TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2019  TMZM Mielec GALA IX SPOTKAŃ LOTNICZYCH POKOLEŃ Mielec - 2019
Uczestnikom IX SLP zaprezentowano okolicznościowe filmy i prezentacje
30.08.2019

Po raz dziewiąty pod hasłem „Lotnictwo Łączy Pokolenia” Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu zorganizował Spotkanie Lotniczych Pokoleń, które zgromadziło w sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury blisko 400 osób. Jest to cykliczna impreza, która od dziewięciu lat na trwałe wpisała się do kalendarza najważniejszych wydarzeń promocyjnych i lotniczych w Mielcu.

30 sierpnia 2019 roku w Domu Kultury SCK spotkali się przede wszystkim ludzie lotnictwa – zarówno cywilnego jak i wojskowego oraz osoby związane z przemysłem lotniczym – m.in. byli pracownicy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego i Polskich Zakładów Lotniczych. Obecni byli także przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i miejskich władz samorządowych oraz liczne zaproszeni goście.

1Po wysłuchaniu Hymnu Lotników zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Koleżanek i Kolegów z mieleckiej lotniczej Rodziny, którzy odeszli od w ciągu ostatniego roku od ubiegłorocznego Spotkania wymieniając śp. śp. Jana Drewsa, konstruktora w WSK PZL Mielec – członka KŚT; Stefana Węgrzynowicza – współzałożyciela i długoletniego pracownika serwisu lotniczego WSK PZL Mielec w USA; Elżbietę Ryczaj małżonkę dyrektora WSK Mielec Tadeusza Ryczaja, Józefa Kamińskiego – prezesa TMZM na początku lat 90. ub. stulecia, Henryka Noworyty - najstarszego do niedawna b. pracownika WSK PZL Mielec.

Janusz Chojecki przywitał Wszystkich Uczestników Spotkania w imieniu Głównego organizatora - Prezesa Klubu Miłośników Lotnictwa w Mielcu, Zarządu Towarzystwa, a także w imieniu organizacji i instytucji współpracujących z głównym organizatorem dzisiejszego lotniczego przedsięwzięcia: FOPPM, SPPL PROMLOT, SIMP Koło przy PZL Mielec, SCK. Zaznaczył następnie iż IX Spotkanie przypada w dwa dni po święcie Lotnictwa obchodzonego w br. dniu 28 sierpnia dla uczczenia rocznicy rewelacyjnego zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w największych przedwojennych międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 r. w Berlinie. Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego. Centralne uroczystości z okazji Święta Lotnictwa po raz 87 odbyły się w dniu 28 sierpnia 2019 roku a nazajutrz na lotnisku w Jasionce odbędą się Centralne Pokazy Lotnicze w 100-lecie Aeroklubu Polskiego. Dodał, iż IX Spotkanie Lotniczych Pokoleń wpisuje się także w tegoroczne obchody „Dni Mielca”, albowiem odbywa się w kilka dni po nich, a także w obchodzony w tym roku jubileusz 55-lecia TMZM z finałem w miesiącu listopadzie2019 roku.

Niezmienne motto corocznych lotniczych spotkań pokoleń: „LOTNICTWO ŁĄCZY POKOLENIA”. Dostrzec to można było bardzo wyraźnie na wypełnionej Sali Kinowej SCK, gdzie rzucała się w oczy wielopokoleniowość uczestników lotniczych spotkań. Lotnicza Brać Mielca to jedna wielka Rodzina, chociaż rozsiana po całym kraju i po całym świecie.

Prezes TMZM Janusz Chojecki przywitał następnie w imieniu Organizatorów Dostojnych Gości i Uczestników tegorocznego Spotkania:
Europosła Tomasza Porębę reprezentuje Joanna Duszkiewicz , a Poseł przekazał specjalny adres do organizatorów oraz uczestników Spotkania. Pan Poseł Poręba objął IX Spotkanie patronatem honorowym.
Z uwagi na posiedzenie Sejmu RP w Spotkaniu nie wziąć udziału Pani Poseł Krystyna Skowrońska , Pani Poseł przesłała okolicznościowy list gratulacyjny. Oba adresy Prowadzący odczytał w końcowej części oficjalnego Spotkania.
Radnego Sejmiku Podkarpackiego Jana Tarapatę oraz poinformował, iż Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla na spotkaniu oficjalnie reprezentuje Pan Zbigniew Tymuła.
Władze Samorządowe Powiatu Mieleckiego w osobach: Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu - Kazimierza Gacka oraz wszystkich obecnych Radnych Rady Powiatu.
Władze Samorządowe Miasta Mielca w osobach: Przewodniczącego Rady Miejskiej – Bogdana Bieńka oraz obecnych Radnych Rady Miejskiej. Zastępcy Prezydenta Miasta Mielca Pawła Pazdana.
Zarząd Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu w osobie Członka Zarządu/Dyr. Serwisu i Prób w Locie - Artura Wojtasa.
Prezesów oraz przedstawicieli Aeroklubów w Mielcu oraz w powiecie mieleckim, współpracujących z Towarzystwem Miłośników Ziemi Mieleckiej Dyrektorów Mieleckich Szkół obecnych na Spotkaniu, Przewodniczącego FOPPM- Pana Józefa Smacznego, który wsparł przygotowanie tegorocznych obchodów Święta Lotnictwa w Mielcu,
Prezesów współpracujących z Klubem Miłośników Lotnictwa TMZM organizacji pozarządowych, w tym zwłaszcza Prezesa SPPL PROMLOT- mgr inż. Kazimierza Szaniawskiego, Honorowego Prezesa KML- inż. Józefa Roguza, Przewodniczącego Koła SIMP przy PZL Mielec dr hab. inż. Włodzimierza Adamskiego, Dyrektora SCK w Mielcu – Joannę Kruszyńską, Prezes MUTW - Elżbietę Kwiatkowską, Przewodniczącą Rady Seniorów - Stanisławę Rzeźnik oraz innych przedstawicieli pozarządowych organizacji z Mielca oraz powiatu mieleckiego.
Janusz Chojecki przywitał Wiceprezesa Zarządu TMZM/ Prezesa KML - Głównego Organizatora IX Spotkania - inż. Zbigniewa Wicherskiego dziękując Mu za trudny do przecenienia wkład pracy w przygotowanie Spotkania oraz imprez około lotniczych (wystawy, konkursy).

Uczestnikom IX SLP zaprezentowano okolicznościowe filmy i prezentacje:
1. „Innowacyjne Technologie w PZL Mielec" autorstwa dr inż. Tomasza Gałaczyńskiego z Biura Projektów Rozwojowych PZL Mielec. Pan inż. Tomasz Gałaczyński należy do grona tzw. LM fellows, tzn. 300 wyróżniających się inżynierów zatrudnionych w całym, największym na świecie, koncernie zbrojeniowym – Lockheed Martin Company, obecnym właścicielu PZL Mielec,
2. Film „Amphora” udostępnionego przez PZL Mielec, w którym zaprezentowane zostały także najnowsze technologie stosowane we współczesnym przemyśle lotniczym, w tym także w PZL Mielec.
3. Film „Mielec tu rozwijają się skrzydła” - o europejskich sukcesach mieleckich modelarzy z Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „LEONARDO” działającej przy CKP i DN w Mielcu.

Po ww. prezentacjach i projekcjach bardzo interesujący komentarz wygłosił Członek Zarządu PZL Mielec Pan Artur Wojtas. Wystąpienia były bardzo ciekawe, bo dawały obraz, co dzieje się w przemyśle lotniczym Mielca.
W kolejnym punkcie programu Sekretarz Kapituły DEDAL-a dr hab. inż. Włodzimierz Adamski zaprezentował sylwetkę laureata tegorocznej statuetki DEDALA 2019 wygłosił laudację na cześć tegorocznego laureata – mgr inż. Kazimierza Szaniawskiego Poinformował także, iż specjalny Dyplom Dedala otrzymali mieleccy modelarze z Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „LEONARDO” działającej przy CKP i DN w Mielcu, którzy na poprzednich jak też tegorocznych mistrzostwach Europy zdobyli wiele medali, w tym także złotych. O wręczenie Statuetki oraz Dyplomu Dedala poprosił Członka Zarządu PZL Mielec- Artura Wojtasa. Z uwagi na nieobecność w kraju znakomitej mieleckiej drużyny modelarzy, dyplom w ich imieniu odebrał Dyrektor CKP i DN Pan mgr inż. Zdzisław Nowakowski.

W kolejnym punkcie programu miało miejsce wręczenie specjalnych podziękowań i lotniczych symboli sponsorom, darczyńcom oraz reklamodawcom, którzy wspierają Klub Miłośników Lotnictwa oraz inne kluby TMZM w ramach swoich strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Tegoroczne podziękowania otrzymali: ANKOL, Sp. z o.o.; EUROTECH, Sp. z o.o., VAN BERDE Sp. z o.o. , Sp. k., RSM(Zakład Maszyn Budowlanych). Podziękowania wręczał obecnym na Spotkaniu Prezesom Wyróżnionych Firm TMZM Janusz Chojecki w asyście Prezesa KML TMZM Zbigniewa Wicherskiego. Odebrali je: Prezes Zarządu ANKOL, Sp. z o.o. – Czesław Kolisz oraz Prezes Zarządu VAN BERDE, Sp. z o.o. – Jarosław Zubiel. Nieobecni Prezesi: Janusz Michalcewicz oraz Julian Tokarski odbiorą podziękowania przy najbliższej stosownej okoliczności.

Prowadzący wręczył specjalne podziękowanie za olbrzymi wkład pracy organizacyjnej w przygotowanie IX Spotkanie dla Sekretarza TMZM i jednocześnie Sekretarza KML – Anieli Ratusińskiej - Trzpis.

Nagrody dla laureatów w tegorocznych konkursach lotniczych: Ogólnopolski Konkurs Literacki zatytułowany „ Na skrzydłach Dedala” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno- Plastycznego zatytułowanego „Samolot w obiektywie i palecie barw” wręczył Prezes KML TMZM Pan Zbigniew Wicherski.
Laureatami zostali:
Ogólnopolski Konkurs Literacki "Na skrzydłach Dedala" Mielec - 2019
1 miejsce Beata Pleban; 2 miejsce Barbara Bernat, 3 miejsce Małgorzata Mikina.
Wyróżnienia otrzymali: Rafał Bańka, Adam Kopacz, Aleksandra Piguła, Joanna Prejzner, Teresa Pyzik, Justyna Ryczek, Dawid Rzeszutek
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno-Plastyczny "Samolot w obiektywie i palecie barw"
1 miejsce Tomasz Bernat, 2 miejsce Anna Kowalska, 3 miejsce Michał Krawiec.

W czasie przeznaczonym dla gości głos zabrali:
- Jan Tarapata, Zbigniew Tymuła, Paweł Pazdan, Kazimierz Gacek, Teofil Lenartowicz, a wspomniane wcześniej okolicznościowe adresy i gratulacje otrzymane od Poseł do Sejmu RP Krystyny Skowrońskiej oraz Europosła Pana Tomasza Poręby odczytał Prezes Janusz Chojecki.
Na zakończenie części oficjalnej Spotkania Prezes Janusz Chojecki złożył w imieniu własnym oraz Organizatorów tegorocznego Spotkania z okazji tegorocznego Święta Lotnictwa Najlepsze Życzenia Całej Polskiej Wielopokoleniowej Lotniczej Rodzinie, zarówno tej Mieleckiej jak też tej mieszkającej poza Mielcem, w różnych miejscach kraju oraz zagranicą.

W części artystycznej wystąpiły w przedstawicielki Grupy Teatralno-kabaretowej "Senior Show" działającej pod patronatem MUTW oraz SCK w Mielcu w reżyserii Pani Magdaleny Betlei: Anna Paprocka, Elżbieta Plata, Cecylia Lipa, Magdalena Betleja. Spektakl wyreżyserowany przez Panią Magdalenę Betleję cieszył się wielkim powodzeniem wśród uczestników Spotkania.

Na zakończenie Prowadzący spotkanie podziękował uczestnikom spotkania za cierpliwą uwagę podczas trwania części oficjalnej Spotkania oraz życząc emocjonujących i ciekawych rozmów przy poczęstunku, na który zaprosił Wszystkich Uczestników do Sali Centrum Wystawienniczego SCK na parterze w formie szwedzkiego bufetu.

W kuluarowych spotkaniach podczas poczęstunku przewijały się bardzo pochlebne opinie na temat przebiegu IX Spotkania Lotniczych Pokoleń oraz nadzieja Jego Uczestników na kontynuację tego pięknego lotniczego wydarzenia kultywującego lotnicze tradycja Mielca oraz promujące rozwój mieleckiego lotnictwa. Wg mediów obsługujących IX Spotkanie, udział w nim wzięło blisko 400 osób.
 

Podobne tematy::
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TMZM 2019
- Pieczęć Zasług Obywatelskich Sigillum Meriti Civilis 2019, 55-lecie TMZM
- Zawody Latawcowe „Biało-czerwona na niebie” nad Chorzelowem

- Wycieczka TMZM „XXI Święto Jesieni’’, Kazimierz Dolny 2019
- 8 dniowe wczasy nad Morzem Bałtyckim 2019
- MSPO 2019 - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
- Koncert „PO NOCNEJ ROSIE”czyli pieśni Stanisława Moniuszki w Mielcu
- IV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2019-2022 
- III posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2019-2022 =
- Wycieczka TMZM na Zamku w Baranowie Sandomierskim i Zamku Tarnobrzeg-Dzików
- Noworoczno-opłatkowe spotkanie członków TMZM 
- Zabawa TMZM „Zakończenie roku 2018”
- Wycieczka TMZM do Warszawy w 100-lecie Niepodległości Polski
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2018
- Fenomenalna premiera "Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Mielcu
- Doroczne święto twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- Gala mieleckich organizacji pozarządowych PROMETEUSZ 2018
- XV Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego
- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017

  Copyright © 2006-2020 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII