TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Premiera filmu  o  Jerzym Kazanie

Grant „Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis"
03.02.2017

W dniu 10 lutego 2017 roku o godz. 12.45 w Sali Nr 1 SCK w Mielcu odbyła się premiera filmu o Jerzym Kazanie zrealizowanego na zlecenie Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu przez Studio Filmowe VIDEO SCORPION w Mielcu.

Film został zrealizowany w ramach grantu przyznanego MUTW w ramach projektu  „Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis – razem na rzecz ludzi wybitnie zasłużonych dla Ziemi Mieleckiej  realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej przy wsparciu FIO przy MRP i PS po wygranym przez TMZM  w roku ubiegłym  ogólnopolskim otwartym  konkursie.

Przy wypełnionej Sali, głównie studentami MUTW, którego współzałożycielem był Pan Jerzy Kazana, obecni byli: Radni Miejscy: Józef Witek oraz Józef Zaskalski, Prezes TMZM - Janusz Chojecki, Członek Zarządu TMZM - Janusz Wyzina oraz gospodarz spotkania – Prezes MUTW - Feliks Czop.

W filmie, oprócz Bohatera – Pana Jerzego Kazany, który w dużym skrócie opowiedział o swoim życiu i społecznej działalności na rzecz Ziemi Mieleckiej,  o bohaterze filmu i trudnych do przecenienia zasługach dla Ziemi Mieleckiej, wypowiadają  się: Józef Witek - radny miejski, autor Encyklopedii Miasta Mielec, Członek TMZM,  Zbigniew Wicherski - Wiceprezes TMZM/Prezes KML przy TMZM; Józef  Zaskalski - radny miejski, Prezes TG „SOKÓŁ” w Mielcu, Członek Zarządu TMZM; Bronisław Kowalczuk - b. Sekretarz Zarządu TMZM.

Film został nagrodzony wielkimi brawami. Po filmie głos zabrał  jego bohater – Jerzy Kazana, który podziękował twórcom  i realizatorom filmu o Nim zapowiadając, iż dalej służył będzie swoją społeczną działalnością Małej Ojczyźnie.  Krótką recenzję filmu  przedstawił Bronisław Kowalczuk.

Na zakończenie glos zabrał Prezes TMZM - Janusz Chojecki, który przewodniczył Komisji powołanej przez Zarząd TMZM oceniającej zgłoszone mini-inicjatywy, wśród których była mini-inicjatywa – zgłoszona przez MUTW  o podjęciu się realizacji filmu o Panu Jerzym Kazanie. Prezes Janusz Chojecki podkreślił, iż wybór aplikacji MUTW o realizacji filmu o Panu Jerzym Kazanie został jednogłośnie przyjęty przez Komisję Oceniającą. Prezes Chojecki podziękował za olbrzymi wkład Pana Jerzego Kazany w społeczną działalność na rzecz Mieleckiego Środowiska dodając, iż Pan Jerzy Kazana stanowi niedościgniony Wzór społecznikowskiego działania na rzecz Mieleckiej Wspólnoty.

Prezes Janusz  Chojecki podziękował  Jerzemu Kazanie za życzliwe słowa  wypowiedziane w filmie pozytywnie oceniające działania Zarządu kadencji 2015-2018. „To silna motywacja do dalszych działań kierowanego przeze mnie Zarządu na rzecz dalszego dynamicznego rozwoju TMZM. Pan Jerzy Kazana to charyzmatyczna postać ,wybitnie zasłużona dla Ziemi Mieleckiej, godna do naśladowania przez obecne i przyszłe pokolenia mieszkańców naszej Małej Ojczyzny” , zakończył swoje wystąpienie Janusz Chojecki, po którym podszedł do Pana Jerzego Kazany i mocna uścisnął Jego dłoń.

JCH


Podobne tematy:-
- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Regulamin Odznaczenia "Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis"
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII