TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Aleksandra Piguła Prezesem Grupy Literackiej SŁOWO przy TMZM

Wybrano nowy Zarząd oraz program działania G.L. Słowo
08.06.2017

W dniu 08 czerwca 2017 w biurze Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej odbyło się spotkanie organizacyjne członków G.L. SŁOWO. Członkowie jednomyślnie wybrali Kol. Aleksandrę Pigułę na Prezesa Grupy Literackiej SŁOWO przy TMZM.

Aleksandra była jedynym zgłoszonym przez Grupę kandydatem na jej prezesa. Pełniła przez ostatnie kilka miesięcy obowiązki prezesa Grupy. Za wyborem Aleksandry Piguły w zdecydowany sposób wypowiedzieli się, m.in. Piotr Durak oraz Wiesław Niziurski - członkowie GL Słowo.

Grupa wybrała także Kol. Teresę Pyzik na funkcję Wiceprezesa Grupy Literackiej przy TMZM.

Członkowie Grupy uznali, iż zarząd 2-osobowy Grupy jest wystarczający. Zarząd TMZM na najbliższym posiedzeniu przyjmie do wiadomości wybór obydwóch Koleżanek będących członkami Zarządu TMZM na funkcje w Zarządzie Grupy Literackiej SŁOWO.

Grupa przyjęła także program działania określający główne cele oraz sposoby ich realizacji.

W zebraniu wziął udział wybitny poeta – Honorowy Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej – Wiesław Kulikowski, który służył swoimi bardzo cennymi i celnymi radami w sformułowaniu i przyjęciu programu działania Grupy.

Szczegóły z tego spotkania podane zostaną do szerszej publicznej wiadomości po najbliższym posiedzeniu Zarządu TMZM, na którym jednym z punktów agendy będzie przyjęcie wyników wyborów personalnych Grupy Literackiej SŁOWO oraz programu jej działania”.
 


Podobne tematy:
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.
- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- XIV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 06.04.2017
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za 2016 rok
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII