TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalno¶ć:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualno¶ci  TMZM Mielec Zaduszki Mieleckie 2017 - Wspominamy tych którzy odeszli ...
Album K¦T TMZM "Malarstwo - życie sztuk± jest"
03.11.2017

Listopad to czas, w którym wspominamy tych, którzy odeszli. Towarzystwo Miło¶ników Ziemi Mieleckiej wspólnie z Grup± Literack± „Słowo” i Klubem ¦rodowisk Twórczych postanowiło uczcić pamięć ¶p. Janusza Kapu¶cińskiego, ¶p. Mieczysława Działowskiego i ¶p. Marię Błażków, ¶p. Stanisława Mityka, ¶p. Annę Br±glewicz oraz zmarłych zwi±zanych z TMZM, GL Słowo i K¦T.

Spotkanie odbyło się 3 listopada 2017 roku w nastrojowym Pałacyku Oborskich w Mielcu, a organizatorami pierwszych mieleckich Zaduszek prócz ww. byli: Muzeum Regionalne SCK w Mielcu i Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu.

fot. Roman Trojnacki, Janusz Kipa, Zbigniew Wicherski

Spotkanie prowadziła dyrektor MBP SCK w Mielcu Jolanta Strycharz, która przywitała licznie zgromadzonych go¶ci, w¶ród których byli żona ¶p. Mieczysława Działowskiego Alicja, z córk± p. Mieczysława Bożen±, pracownicy MBP SCK w Mielcu, członkowie Zarz±du TMZM, członkowie Grupy Literackiej „Słowo”.

Przybywaj± duszki na mieleckie Zaduszki
W klimat spotkania pod znamiennym tytułem „Przybywaj± duszki na mieleckie Zaduszki” wprowadził wszystkich Maciej Kulpa ¶piewaj±c „Hallelujah” Leonarda Cohena. PóĽniej przyszedł czas na bohaterów Zaduszek, wielkich Nieobecnych. Pierwszym był Janusz Kapu¶ciński, którego wiersze i sylwetkę przedstawiła pracuj±ca z nim przez wiele lat Elżbieta Witek. Wspomniała go jako nauczyciela, przyjaciela i poetę. W czasie kiedy Elżbieta Witek czytała wiersze ¶p. Janusza Kapu¶cińskiego przed jego portretem autorstwa Stana Bigdy zapłonęło ¶wiatło. Kolejne ¶wiatło zapłonęło przed portretem ¶p. Marii Błażków, a jej sylwetkę przedstawiła obecna dyrektor MBP SCK w Mielcu Jolanta Strycharz oraz pracuj±ce jeszcze niedawno ze ¶p. Mari± Błażków Marta Nowakowska i Jolanta Tyrpa. Pani Jolanta przeczytała ulubione wiersze swojej zmarłej dyrektorki. Trzecie ¶wiatło zapłonęło przed portretem ¶p. Mieczysława Działowskiego, którego sylwetkę przypomniała Jolanta Strycharz, a wiersze przedstawiła Maria Orłowska.

Prezes TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu Janusz Chojecki wspominaj±c wielkich nieobecnych wręczył symboliczne kwiaty żonie i córce ¶p. Mieczysława Działowskiego, dziękuj±c za obecno¶ć. Na zakończenie literackiej czę¶ci spotkania prezes Grupy Literackiej „Słowo” Aleksandra Piguła wspomniała kulisy powstawania ostatniego tomiku ¶p. Janusza Kapu¶cińskiego „Akwarium” oraz to, jak bardzo ciepło pozostan± w jej pamięci zmarli niedawno przyjaciele po piórze.

W czasie Zaduszek wspominali¶my także zmarłych członków Klubu ¦rodowisk Twórczych między innymi: Stanisława Mityka, Annę Br±glewicz, Annę Korpanty i tych, którzy niedawno odeszli: Halinę Osnowsk±, Urszulę Polak, Piotra Karasia. Wiceprezes Klubu ¦rodowisk Twórczych Agnieszka Małek i Aleksandra Piguła wręczyły dyrektorowi Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu drowi Jerzemu Skrzypczakowi specjalne podziękowanie za możliwo¶ć odbywania spotkań literacko-artystycznych w Pałacyku Oborskich oraz album „Malarstwo- życie sztuk± jest”. Taki sam album otrzymali również arty¶ci obecni na Zaduszkach, których obrazy znalazły się w wydaniu.

Na zakończenie spotkania zagrał Maciej Kulpa i przy nastrojowej muzyce wszyscy jeszcze długo wspominali wielkich nieobecnych. Zaduszki poetycko-artystyczne pierwsze w tym roku to najlepsza okazja aby pamięć o tych, którzy odeszli, wszak człowiek żyje póki kto¶ o nim pamięta.

Wierzymy, że nasi przyjaciele poeci i twórcy, ludzie kultury, odeszli aby żyć i tym razem będ± żyć wiecznie w naszej pamięci i swojej twórczo¶ci.
 


Zaproszenie


Mielec, Pałacyk Oborskich 03.11.2017 godz.18.00

Organizator : Towarzystwo Miło¶ników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera
Muzeum Regionalne SCK w Mielcu – Pałacyk Oborskich
Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu
W programie : Poezja twórców Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”
Recytacja: Maria Orłowska , Elżbieta Witek
¦piew : Maciej Kulpa

Prezentacja twórczo¶ci artystów Klubu ¦rodowisk Twórczych oraz Albumu K¦T "Malarstwo - życie sztuk± jest”

Klub ¦rodowisk Twórczych w Mielcu tego dnia będzie rozprowadzał Album K¦T "Malarstwo - życie sztuk± jest" dla autorów prac z albumu.

Warunkiem odbioru albumu jest opłacenie składki członkowskiej TMZM za 2016 i 2017 roku,
lub za 2017, je¶li osoba należy do K¦T od tego roku.

Informacja o opłaconych składkach : skarbnik e-mail kobylarz.andrzej@gmail.com


Podobne tematy:
- II Rajd Rowerowy Szlakiem Mieleckich samolotów, 24 wrze¶nia 2016 r.

- Klub ¦rodowisk Twórczych TMZM na Dniach Mielca 2017
- Inspiruj±ce VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- Wystawa Prac członków K¦T w Tarnobrzegu

- Popołudnie z malarstwem Stanisława Mityka
- Regulamin VII Konkursu Fotograficzno-Plastycznego Samolot w obiektywie i palecie barw
- Regulamin VII Konkursu Literackiego Na skrzydłach Dedala
- Inspiruj±ce VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- XV posiedzenie Zarz±du TMZM kadencji 2015-2018
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.
- XII Pielgrzymka Le¶ników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny K¦T TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - ¦ladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII