przyjęcie patronatu medialnego.

Przed zaproszeniem wszystkich uczestników Spotkania na uroczystą kolację, prezes Janusz Chojecki podzielił się z uczestnikami dobrą nowiną dot. Prezes Ankol Sp. z o.o.- Anny Kolisz. Otóż Anna Kolisz otrzymała kilkanaście dni temu nominację do tytułu Profesora Honorowego Społeczności Akademickiej Uniwersytetu w Oxfordzie jako jedna z kluczowych w Europie Postaci rozwoju regionalnej gospodarki.

Podczas uroczystej kolacji dyskutowane były kwestie zarówno mieleckich tradycji lotniczych, zwłaszcza tych dot. powstania w Mielcu Podkarpackiego Muzeum Lotniczego z prawdziwego zdarzenia, a także sprawy dotyczące rozwoju mieleckiego lotnictwa i miasta Mielca.

Uczestnicy Spotkania wyrażali szczere podziękowania pod adresem jego Organizatorów, którzy odważyli się w trudnych warunkach pandemicznych, doprowadzić do oczekiwanego przez mielecka społeczność spotkania.Podobne tematy:
- Zgłaszanie kandydatów do odznaczenia PZO - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2020
- Spotkanie Lotniczych Pokoleń 2020 w ramach 550-lecia lokacji miasta Mielca
- Warsztaty literackie MGL SŁOWO - Herbert w szkole
- Warsztaty zielarskie twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- VI Przegląd Twórczości KŚT „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne
* 2019
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TMZM 2019
- Pieczęć Zasług Obywatelskich Sigillum Meriti Civilis 2019, 55-lecie TMZM
- Zawody Latawcowe „Biało-czerwona na niebie” nad Chorzelowem
- Wycieczka TMZM „XXI Święto Jesieni’’, Kazimierz Dolny 2019
- 8 dniowe wczasy nad Morzem Bałtyckim 2019
- MSPO 2019 - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
- Koncert „PO NOCNEJ ROSIE”czyli pieśni Stanisława Moniuszki w Mielcu
- Wycieczka TMZM na Zamku w Baranowie Sandomierskim i Zamku Tarnobrzeg-Dzików
- Noworoczno-opłatkowe spotkanie członków TMZM
- Zabawa TMZM „Zakończenie roku 2018”
- Wycieczka TMZM do Warszawy w 100-lecie Niepodległości Polski
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2018
- Fenomenalna premiera "Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Mielcu
- Doroczne święto twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- Gala mieleckich organizacji pozarządowych PROMETEUSZ 2018
- XV Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego
- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017

  Copyright © 2006-2020 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII