TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Spotkanie noworoczne członków TMZM

Klub KLEKS Zespołu Szkół Technicznych
01.02.2017
Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława. Szafera w Mielcu  spotkali się na tradycyjnym spotkaniu noworocznym dnia 1 lutego 2017 roku w Klubie Kleks Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.


Minutą ciszy uczczono pamięć Członków Towarzystwa, którzy odeszli od ubiegłorocznego spotkania m.in. śp. Janusza Kapuścińskiego ,Marię Błażków, Annę Staniszewską – córkę Prof. Władysława. Szafera - Patrona Towarzystwa.

Gospodarz spotkania  Janusz Chojecki  przypomniał, iż misją Zarządu TMZM, któremu ma zaszczyt przewodniczyć,  jest   pomnażanie i wzbogacanie dorobku Poprzedników, aktywizowanie mieleckiego  środowiska do społecznego i obywatelskiego działania na rzecz  Małej Ojczyzny.  Zarząd kierował się i nadal będzie  kierować się pielęgnowaniem wartości,  jakimi są poczucie wolności, patriotyzm, krzewienie  rodzimych tradycji w zakresie kultury i sztuki, krzewienie wiary, przywoływanie na pamięć wybitnych i zasłużonych dla naszej Małej Ojczyzny postaci.  Świadectwo  temu dają  wspaniałe  wyniki osiągnięte przez TMZM w roku 2016. Był to bardzo owocny rok obfitujący w wiele przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Towarzystwo. W partnerstwie z Urzędem Miasta Mielca i Starostwem Powiatu Mieleckiego  zrealizowano zadanie społeczne „ Pieczęć Zasług Obywatelskich- Sigillum Meriti Civilis razem na rzecz wybitnych postaci Ziemi Mieleckiej” z bardzo mocnym wsparciem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej.  W tym wielokierunkowym i wieloaspektowym zadaniu wzięło udział ponad 1000 osób, zarówno dorosłych jak też młodzieży z mieleckich szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

W  ramach tego zadania odbyły się szkolenia dla 30 lokalnych liderów przeprowadzone przez wybitnego trenera z Dębicy – Pawła Werbowego,  którzy  mogli następnie  ubiegać się o przyznanie przez TMZM tzw. mini - grantów związanych z wybitnymi postaciami Ziemi Mieleckiej.
Podczas 12 spotkań edukacyjnych przypomniano pamięć wspaniałych postaci Ziemi Mieleckiej m.in. Władysłaa Szafera, Bł. Ks. Romana Sitko, inż. Romana Kędziora, poety Stanisław Harla, Rodziny Jadernych, Rodziny Mieleckich herbu Gryf, Michała Rodo z Ostrówka.

Osiem podmiotów, głównie organizacji pozarządowych, zgłosiło chęć skorzystania z mini grantów, na które TMZM w ramach tego zadania desygnowało 10 000 zł.

Spośród  15 zgłoszonych kandydatur kapituła Pieczęci Zasług Obywatelskich wyłoniła jedną osobę zmarłą wybitnie zasłużoną dla Ziemi Mieleckiej - Bł.  Ks. Romana Sitko oraz jedną żyjącą, także niezwykle zasłużoną dla naszej Małej Ojczyzny-  b. wieloletniego Prezydenta Mielca -  Janusza  Chodorowskiego. Uroczyste wręczenie specjalnie wykonanych  w brązie medali oraz statuetek  odbyło się w Pałacu Oborskich w dniu 10.11.2016 r.  przed tradycyjnymi Śpiewankami Niepodległościowo- Patriotycznymi.

 Ten projekt będzie projektem cyklicznym powtarzanym corocznie.

TMZM zrealizowało   dwie umowy  zawarte z Gmina Miejską Mielec:   konkursową „Działania na rzecz ochrony, poznania i promocji wiedzy o przeszłości i współczesnych walorów kulturowych „Małej Ojczyzny”, oraz grantową na  wsparcie ogólnopolskiej, pamiętnej, jakże wspaniałej, Konferencji „W hołdzie  wielkości Szafera” zorganizowanej przez Nadleśnictwo Mielec.

Ponadto w ramach Umowy Konkursowej z Gminą Miejską Mielec TMZM zorganizowało wiele imprez związanych z  obchodami ogłoszonego przez TMZM „Roku Szaferowskiego”

Obchody jubileuszy: 35-lecia Klubu Środowisk Twórczych oraz 10-lecia GL SŁOWO roku z licznymi odznaczeniami państwowymi ,wyróżnieniami pieniężnymi  i  rzeczowymi dla Twórców.

VI Spotkania Lotniczych Pokoleń z licznymi konkursami i imprezami towarzyszącymi, gdzie udział wzięło ponad 350 osób w Sali Kinowej  SCK); wręczono statuetki  DEDALA dr inż. W. Potkański oraz  mgr inż. Januszowi  Michalcewiczowi  zawnioskowane przez Zarząd TMZM.

 Wydany został kolejny rocznik literacko-kulturalny „Artefakty”  sfinansowany przez Gminę Miejską Mielec. Odbyło się wiele wystaw, plenerów, promocji, w tym także promocji  literatów młodego pokolenia.

Zrealizowana została  Umowa zawartą z Zarządem Powiatu Mieleckiego dot. projektu Z nurtem Wisłoki” w ramach Przeglądu Kultury i Sztuki Powiatu Mieleckiego, a także mały  grant związany z jubileuszem 35-lecia KŚT.  

Zarząd TMZM dokonał kolejnych inwestycji  zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie rozwijającego się dynamicznie Towarzystwa: zakupiony został drugi laptop wraz z odpowiednim oprogramowaniem dla wzrastającej przedmiotowo  obsługi finansowo- księgowej Towarzystwa,  zakupiono  projektor wraz z ekranem dla potrzeb szkoleniowych, zakupiono drukarkę szybko drukującą.

Prezes Chojecki zaakcentował, iż trudno  jest zwymiarować  wartość działań wolontariackich  Członków TMZM w poszczególnych sektorach jego działalności, był on, zdaniem Prezesa,  nie mniejszy niż wartość otrzymanych dotacji i darowizn sponsorskich. Prezes Chojecki podziękował Wszystkim Wolontariuszom TMZM, którzy walnie przyczynili się do osiągnięcia tak wspaniałych rezultatów w roku 2016.

Prezes  Chojecki  uznał za konieczne pewne  przegrupowanie sił  oraz zmiany wzmacniające Zarząd Towarzystwa i  Zarządy jego Klubów/Grup i Sekcji ,  i  takie zmiany następują, co jest naturalnym procesem w zarządzaniu także organizacjami pozarządowymi.  Celem owych zmian ma być stabilizacja programowo- budżetowa Towarzystwa na odpowiednio wysokim poziomie w latach 2017-2018.

Uchwalenie nowego Statutu dostosowanego do dwóch dużych nowelizacji ustaw: o stowarzyszeniach oraz o działalności w sferze pożytku publicznego odbędzie się  na Walnym Zebraniu Członków  w dniu 25.03.2017r.,

- Będziemy intensyfikować swoje  statutowe działania, służące poszerzaniu wiedzy historycznej o naszej Mieleckiej Ziemi, dokonaniach jej mieszkańców, a także propagować  rozwój społeczno-gospodarczy naszej Małej Ojczyzny skonkludował swoje wystąpienie Prezes Zarządu TMZM.

Wiceprezes TMZM Zbigniew Wicherski przypomniał najważniejsze projekty realizowane przez Towarzystwo w roku 2016 ze szczególnym zwróceniem uwagi na te realizowane w ramach obchodów „Roku Szaferowskiego”. Wspomniał o zakupie przez TMZM  dużego portretu Prof. W. Szafera  zdobi czołową ścianę siedziby Towarzystwa.

Podczas spotkania wręczono  Odznakę Szaferowską. Otrzymali ją: Ks. Kazimierz Czesak, Joanna Rębisz, Agata Ćwięka, Mariusz Wojciechowski, Jolanta Strycharz.

Przemysław Pawłowski - lider zespołu Cantica Romanza oraz młoda  utalentowana mielecka solistka Klaudia Litwin dali okolicznościowy koncert kolęd i  pastorałek.

Spotkanie trwało kilka godzin i przebiegało w  radosnej świąteczno-noworocznej atmosferze.

Zarząd TMZM składa wyrazy podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu za niecenioną  pomoc w przygotowaniu tego radosnego spotkania.

Janusz Chojecki


fot. Roman Trojnacki, Rafał Misiąg

link do galerii: https://goo.gl/photos/BgPvBkrhAUx6hQM39
fot. HejMielec


ZOBACZ filmy
  Noworoczne spotkanie Miłośników Ziemi Mieleckiej
link do filmu: https://youtu.be/qW3pSJiL_ro
    Klaudia Litwin
link do filmu: https://youtu.be/xoNJE_-Oa-I

Zaproszenie na Spotkanie NOWOROCZNO-OPŁATKOWE TMZM
24.01.2017
Z
arząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu serdecznie zapraszam wszystkich członków na Spotkanie NOWOROCZNO-OPŁATKOWE TMZM  dnia 1 luty 2017r. (środa) godz. 17:00, Klub KLEKS Zespołu Szkół Technicznych, ul. Jagiellończyka 3 w Mielcu.

Wpisowe na to spotkanie wynosi 20 zł i można będzie je uiścić u Skarbnika albo u Kol. Janusza Wyziny tuż przed spotkaniem lub w jego trakcie.
Podobne tematy:
- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Regulamin Odznaczenia "Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis"
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII