TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec XXI posiedzenie Zarządu TMZM kadencji  2015-2018 w dniu 28.06.2018
Zadania do realizacji realizowane w II półroczu 2018 roku
28.06.2018

W czwartek 28.06.2018 odbyło się XXI posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018, a trzecie w roku 2018. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu TMZM Janusz Chojecki i prowadził je w oparciu o wcześniej opracowaną i dostarczoną wszystkim członkom Zarządu i pozostałych organów statutowych Towarzystwa, agendę. Prezes poinformował uczestników spotkania o odbytym posiedzeniu Prezydium Zarządu w dniu 12.05.2018. i przedstawił skrótowo tematykę ww. posiedzenia Prezydium Zarządu.

Przebieg posiedzenia:
1. Zarządu uczcił chwilą ciszy niedawno zmarłego Członka Zarządu - Śp. Romana Trojnackiego
2. Prezes przedstawił Zarządowi informację n/t wyników Towarzystwa za I półrocze 2018 zarówno pod względem wpływów (przychodów) jak też wydatków (kosztów). Omówił stan umownego zabezpieczenia zadań społecznych przyjętych do realizacji w roku 2018, a także poprosił koordynatorów poszczególnych zadań o przedstawienie Zarządowi stanu realizacji tych z nich, które powinny były rozpocząć się w I półroczu 2018 r.
Prezes skonstatował, iż Towarzystwo osiągnęło bardzo dobre wyniki za I półrocze 2018 roku, po czym omówił co czeka Zarząd Towarzystwa w II półroczu 2018 aby mogły zostać zrealizowane zadania ujęte zarówno w budżecie Towarzystwa na rok 2018 jak też zadania dodatkowe podjęte przez Zarząd poza budżetem po jego uchwaleniu przez WZC.

Z ważniejszych zadań, które będą kontynuowane lub realizowane w II półroczu 2018, wymienić należ
y:
- zorganizowanie VIII Spotkania Lotniczych Pokoleń,
- III edycja projektu Pieczęć Zasług Obywatelskich,
- projekt „Z nurtem Wisłoki”,
- wydanie II część Albumu dla artystów z KŚT TMZM,
- udział w przygotowaniu spektaklu niepodległościowego „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego,
- promocje twórców MGL SŁOWO TMZM,
- projekty Sekcji Turystyczno-Krajoznawczej.
3. Zarząd zobowiązał odpowiedzialnych kompetencyjnie członków Zarządu do przedłożenia Zarządowi/ Prezydium Zarządu stosownych materiałów finansowo-kosztowych, które pozwolą na właściwe kształtowanie proporcji pomiędzy wpływami a kosztami.
4. Zarząd powołał Wiceprezesa Z. Wicherskiego na członka Zespołu Kronikarskiego w miejsce zmarłego śp. Romana Trojnackiego
5. Zarząd postanowił, iż obsadzenie wakatu członka Zarządu po zmarłym śp. Romanie Trojnackim, nastąpi podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na początku 2019 roku
6. Sekretarz Zarządu - Aniela Ratusińska Trzpis zreferowała Zarządowi zaawansowanie prac nad uaktualnieniem listy członków TMZM. Zobowiązała się, iż w najbliższym czasie przedłoży uaktualnioną listę w wersji elektronicznej. Wówczas Zarząd zwróci się z prośbą do Skarbnika Zarządu o naniesienie wpłat składek członkowskich w latach 2016,2017 oraz 2018.
Tak przygotowany materiał pozwoli Zarządowi uporządkować kwestie członkowskie Towarzystwa.
7. Sekretarz Zarządu przedłożyła Zarządowi stan zaawansowania prac nad inwentaryzacją majątku TMZM, który przekazany zostanie dokumentacyjnie Zarządowi wybranemu na kadencję 2019-2022.
8. Zarząd zdecydował, iż o materiałach umieszczanych w gablocie informacyjnej zawieszonej w SCK decydować będzie Prezes Zarządu, natomiast administratorem gabloty będzie członek Zarządu Janusz Wyzina.
9. Protokół z XXI posiedzenia Zarządu dostarczony zostanie Członkom Zarządu w najbliższym tygodniu.

Janusz Chojecki


Podobne tematy:
- Przedstawiciele Zarządu TMZM na Gali 80-lecia Przemysłu Lotniczego w Mielcu

-
RODO Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów

- XXI posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 28.06.2018

-
Regulamin VIII Konkursu Literackiego  Na skrzydłach Dedala
- Regulamin VIII Konkursu Fotograficzno-Plastycznego Samolot w obiektywie i palecie barw
- Zabawa taneczna TMZM ZAKOŃCZENIE 2017 ROKU

-
Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017
- Klub Środowisk Twórczych TMZM na Dniach Mielca 2017
- Wystawa Prac członków KŚT w Tarnobrzegu

- Popołudnie z malarstwem Stanisława Mityka
- Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
  Copyright © 2006-2018 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII