TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec XVI posiedzenie Zarządu TMZM

Zarząd podjął uchwałę o poszerzeniu składu Kapituły PZO do 9 osób
13.07.2017

13 lipca 2017 roku odbyło się XVI   posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018, a czwarte w roku 2017. Posiedzeniu przewodniczył Prezes  Zarządu TMZM - Janusz Chojecki  i prowadził je w oparciu o wcześniej opracowaną przez siebie i dostarczoną  wszystkim członkom Zarządu i pozostałych organów statutowych Towarzystwa, agendę.

Ważniejsze tematy posiedzenia Zarządu dnia 13.07.2017r oraz podejmowane  uchwały i decyzji:

1. Prezes Zarządu przedłożył informację o stanie procedowania dot. zmian  w KRS.

2. Prezes poinformował Zarząd o rezultatach wyboru Zarządu GL SŁOWO przy TMZM.  Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości wybór Aleksandry Piguły na Prezesa Grupy oraz Teresy Pyzik na Wiceprezesa Grupy. Prezes Janusz Chojecki wręczył Aleksandrze Piguła pieczątki : firmową Grupy oraz imienną Prezesa Grupy.

3. Prezesi poszczególnych Klubów/Grup/Sekcji TMZM  przedłożyli Zarządowi sprawozdanie z realizacji zadań za I półrocze 2017 oraz omówili stan przygotowań do wykonania zadań w II półroczu br., ze szczególnym uwzględnieniem dwóch kluczowych projektów: VII Spotkanie Lotniczych Pokoleń oraz II edycja honorowego wyróżnienia PZO.

4. Zarząd podjął uchwałę o poszerzeniu składu Kapituły PZO do 9 osób oraz dokonał wyboru  członków Kapituły z ramienia TMZM.  Pozostali 4-ej członkowie Kapituły będę wyznaczeni  odpowiednio przez  Starostę  Powiatu Mieleckiego oraz Prezydenta miasta Mielca.

5. Zarząd powierzył Teresie Orczykowskiej funkcję Koordynatora projektu PZO dotowanego   przez Gminę Miejską Mielec.  Koordynator przygotuje  projekt stosownych zmian w dotychczasowych regulaminach związanych z tym projektem i prześle je w trybie pilnym, drogą elektroniczną,  członkom Zarządu do oceny,  tak aby na  następnym posiedzeniu Zarządu (planowanym na początku sierpnia br.) regulaminy te zostały przyjęte przez Zarząd.

 6. Zarząd przyjął w poczet członków TMZM kolejnych 5 osób.

 7. Zarząd podjął decyzję o udziale TMZM w konkursie plastyczno-fotograficzno-literackim  w przyszłorocznych obchodach 100. rocznicy uzyskania niepodległości.

Janusz Chojecki          Mielec,  14.07.2017

Podobne tematy:
- Regulamin VII Konkursu Fotograficzno-Plastycznego Samolot w obiektywie i palecie barw

- Regulamin VII Konkursu Literackiego Na skrzydłach Dedala

- Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.

- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII