TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

 

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2020  TMZM Mielec Walne Zebranie Członków TMZM podsumowało 2019 rok
Dokonano podsumowania wyników uzyskanych przez Towarzystwo w roku 2019
29.02.2020

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu zwołane przez Zarząd Towarzystwa na dzień 29 lutego 2020 roku dokonało podsumowania wyników uzyskanych przez Towarzystwo w roku 2019.
link do galerii: http://rom54.blogspot.com/2020/02/walne-zebranie-sprawozdawczo-wyborcze.html#more


Zebranych powitał prezes Zarządu TMZM - Janusz Chojecki. Szczególnie ciepło powitał Członków Honorowych TMZM: Jerzego Kazanę - osobę wybitnie zasłużoną dla TMZM jako jego były długoletni prezes, Józefa Witka- postać wybitnie zasłużoną dla TMZM, Ziemi Mieleckiej i Polskiej Kultury, członka honorowego Klubu Miłośników Lotnictwa- Józefa Roguza- osobę bardzo zasłużoną dla mieleckiego oraz polskiego lotnictwa.
Następnie przywitał imiennie przybyłych gości: Radnych Rady Powiatu i Miejskiej Rady poprzedniej i obecnej kadencji: Józefa Smacznego - Radnego Rady Powiatu-przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, przewodniczącego FOPPM, Zdzisława Nowakowskiego - b. wieloletniego Przewodniczącego Rady Miejskiej, obecnego Radnego Rady Miejskiej, Dyrektora CKP i DN, Z-cę Dyrektora SCK ds. Biblioteki - Jolantę Strycharz, prezesa Stowarzyszenia PROMLOT – Kazimierza Szaniawskiego - osobę niezwykle zasłużoną dla mieleckiego i polskiego lotnictwa; Przewodniczącego Koła SIMP przy PZL Mielec – dr hab. inż. Włodzimierza Adamskiego, prezesa Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Elżbietę Kwiatkowską, przewodniczącą Mieleckiej Rady Seniorów – Stanisławę Rzeźnik, prezesa Stowarzyszenia Przecławski Krąg – Józefę Krzak, Bronisława Kowalczuka, b. wieloletniego, niezwykle skutecznego, Sekretarza TMZM, bardzo zasłużonego żołnierza i oficera i mieleckiego społecznika.
Prezes przywitał wiernych przedstawicieli sponsorów TMZM, w szczególności w osobie JANA MADEJCZYKA, członka TMZM, dziękując Mu za udzielane TMZM wieloletnie wsparcie.

Prezes Chojecki przywitał wszystkich licznie przybyłych na dzisiejsze Walne Zebranie członków i sympatyków TMZM.
Po stwierdzeniu statutowej ważności Walnego Zebrania, prezes Janusz Chojecki zgłosił kandydaturę Józefa Witka na przewodniczącego Walnego Zebrania oraz kandydaturę Jolanty Strycharz na sekretarza Walnego Zebrania. Obydwie kandydatury zostały wybrane przez Walne Zebranie jednomyślnie. Dalsze obrady poprowadził przewodniczący Józef Witek.

Walne Zebranie wybrało Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Zbigniew Wicherski-przewodniczący, Teresa Orczykowska-sekretarz oraz Ewa Salamaga - członek, a także Komisję Skrutacyjną w składzie: Jacek Krzysztofik, Jadwiga Klaus, Bogusław Trojnacki.

W kolejnym punkcie porządku obrad prezes Janusz Chojecki złożył w imieniu oraz z upoważnienia Zarządu Towarzystwa obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2019.
Z ważniejszych programów i projektów merytorycznych zrealizowanych przez Zarząd TMZM w ub. roku prezes Chojecki wymienił następujące:
A. Realizacja IV edycji zadania publicznego „Pieczęć Zasług Obywatelskich-Sigillum Meriti Civilis-razem na rzecz wybitnych postaci Ziemi Mieleckiej. Ubiegłoroczny laureatami zostali: Bracia Działowscy (Stanisław i Mieczysław-protoplaści polskiego i mieleckiego lotnictwa oraz Anna Kolisz- twórczyni marki ANKOL-Wiceprezes Zarządu Firmy ANKOL, Sp. z o.o.- zwolenniczka strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, którą Firma Ankol realizuje niemalże od początku swojego istnienia. Wybór laureatów dokonany został w oparciu o opracowany przez Zarząd TMZM Regulamin przez Kapitułę składającą się z przedstawicieli Prezydenta Miasta Mielca, Starosty Mieleckiego oraz Zarządu TMZM. Uroczyste wręczenie Pieczęci Zasług Obywatelskich odbyło się w Sali Królewskiej PSM I i II stopnia w Mielcu, podczas koncertu dedykowanemu Jubileuszowi 55-lecia TMZM. Podczas jubileuszowych uroczystości wicewojewoda Podkarpacki Pani Lucyna Podhalicz wręczyła zasłużonym członkom TMZM odznaczenia państwowe i resortowe. Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Jadwiga Klaus, Zbigniew Wicherski, a odznaki honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Wiesław Kulikowski, Józef Witek, Piotr Durak, specjalne wyróżnienie MK i DN otrzymał Janusz Wyzina. Brązowy Krzyż Zasługi przyznany został przez Prezydenta RP Teresie Pyzik (odbierze go przy najbliższej okazji w Sali Kolumnowej UW w Rzeszowie)
Prezes Chojecki podziękował Koordynatorowi tego integrującego mielecką wspólnotę zadania publicznego - Wiceprezesowi Zarządu TMZM-Teresie Orczykowskiej za trudny do przecenia wkład pracy społecznej w jego przygotowanie i realizację.

B. Koncert „Po nocnej rosie ...”- pieśni Stanisława Moniuszki w Mielcu
18 maja 2019 roku odbył się wspaniały koncert zorganizowany z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, którego współorganizatorem byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, Akademia Muzyczna w Krakowie oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Mielcu. Koncert zatytułowano "Po nocnej rosie płyń wdzięczny głosie …". Pieśni Stanisława Moniuszki zaśpiewali bardzo utalentowani studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierownictwem wybitnej śpiewaczki operowej – pani prof. dr hab. Katarzyny Suskiej –Zagórskiej.

C. Zarząd TMZM oraz jego Kluby współpracowali bardzo konstruktywnie z wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w Mielcu i powiecie mieleckim: FOPPM, SPPL PROMLOT, SIMP –koło przy PZL Mielec, MUTW, Radą Seniorów przy Prezydencie Miasta Mielca, Stowarzyszeniem ODRODZONY MIELEC, Jednostką Strzelecką 2093 im. Gen. broni Władysława Sikorskiego, TG SOKÓŁ, Stowarzyszeniem PRZECŁAWSKI KRĄG, Nadleśnictwem Mieleckim, szkołami ponadgimnazjalnymi (ZST, ZSE, ZSO Nr 1, ), SCK w Mielcu, Biblioteką Miejską, jednostkami samorządowymi, CKP i DN, Muzeum Regionalnym w Mielcu, licznymi firmami sponsorskimi i wieloma innymi instytucjami. Prezes Chojecki podziękował prezesom i dyrektorom wszystkich tych organizacji za życzliwą, wzorową współpracę, a także udzielane Towarzystwu wsparcie.

Ważniejsze zadania realizowane przez Kluby/Grupy/Sekcje TMZM:
Przez Klub Środowisk Twórców (KŚT):
Ważnym akcentem w ubiegłorocznej działalności KŚT był V Finał Przeglądu Kultury Mieleckiej „Z nurtem Wisłoki” zatytułowany „ Ocalić od zapomnienia historię i piękno tej ziemi”, który odbył się w czerwcu 2019 roku. Organizatorami przeglądu byli Klub Środowisk Twórczych TMZM oraz Gminny Ośrodek Kultury w Grochowem. Projekt „Z nurtem Wisłoki” realizowany był przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Mielcu, za co prezes Chojecki podziękował Zarządowi Powiatu Mieleckiego i Panu Staroście Stanisławowi Lonczakowi.

Z kolei w ramach Umowy TMZM z Gminą Miejską Mielec na rok 2019 zrealizowano wiele przedsięwzięć artystycznych, spośród których prezes Chojecki wymienił tylko kilka: plenery w Zalipiu, Krakowie(ASP) i Rudniku nad Sanem, udział w wernisażach wystaw prac twórców KŚT w Grochowem, Wojewódzkim Domu Kultury podczas trwania Festiwalu Polonijnego, Przecławiu, Woli Mieleckiej. Twórczy rok 2019 artystów KŚT zakończony został podsumowaniem podczas wernisażu wystawy w Nowej Galerii w MBP w Mielcu, która trwała dwa tygodnie. Prace wystawiło 53 osoby / ponad 80 prac z dziedziny malarstwa, rzeźby, haftu, fotografii, decoupage, florystyki i rękodzieła /,
a wystawę obejrzało prawie 1 000 osób. Otwarcie tego dorocznego wernisażu prac twórców zrzeszonych w KŚT TMZM 2019 miało miejsce w dniu otwarcia nowej Biblioteki, tj. 25 października 2019 r. i było jednym z kluczowych punktów oficjalnego uroczystego scenariusza związanego z otwarciem nowej
Biblioteki, a prace artystów podziwiał Pan Prezydent Jacek Wiśniewski oprowadzany przeze prezesów Janusza Choheckiego oraz Jadwigi Klaus.

Wernisaż wystawy „Po prostu rzeźbię” Stanisława Czarneckiego 10-01-2019 (50-lecie pracy artystycznej);

XIV Wojewódzka Wystawa Malarstwa Nieprofesjonalnego w Rzeszowie w dniu 02.03.2019: nasz region reprezentowało 16 obrazów twórców KŚT współpracujących z chorzelowskim Ośrodkiem Kultury. Trzy z nich: „Chart” Tomasza Mrozowskiego z Woli Chorzelowskiej, „Mielecka Starówka zimą” Mariana Pietruszki z Mielca oraz ‘Wierzby” Andrzeja Bednarza z Mielca zostały wyróżnione przez komisję artystyczną.

W dniu 21.11.2019 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Filia
w Woli Mieleckiej odbył się wernisaż indywidualnej wystawy artysty malarza Zbigniewa Magleckiego, członka Klubu Środowisk Twórczych TMZM zorganizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec Filia w Woli Mieleckiej oraz KŚT TMZM.

Jadwiga Klaus zostaje w październiku 2019 r. najaktywniejszą Seniorką 2019 roku wedle Kapituły Mieleckiej Rady Seniorów: pamiętamy znakomitą rolę Pani Jadwigi w musicalu „Siostrzyczki”, pracuje jako reżyser nad nowo przygotowanym spektaklem „Królowa przedmieścia”. Nominowana do miana „Osobowości Roku 2019” –plebiscytu Nowin Rzeszowskich, w którym to plebiscycie zajęła wysokie 7 miejsce.
Wszystkie wspomniane przed chwilą ważniejsze tylko przedsięwzięcia, plenery, wystawy i inne imprezy wymuszały wielkie zaangażowanie, zarówno ze strony Zarządu KŚT, jak też sporej energii twórczej artystów- członków KŚT, i za ten ich wielki wysiłek prezes Chojecki złożył im serdecznie podziękowanie.

Przez Klub Miłośników Lotnictwa (KML):
IX Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2019 odbyły się w dniu 30 sierpnia 2019 r.
W wypełnionej po brzegi (ponad 400 osób) Sali Kinowej SCK w Mielcu rzucała się w oczy wielopokoleniowość uczestników. Miały miejsce bardzo interesujące filmy oraz prezentacje tematyczne:
1. Dwa filmy „Innowacyjne Technologie w PZL Mielec” autorstwa dr inż. Tomasza Gałaczyńskiego z Biura Projektów Rozwojowych PZL Mielec, jednego z najlepszych inżynierów koncernu Lockheed Martin - obecnego właściciela PZL Mielec,
2. Film „Amphora” udostępniony przez PZL Mielec, w którym zaprezentowane zostały także najnowsze technologie stosowane we współczesnym przemyśle lotniczym, w tym także w PZL Mielec,
3. Film „Mielec tu rozwijają się skrzydła” - o europejskich sukcesach mieleckich modelarzy z Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „LEONARDO” działającej przy CKP i DN w Mielcu.
Laureatem statuetki DEDALA został mgr inż. Kazimierz Szaniawski, wybitnie zasłużony dla mieleckiego i polskiego przemysłu lotniczego, a specjalny Dyplom Dedala otrzymali mieleccy modelarze z Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „LEONARDO” działającej przy CKP i DN w Mielcu, którzy na ubiegłorocznych i wcześniejszych mistrzostwach Europy zdobyli wiele medali, w tym także złotych.
- Wręczono nagrody i dyplomy laureatom ub.-rocznych konkursów o tematyce lotniczej.
-Wręczono podziękowania wraz z symbolicznymi ryngrafami lotniczymi sponsorom wspierającym kultywowanie lotniczych tradycji Mielca.
KML zorganizował ponadto kilka innych przedsięwzięć o tematyce lotniczej:
- konkursy fotograficzne i literackie
- zawody latawcowe dla dzieci i młodzieży „Biało-czerwona na niebie”
- udział członków KML w Targach przemysłu obronnego MSPO Kielce 2019
W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w nowojorskim oddziale Polish & Slavic Federal Credit Union Ridgewood w Nowym Yorku otworzono wystawę poświęconą II wojnie światowej. Były tam eksponaty z całego świata, w tym repliki 15 modeli samolotów polskich i innych z prywatnej kolekcji znanego Mielczanina- Zbigniewa Wicherskiego. Trwająca ponad miesiąc wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród nowojorskiej Polonii. Po zakończeniu tej wystawy prywatna kolekcja modeli samolotów została przekazana Polskiej Szkole Podstawowej przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.
Akcja „Światełko pamięci pilotów i członków TMZM” - 1 listopada zapalono znicze na grobach pilotów i członków TMZM,
Klub Miłośników Lotnictwa TMZM zorganizował w grudniu Spotkanie opłatkowe dla seniorów i organizacji lotniczych Mielca i powiatu mieleckiego, a także odbył 2 spotkania z weteranami mieleckiego lotnictwa.

Prezes Chojecki wyraził w imieniu własnym oraz Zarządu TMZM słowa uznania Wiceprezesowi Zarządu i jednocześnie Prezesowi KML oraz podziękowania za olbrzymi, trudny do przecenienia, wkład pracy społecznej w każde, niemalże podmiotowe oraz przedmiotowe, działanie Towarzystwa!

Przez Mielecką Grupę Literacką „Słowo”:
Odbyto 20 spotkań literackich MGL Słowo, w tym 13 spotkań w Mielcu i 7 spotkań poza Mielcem.
Zorganizowano 3 warsztaty literackie dla członków Grupy Literackiej SŁOWO TMZM, które poprowadzili wybitni przedstawiciele nauki z zakresu literatury oraz teatru (Agata Linek, absolwentka 4-ch fakultetów UJ, Sekretarz O. ZLP w Rzeszowie; dr Zofia Brzuchowska z UR, aktor Andrzej Plata - absolwent PWST w Krakowie)
Wsparto druk 3-ch dzieł literackich twórców zrzeszonych w Mieleckiej Grupie Literackiej „SŁOWO” (Adam Kopacz „Takie moje rymowanie - Pałac Oborskich, Małgorzata Mikina „Czarna puma”, Danuta Rusin „Wiersze zadane”, dwie ostatnie w Sali Audiowizualnej nowo otwartej MBP w Mielcu.
Zorganizowano 3 promocje na wysokim poziomie artystycznym z udziałem znanych w mieleckim i podkarpackim środowisku edukacyjno-kulturalnym recytatorów oraz muzyków: promocja tomiku Adama Kopacza ,,Takie moje rymowanie”; promocja tomiku poetyckiego Małgorzaty Mikiny "Czarna Puma" oraz promocja tomiku Danuty Rusin „Wiersze zadane” .
Mieleckie środowisko interesujące się literaturą zaobserwowało w roku 2019 podniesienie tworzonych utworów literackich na wyższy poziom kultury języka polskiego używanego w procesie tworzenia, lepsze kształtowanie kultury literackiej (język + styl niepowtarzalny, który wiąże się z talentem twórców literatury) oraz zwróciło także uwagę na niezwykłą aktywność i różnorodność twórców z MGL „SŁOWO”
Wiersze i inne utwory literackie niektórych członków Grupy publikowane były zarówno
w fachowych krajowych oraz zagranicznych wydawnictwach literackich.
Grupa liczy aktualnie 36 członków (do MGL SŁOWO nalezą m.in. tacy sławni i wybitni literaci/poeci jak: Jerzy Mamcarz, Wiesław Kulikowski, Józef Witek, Aleksandra Piguła, Kazimierz Trela, Piotr Durak, Jan Stępień, Teresa Pyzik, Ewelina Łopuszańska. Poezja niektórych z nich jest śpiewana ustami słynnych polskich śpiewaków i piosenkarzy. Zarząd SŁOWA w osobach Prezesa Aleksandry Piguły oraz Wiceprezesa Teresy Pyzik wykazywał się dużą pomysłowością i kreatywnością odnośnie strategii rozwoju i doskonalenia literackiego rzemiosła jej członków. Prezes Chojecki podziękował Zarządowi MGL SŁOWO za aktywną działalność zarówno merytoryczną jak też społeczną, która zaowocowała bardzo dobrymi wynikami całej Grupy SŁOWO.

Przez Sekcję Turystyczno-Krajoznawczą:
Zorganizowano dwa rajdy, a także wiele wycieczek i innych imprez o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym (wycieczki/wczasy: plenerowe dla członków TMZM do Zakopanego; do Baranowa Sandomierskiego, Grecji, Lwowa, Pragi Czeskiej i Kotliny Kłodzkiej, nad Morze Bałtyckie, do Kazimierza Dolnego, do Warszawy, wszystkie w ramach statutowo odpłatnej działalności TMZM);
Wszystkie imprezy o charakterze turystyczno-krajoznawczym realizowane przez KTK TMZM zarządzany efektywnie przez Prezesa Janusza Wyzinę, generują nie tylko pewne dochody dla TMZM, które są wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe działalności TMZM. Ze środków tych zrealizowano wiele zakupów, zwłaszcza w zakresie wyposażenia biura w odpowiedni sprzęt komunikacji elektronicznej wraz z oprogramowaniem, banery, nowoczesne meble biurowe, narzędzia niezbędne dla doskonalenia imprez turystyczno-krajoznawczych), dofinansowano koszty organizacji zabawy tanecznej dla członków i sympatyków TMZM na zakończenie 2019 roku, niektóre wydatki statutowe Towarzystwa przeszły do realizacji w bieżącym roku.
Ważną stroną działalności KTK jest promowanie TMZM, a zatem Ziemi Mieleckiej, w Polsce oraz poza granicami naszego kraju.
Wieloaspektowa merytorycznie, a także przynosząca dla TMZM określone przychody, także pewne dochody na cele statutowe, aktywność KTK TMZM z jej Prezesem Januszem Wyziną, zasługuje na słowa uznania oraz podziękowania.

Zarząd, biuro TMZM (sprzęt, kronika, strony internetowe)
Biuro TMZM doinwestowane zostało w ub. roku w dodatkowy nowy sprzęt niezbędny do dalszej obsługi administracyjno-finansowo-księgowej dynamicznie rozwijającego się Towarzystwa (nowe laptopy dla Skarbnika oraz Głównej Księgowej, nowoczesną funkcjonalną szafę biurową), banery dla poszczególnych podmiotów organizacyjnych TMZM. Towarzystwo posiada także pełny podstawowy sprzęt do prezentacji multimedialno- audiowizualnych.
Przedstawiciele TMZM bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich uroczystościach o charakterze patriotyczno-państwowo-religijnych, a także współpracowali z innymi organizacjami pozarządowymi na terenie miasta i powiatu, wymienionych już wcześniej w Sprawozdaniu Zarządu.

Prowadzone były także strony internetowe poszczególnych podmiotów organizacyjnych Towarzystwa jak też Towarzystwa jako całości, aczkolwiek niektóre z nich wymagają dalszych uaktualnień i weryfikacji.
Prowadzona była Kronika TMZM, tak, aby być na bieżąco z dokumentowaniem wydarzeń kreowanychi przez Towarzystwo.

Wydano własnym sumptem Towarzystwa Album z okazji 55-lecia TMZM pod mecenatem Firmy ANKOL, którego promocja odbyła się podczas uroczystej Gali w dniu 30.11.2019 w PSM w Mielcu. Album cieszy się wielkim powodzeniem wśród jego aktualnych i potencjalnych posiadaczy. Zespołowi Redakcyjnemu przewodniczyła Wiceprezes Zarządu TMZM - Teresa Orczykowska, której prezes Chojecki raz jeszcze wyraził wielkie podziękowanie za włożony trud i społeczny wysiłek. Duże podziękowania skierował także do Wiceprezesa Zarządu – Zbigniewa Wicherskiego za zgromadzenie, selekcję oraz opis wielu zdjęć, które znalazły się w Albumie, a także za b. dobrą współpracę i współdziałanie z Teresą Orczykowską oraz przedstawicielami firmy ANKOL.

Towarzystwo prowadziło aktywną komunikację z lokalnym mediami, którym prezes Chojecki podziękował za współpracę oraz medialne promowanie działalności TMZM.

W sumie zrealizowano prawie wszystkie zadania zaplanowane na rok 2019, a nawet niektóre z nich, pierwotnie nieplanowane w Prowizorium budżetowym, a wynik z „działalności operacyjnej” TMZM w ub. roku zamknął się na koniec roku rachunkowo 15 % nadwyżką wynikającą głównie z przesunięcia realizacji niektórych wydatków statutowych roku 2018 na rok 2019.

Prezes Chojecki dokonał sprawozdania z realizacji budżetu Towarzystwa za rok 2019. Stwierdził, iż budżet za rok 2019, a w zasadzie jego realizacja, była rekordowa w sensie przychodów i wydatków, a także osiągniętej nadwyżki budżetowej. Omówił także w sposób zagregowany poszczególne pozycje budżetu po obydwóch jego stronach oraz uzasadnił genezę tak dobrego wyniku.

Konkludując, prezes stwierdził, iż zrealizowany został bardzo ambitny, wieloaspektowy program merytoryczny, przy jednocześnie bardzo dobrych wynikach ekonomiczno-finansowych.
Kontynuując stwierdził, iż Zarząd Towarzystwa odczuwa satysfakcję z wykonanej w ub. roku solidnej pracy zauważanej i docenianej zarówno przez Środowisko, w którym działa Towarzystwo, a także przez liczne ośrodki edukacyjno-kulturalne działające na terenie Województwa Podkarpackiego, a nawet w kraju i za granicą. Miarą oceny Mieleckiego Środowiska działalności Towarzystwa za rok 2019 było wyróżnienie statuetką PROMETEUSZA, jako najlepszej organizacji pozarządowej ub. roku wręczonej przez Prezydenta Miasta Mielca na uroczystej Gali w grudniu ub. roku.

Twórcy – członkowie TMZM zrzeszeni w klubach Towarzystwa prezentowali swój dorobek nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami, co dobitnie zaświadcza o poziomie jakościowym ich dzieł artystycznych. Prezes wyraził przekonanie, iż wyniki roku 2019 stanowić będą dla Zarządu TMZM XVII kadencji (2019-2022) silną motywację do dalszych działań w roku 2020 i dalszych na rzecz Mieleckiej Ziemi, dla promowania jej historii, teraźniejszości i przyszłości, dla przywoływania na pamięć wybitnie zasłużonych postaci, którzy dobrze zasłużyli się tej Ziemi, a jej imię rozsławiali w kraju i zagranicą, na rzecz dalszego doskonalenia w pielęgnowaniu wartości, które legły
u podstaw założycieli Towarzystwa , czyli kształtowania patriotycznych postaw, umiłowania Ojczyzny, w tym przede wszystkim naszej Małej Ojczyzny - Ziemi Mieleckiej, na rzecz promowania rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta i regionu w kraju i poza jego granicami.

W zakończeniu swojego Sprawozdania, Janusz Chojecki bez wątpliwości stwierdził, iż w sposób bardzo znaczący został pomnożony w ubiegłym roku dorobek Towarzystwa, zarówno w porównaniu do roku 2018, jak też do wyników lat poprzednich XVI kadencji (2016 i 2015), nie tylko w sensie ekonomiczno-materialnym, ale w szczególności pomnażając prestiż i znaczenie tego zasłużonego dla Mieleckiej i Polskiej Kultury Towarzystwa, odczuwany w Mielcu, powiecie mieleckim, ale także w kraju i poza jego granicami.

Wyraził przekonanie, iż poprzednie Zarządy Towarzystwa, których przedstawiciele wzięli udział w obradach Walnego Zebrania Sprawozdawczego podzielą radość i dumę z dobrze wykonanej przez obecny Zarząd pracy, nie tylko w roku 2019, ale także w latach minionej XVI kadencji na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

Po wysłuchaniu Sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Przewodniczący Zebrania zwrócił się do Członków Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium dla Zarządu TMZM za jego bardzo dobre wyniki w roku 2019. Zebrani w jednomyślnym głosowaniu przy oklaskach udzielili Zarządowi absolutorium.

Następnie prezes Janusz Chojecki wręczył pisemne podziękowania najbardziej aktywnym członkom Zarządu Towarzystwa, którzy przyczynili się do tak dobrych wyników w roku ubiegłym. Otrzymali je: Zbigniew Wicherski, Teresa Orczykowska, Jadwiga Klaus, Aniela Ratusińska-Trzpis, Aleksandra Piguła, Bogusław Trojnacki oraz Janusz Wyzina. Prezes wręczył także legitymacje członkowskie obecnym na zebraniu członkom Towarzystwa, którzy zasilili ostatnio szeregi Towarzystwa oraz odznaki członkowskie.

W czasie przeznaczonym dla wystąpienia gości głos zabrał Józef Smaczny, b. długoletni Starosta i Wicestarosta Mielecki, obecny Radny Rady Powiatu, a także Przewodniczący Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, który w bardzo ciepłych słowach wyrażał się o niespotykanej dynamice działalności Towarzystwa w ostatnich kilku latach, co wzmacniało prestiż tej zasłużonej organizacji. Głos zabrał także dr Jacek Krzysztofik, który zasugerował poszerzenie współpracy Towarzystwa z młodzieżą szkół mieleckich. Prezes Janusz Chojecki odczytał specjalny adres, jaki na jego ręce przesłała Poseł na Sejm RP - Krystyna Skowrońska. W swoim przesłaniu Pani Poseł wyraziła uznanie dla dokonań Towarzystwa w ubiegłym roku składając gratulacje oraz życzenia dalszych działań na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

Po przyjęciu w drodze głosowania uchwał i wniosków przedstawionych przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków Zbigniewa Wicherskiego Przewodniczący Walnego Zebrania zamknął obrady.

Walne Zebranie przebiegło niezwykle sprawnie, albowiem było bardzo dobrze przygotowane, a także dzięki sprawnemu jego prowadzeniu przez Przewodniczącego Józefa Witka.

Po formalnym zakończeniu Walnego Zebrania prezes Janusz Chojecki udzielił wywiadu przedstawicielom portalu
WCJ.24


Janusz Chojecki
 

Podobne tematy:
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TMZM 2019
- Pieczęć Zasług Obywatelskich Sigillum Meriti Civilis 2019, 55-lecie TMZM
- Zawody Latawcowe „Biało-czerwona na niebie” nad Chorzelowem

- Wycieczka TMZM „XXI Święto Jesieni’’, Kazimierz Dolny 2019
- 8 dniowe wczasy nad Morzem Bałtyckim 2019
- MSPO 2019 - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
- Koncert „PO NOCNEJ ROSIE”czyli pieśni Stanisława Moniuszki w Mielcu
- IV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2019-2022 
- III posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2019-2022 =
- Wycieczka TMZM na Zamku w Baranowie Sandomierskim i Zamku Tarnobrzeg-Dzików
- Noworoczno-opłatkowe spotkanie członków TMZM 
- Zabawa TMZM „Zakończenie roku 2018”
- Wycieczka TMZM do Warszawy w 100-lecie Niepodległości Polski
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2018
- Fenomenalna premiera "Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Mielcu
- Doroczne święto twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- Gala mieleckich organizacji pozarządowych PROMETEUSZ 2018
- XV Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego
- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017

  Copyright © 2006-2020 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII