TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Zmarł śp Marian Maj (1935-2019) inżynier geologii, pracownik WSK Mielec
Współzałożyciel Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO TMZM, członek TMZM
12.05.2019

11 maja 2019 roku zmarł Marian Maj - inżynier geologii, pracownik WSK Mielec, współautor pierwszego przewodnika turystycznego „Mielec i okolice”, instruktor w harcerstwie GKH ZHP w Warszawie oraz w Hufcu ZHP w Mielcu, Współzałożyciel Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO TMZM, członek TMZM. Miał 84 lata.


 

Marian Maj urodził się 3 kwietnia 1935 r. w Mielcu, syn Juliana i Łucji z Borzęckich. Absolwent Technikum Mechanicznego w Dębicy, matura w 1952 r. Studiował na Wydziale Górniczym, a następnie na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i w 1957 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera geologa.

Ponadto w roku akademickim 1952/1953 pracował w Zakładzie Maszyn Górniczych AGH. W okresie studiów współpracował z czasopismami studenckimi „Nasze Sprawy” i „Wektor”. W latach 1957-1959 był pracownikiem naukowo-badawczym Zakładu Złóż Rud Żelaza Instytutu Geologicznego w Warszawie, a w latach 1960-1961 – pracował w WSK Mielec. W tym okresie opracował (z M. Maciągą i E. Żurkiem) pierwszy przewodnik turystyczny „Mielec i okolice” (Warszawa 1960) oraz rozpoczął działalność instruktorską w harcerstwie (GKH ZHP w Warszawie, Hufiec ZHP w Mielcu).

W 1961 r. został zatrudniony w Instytucie Naftowym jako pracownik naukowy (adiunkt), a następnie (do 1968 r.) pracował w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie Oddział Terenowy w Krośnie. Efektem badań naukowych były oryginalne opracowania i publikacje (indywidualne i zespołowe) z zakresu geologii, hydrogeologii i analizy systemów energetycznych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz metodyki obliczania ich zasobów. Jako pierwszy zwrócił uwagę na rolę krasu kopalnego skał ropo- i gazonośnych, zastosował matematyczne programowanie liniowe dla projektowania rozmieszczenia odwiertów eksploatacyjnych oraz dokonał próby niestatycznego modelowania struktur geologicznych metodami analizy matematycznej.

Od 1968 r. do 1976 r. pracował w Przedsiębiorstwie Kopalnictwa Naftowego w Mielcu w charakterze organizatora i kierownika Działu Zaplecza Naukowo-Technicznego oraz Zakładowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej. W tym czasie był twórcą pierwszego w Polsce hydrocyklonowego wysokowydajnego i przewoźnego rozdzielacza trójfazowego (ropa – woda – gaz) oraz współautorem (z doc. inż. J. Ostaszewskim) tłoka pompy wgłębnej do eksploatacji otworów ropnych o wysokim wykładniku gazowym, na co uzyskał patent. W 1976 r. powierzono mu funkcję kierownika (i organizatora) Laboratorium Hydrogeologii i Zagrożeń Wodnych Głównego Instytutu Górnictwa Oddział Terenowy w Lublinie.

Opracował wówczas m.in. metodę kompleksowego ilościowego szacowania i mapę zagrożeń kurzawkowych LWZ. W latach 1983-1993 pracował w nadzorze górniczym i geologicznym w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu PGNiG SA. Od 1985 r. do przejścia na emeryturę w 1998 r. pełnił funkcję geologa rejonowego Ośrodka Kopalń Tarnów. Wraz z dr. inż. R. Reinischem stworzył metodę projektowania i eksploatacji podziemnych zbiorników gazu ziemnego (patent). Wiele czasu poświęca pracom społecznym. W latach 1969-1973 był radnym PRN (z ramienia SD). Zainicjował wówczas opracowanie pierwszego operatu przeciwpowodziowego i budowę nowych wałów w powiecie mieleckim. Powrócił do działalności harcerskiej – od 1990 r. w ZHP r. zał. 1918, a od 1992 r. – w ZHR.

W 1995 r. otrzymał stopień harcmistrza i tytuł Harcerza Rzeczypospolitej. Pełnił funkcję komendanta Rzeszowskiej Chorągwi Harcerzy ZHR (1996-1998), a następnie przewodniczącego Zarządu Okręgu Południowo – Wschodniego ZHR i zastępcy komendanta Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy ZHR.

Był członkiem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i TG Sokół w Mielcu oraz SW AGH w Krakowie. Wyróżniony m.in. Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Polskiej Geologii” i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”.
W 2001 r. kandydował z listy PiS na posła do Sejmu RP.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej i. prof. Władysława Szafera


Podobne tematy:
- Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM 
- Uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM 
- XIV Wojewódzka Wystawa Malarstwa Nieprofesjonalnego w Rzeszowie 
- GRECJA, PARALIA - Riwiera Olimpijska, zaproszenie na wczasy TMZM 2019 
- Noworoczno-opłatkowe spotkanie członków TMZM 
- Zabawa TMZM „Zakończenie roku 2018”
- RAJD ROWEROWY „NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI"
- Wycieczka TMZM do Warszawy w 100-lecie Niepodległości Polski
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2018
- RAJD ROWEROWY „NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI" 
- Fenomenalna premiera "Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Mielcu
- Doroczne święto twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- Gala mieleckich organizacji pozarządowych PROMETEUSZ 2018
- Nabór wniosków do Honorowego odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich w 2018
- XV Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego
- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa
- Przedstawiciele Zarządu TMZM na Gali 80-lecia Przemysłu Lotniczego w Mielcu
- RODO Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów
- XXI posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 28.06.2018
- Rajd Rowerowy TMZM Śladami legionisty Jana Hajca
- Zabawa taneczna TMZM ZAKOŃCZENIE 2017 ROKU
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018

 

  Copyright © 2006-2019 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII