TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017
W 2017 roku Władysław Szafer i Józef Oleksiak laureatami Medali Pieczęci Zasług Obywatelskich TMZM
10.11.2017

10 listopada 2017 roku podczas dorocznych patriotyczno-niepodległościowych śpiewanek w Pałacu Oborskich w Mielcu, odbył się II finał wręczenia odznaczeń honorowych Pieczęć Zasług Obywatelskich-Sigillum Meriti Civilis ustanowionych przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu na początku 2016 roku - honorowego obywatelskiego odznaczenia przyznawanego postaciom wybitnie zasłużonym w działalności na rzecz środowiska lokalnego, obywatelom charakteryzującym się wzorową postawą obywatelską i moralną, stanowiącym autorytet obywatelskiego i społecznikowskiego działania oraz postępowania, obywatelom promującym naszą Małą Ojczyznę w kraju i na świecie, godnym wzorom postaci do naśladowania dla nas wszystkich oraz kolejnych pokoleń mieleckiej społeczności.

Kapituła „pieczęci” składająca się z przedstawicieli wybranych przez Zarząd TMZM, przedstawicieli desygnowanych przez Prezydenta Mielca oraz Starostę Powiatu Mieleckiego na swoim posiedzeniu w dniu 30.10.2017, w sposób zgodny z Regulaminem Nagradzania, postanowiła uhonorować tym szlachetnym odznaczeniem w jego II edycji w 2017 roku:
- spośród osób nieżyjących: prof. Władysława Szafera - Patrona TMZM, Patrona Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mielcu oraz Patrona Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu,
- spośród osób żyjących mgr inż. Józefa Oleksiaka

Kandydatura Prof. Władysława Szafera zgłoszona została przez Stowarzyszenie „Odrodzony Mielec”, a kandydatura mgr inż. Józefa Oleksiaka przez Klub Miłośników Lotnictwa TMZM.

Wybór Kapituły nie był wyborem prostym, albowiem Każda ze zgłoszonych Postaci, niewątpliwie zasłużyła na to odznaczenie. Wszyscy nominowani, którzy nie otrzymali tego odznaczenia w II-giej edycji, mają jednak szanse otrzymać je w kolejnych edycjach.

Janusz Chojecki będący z mocy Regulaminu Przewodniczącym Kapituły, wyraził życzenie, aby Pieczęć Zasług Obywatelskich była integratorem wszystkich mieszkańców Mieleckiej Ziemi, a Jego Laureaci Wzorem do naśladowania dla wszystkich mieszkańców mieleckiej społeczności i jej przyszłych pokoleń. Złożył podziękowanie Wszystkim Obecnym za to, iż to w Ich Obecności, dokonany zostanie akt wręczenia tego prestiżowego, obywatelskiego odznaczenia.

Po wygłoszeniu dossier Laureatów Prezes Janusz Chojecki w asyście Wiceprezesów TMZM Teresy Orczykowskiej oraz Zbigniewa Wicherskiego dokonał aktu wręczenia medali „PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS” oraz statuetek wraz z legitymacjami.
W imieniu Prof. Władysława Szafera medal oraz statuetkę odebrał Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mielcu, której Patronem jest Prof. Szafer - Marek Paprocki wraz z delegacją samorządu uczniowskiego szkoły. Taka była wola wnuczka Profesora – Władysława Szarskiego, który nie mógł przybyć na uroczystość.
JÓZEF OLEKSIAK odebrał odznaczenie osobiście.

Wręczenie medali i statuetek wykonanych z czystego brązu poprzedzone zostało w 2017 roku szeregiem działań Towarzystwa, z którego najważniejsze to:
- Opracowanie nowego Regulaminu Odznaczenia, polegającego głównie na zaostrzeniu trybu wyłaniania laureatów przez Kapitułę Odznaczenia. Tegoroczni kandydaci na laureatów do odznaczenia musieli uzyskać bowiem bezwzględną większość głosów w I turze głosowania, a gdyby głosowanie takie nie przyniosło rozstrzygnięcia, to do II- giej tury przechodzili dwaj kandydaci, którzy uzyskali w I- szej turze najwięcej głosów. Nowy regulamin uzgodniony został z partnerami tego projektu.

- Cykl czterech spotkań edukacyjnych poświęconych wybitnym postaciom naszej Małej Ojczyzny, a wykładowcami byli: dr Jerzy Skrzypczak, dr Jolanta Witek, dr Włodzimierz Gąsiewski, mgr Józef Witek.

- Trzecim kluczowym elementem realizowanego Projektu było zgłaszanie kandydatur do medalu Pieczęci.
Do Kapituły wpłynęło 15 zgłoszeń kandydatur do tego honorowego, prestiżowego, odznaczenia: osiem spośród Osób Nieżyjących: ks. Henryk Arczewski, Mieczysław Gronek, Andrzej Kędzior, Jacek Kozioł, ks. Jan Pyzikiewicz, Tadeusz Ryczaj, Władysław Szafer, Eugeniusz Szyfner oraz siedem spośród Osób Żyjących: ks. Kazimierz Czesak, Jerzy Kazana, Jerzy Klementowski, Czesław Kolisz, Józef Oleksiak, Andrzej Ziobroń, Zbigniew Żola.

W tym roku zadanie to realizowane było w ramach solidarnego partnerstwa, zarówno z Gminą Miejską Mielec jak też ze Starostwem Mieleckim, za co pragniemy jako zarząd TMZM bardzo serdecznie podziękować zarówno Staroście Zbigniewowi Tymule jak też Prezydentowi Miasta Mielca - Danielowi Kozdębie.

fot. Roman Trojnacki, Janusz Kipa

link: do galerii: https://www.wicherski1.blogspot.com/2017/11/medale-pieczec-zasug-obywatelskich-dla.html#more


Prof. dr hab. Władysław Szafer
Urodził się 23 lipca 1886 roku w Sosnowcu.
Główną pasją Profesora była niewątpliwie botanika. Pisał: „Nigdy nie złożę broni i nigdy nie odłożę pióra, by ratować polską przyrodę” . Te proste, ale jakże sugestywne słowa uczynił swoim mottem życiowym. Z całą pewnością właściwe jest określenie Pana Profesora niezmordowanym obrońcą polskiej przyrody, który czynem realizował dewizę swojego życia. Czynił to m.in. jako dyrektor Instytutu Botaniki oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, rektor i prorektor krakowskiej uczelni oraz współtwórca Ligi Ochrony Przyrody.
Z ogromnym zaangażowaniem walczył o utworzenie rezerwatów i pomników przyrody. Znane są jego działania na rzecz powołania parków narodowych, m.in. Tatrzańskiego, Ojcowskiego i Pienińskiego. To on był autorem hasła: „ochrona przyrody ochroną człowieka…”

To właśnie ten cały świat, świat przyrody, o ochronę której tak wytrwale walczył, zawarł w imponującym dorobku pisarskim. Profesor opublikował blisko 700 prac, a wśród nich przewodniki, sprawozdania i biografie, które czyta się jak literaturę piękną. Prowadził badania naukowe w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Gdyby nie jego śmiałe decyzje, energia i prężność, nie byłoby placówek naukowych, jakie stworzył, prac i publikacji badawczych powstałych pod jego naciskiem, nie byłoby postępu w dziedzinie ochrony przyrody.

Profesor jako aktywny obrońca polskiej przyrody nie ograniczał się tylko do działalności na terenie kraju. Obok osobistego wkładu w ochronę rodzimej flory i fauny położył ogromne zasługi na arenie międzynarodowej. Współpracował z Międzynarodowym Komitetem Ochrony Ptaków, Międzynarodową Radą Badań Morza oraz z innymi instytucjami. Tak liczne zasługi Profesora przyniosły zaszczytne wyróżnienia. Został m.in. honorowym członkiem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów oraz Komisji Ekologicznej i Tymczasowego Komitetu Parków Narodowych. Otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Karola w Pradze, a także Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
W krakowskim ośrodku naukowym Profesor był jedną z najwybitniejszych osobistości. Wszyscy to uznawali. Nawet Ci, którzy widzieli go po raz pierwszy, instynktownie wyczuwali ujmującą siłę jego osobowości.
Imię Profesora Władysława Szafera pozostanie na zawsze w sercach wielu Polaków, którym drogi jest ojczysty kraj i jego naturalne piękno, a przykład działalności tego niezwykłego człowieka o wielkiej kulturze osobistej, jego postawy życiowej w dobrych i złych chwilach, staną się dla przyszłych pokoleń przyrodników wzorem do naśladowania.

Jedno z najważniejszych życzeń Profesora brzmiało: „…żeby młodzież nauczyć kochać i rozumieć przyrodę, bo to najgłębsze korzenie łączące człowieka z ojczyzną i światem”.

Profesor Władysław Szafer, dziękując za obdarzenie go tytułem pierwszego Członka Honorowego TMZM (Po śmierci profesora Towarzystwo przyjęło Jego imię), pozostawił Towarzystwu następujące przesłanie:

"Zbierajcie ze znawstwem wszelkiego rodzaju zabytki i dokumenty przeszłości i gromadźcie je w Mieleckim Muzeum Ziemi i Człowieka. Zbierajcie materiały dokumentalne o drewnianej architekturze i budownictwie regionalnym, zbierajcie stroje, pieśni i obyczaje ludowe, interesujcie się historią i prehistorią, dawną gospodarką ludzką na wsi i w mieście (...) Pamięć o przeszłości niech będzie w Waszym Towarzystwie harmonijna z myślą o teraźniejszości".

Pamiętamy ubiegłoroczną 2-dniową wspaniałą Konferencję zorganizowaną przez Nadleśnictwo Mielec we współpracy z TMZM poświęconą 130-ej rocznicy urodzin Pana Profesora. Poznaliśmy podczas tej konferencji m.in. szczegóły związane z pobytem Pana Prof. W. Szafera w Mielcu, jego umiłowania do pięknej naszej Mieleckiej Przyrody oraz jego badań naukowych prowadzonych na naszej Mieleckiej Ziemi. Pamiętamy także ubiegłoroczną Okolicznościową Sesję Rady Miejskiej w pięknym obiekcie Mieleckiej Szkoły Muzycznej wieńczącą obchody Roku Szaferowskiego ogłoszonego przez TMZM.

Pamiętamy wreszcie finał związany ze 130 rocznicą urodzin Profesora zorganizowany przez Dyrekcję, Uczniów oraz Komitet Rodzicielski Szkoły Podst. Nr 1 w Mielcu, której Profesor jest Patronem.

TMZM jest dumne ze swojego Wielkiego Patrona! Jesteśmy przekonani, iż dumę taką posiadają także dwie mieleckie szkoły już wcześniej wymienione.

Mgr inż. Józef Oleksiak
Urodzony w Płocku w 1933 roku. Absolwent Wydziału Lotniczego PW(1957). Był długoletnim pracownikiem OBR SK Mielec oraz WSK PZL-Mielec. W bardzo trudnych czasach ub. wieku (lata 70.; 80; 90., a także na początku obecnego wieku, zrealizował wielkie dokonania na rzecz rozwoju polskiej konstruktorskiej myśli lotniczej zmaterializowane przede wszystkim w rodzinie samolotów DROMADER, które rozsławiały Mieleckie Środowisko Lotnicze, Mielecką Ziemię i naszą Ojczyznę na rynkach agrolotniczych całego świata przez ponad 30 lat. Większość z nich znajduje się w eksploatacji do dziś.

Sporo osób obecnych na uroczystości, współpracowało z mgr inż. Józefem Oleksiakiem, m.in. Janusz Chojecki jako ówczesny Główny Specjalista ds. Eksportu, mgr Teresa Orczykowska-ówczesny Kierownik Działu Eksportu Lotniczego, inż. Józef Zaskalski i inni). Współpraca z mgr inż. Józefem Oleksiakiem była przyjemnością, którą trudno zdefiniować nawet najlepszymi słowami. Owocem tej współpracy była sprzedaż samolotów konstrukcji Józefa Oleksiaka DROMADER w ilości blisko 800 egzemplarzy do ponad 20 krajów na wszystkich kontynentach, w zdecydowanej większości do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i innych krajów Zachodniej Półkuli, w sytuacji ostrej konkurencji, zwłaszcza na rynku USA. Należy też podkreślić, iż sprzedaż tych samolotów przysporzyła Mieleckiej Wytwórni oraz polskiej gospodarce sporo wolnych dewiz w czasach dominacji sowieckich założeń gospodarczych, gdy funkcjonowała ona w oparciu o tzw. plany centralne, a polska waluta była niewymienialna. Sprzedaż Dromaderów za waluty wymienialne umożliwiała Mieleckiej Fabryce Lotniczej istotne finansowanie niezbędnego importu oraz jej rozwój techniczno-technologiczny w tych trudnych czasach.

Jeśli istnieje jakiś wzorzec człowieczeństwa, to jest Nim bez wątpienia Józef Oleksiak, jako sławny w Polsce i uznany na całym świecie Konstruktor, był i pozostał wyjątkowo skromnym, wspaniałym, otwartym na otoczenie bliższe i dalsze Człowiekiem, koleżeńskim, uczynnym, tolerancyjnym, cierpliwym. Nie sposób wymienić wszystkich pozytywnych cech Wspaniałej Osobowości Laureata. Jest On jednak doskonałym Wzorcem Człowieka godnym do naśladowania dla obecnego i przyszłych pokoleń, nie tylko lotniczych!
 

Janusz Chojecki


Zaproszenie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej zaprasza 10 listopada 2017 roku o godz.17.00
do Pałacyku Oborskich w Mielcu ul. Legionów 73, na spotkanie podczas którego zostaną wręczone honorowe odznaczenia ustanowione przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej "Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017".

więcej informacji na: http://www.pzo.tmzm.mielec.pl/


Podobne tematy:
- II Rajd Rowerowy Szlakiem Mieleckich samolotów, 24 września 2016 r.

- Klub Środowisk Twórczych TMZM na Dniach Mielca 2017
- Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- Wystawa Prac członków KŚT w Tarnobrzegu

- Popołudnie z malarstwem Stanisława Mityka
- Regulamin VII Konkursu Fotograficzno-Plastycznego Samolot w obiektywie i palecie barw
- Regulamin VII Konkursu Literackiego Na skrzydłach Dedala
- Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.
- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII