TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec XII  Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 19.01.2017

Zmarła córka Profesora Władysława Szafera - śp. Anna Staniszewska
19.01.2017
W dniu 19 stycznia  2017 roku odbyło się  w biurze TMZM  XII (pierwsze w 2017 roku)  posiedzenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej kadencji 2015-2018.  Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu TMZM- Janusz Chojecki , który prowadził posiedzenie wedle wcześniej zaproponowanej i przyjętej przez  obecnych członków Zarządu agendy. Krótka relacja z posiedzenia obejmująca najważniejsze poruszane na posiedzeniu Zarządu kwestie:

1.     Zarząd przyjął do wiadomości rezygnację Zbigniewa Michalskiego z funkcji Prezesa Grupy Literackiej SŁOWO, a także z członkowstwa w TMZM.

2.     Zarząd przyjął do wiadomości  rezygnację Stefana Żarowa z funkcji Wiceprezesa  Grupy Literackiej SŁOWO, a także z funkcji Członka Zarządu TMZM z dniem 01.02.2017.

3.      Przedyskutowano sytuację w Grupie Literackiej „SŁOWO” po rezygnacjach Panów Zbigniewa Michalskiego oraz Stefana Żarowa.  Zarząd postanowił, iż Grupa Literacka  SŁOWO przy TMZM będzie nadal funkcjonowała, a jej członkami pozostaną wszyscy dotychczasowi członkowie Grupy Literackiej SŁOWO, którzy złożą  stosowną, przyjętą przez Zarząd TMZM,  deklarację kontynuacji działalności w Grupie, a także każdy, kto zgłosi akces do podjęcia  działalności literackiej w Grupie.

4.     Zarząd upoważnił Prezesa Zarządu - Janusza Chojeckiego oraz Wiceprezesa Zarządu - Zbigniewa Wicherskiego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, zarówno  wyjaśniających jak też niezbędnych do szybkiego rozwiązania oraz formalnego  unormowania sytuacji w Grupie Literackiej SŁOWO, a także zabezpieczających dobre imię oraz interesy TMZM.

5.     Zarząd odrzucił możliwość przedterminowych wyborów do statutowych władz TMZM w związku z zaistniałą sytuacją w GL SŁOWO, uzasadniając swoją decyzję bardzo dobrymi rezultatami  merytorycznymi oraz ekonomicznymi osiągniętymi przez TMZM pod obecnym Zarządem, uznanymi przez mieleckie środowisko, a także dobrymi perspektywami Towarzystwa na rok 2017 i lata następne.

6.     Ustalono dalszy tryb oraz czasowy harmonogram procedowania nad projektem nowego Statutu TMZM, który ma być uchwalony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

7.     Nad ew. zorganizowaniem spotkania opłatkowo-noworocznego dla członków TMZM pracuje Członek Prezydium Zarządu - Janusz Wyzina.

8.     Przewodniczący posiedzenia - Janusz Chojecki poinformował o możliwości ubiegania się o zakwalifikowanie  do Szkoły Liderów Miast - MIELEC oraz poinformował Członków Zarządu, iż zgłosił swoją kandydaturę.

9.     Przewodniczący posiedzenia poinformował o śmierci Córki Profesora W. Szafera - Śp. Anny Staniszewskiej oraz o uroczystościach pogrzebowych w Krakowie w dniu 24.01.2017.

Obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu minutą ciszy uczcili pamięć Zmarłej.

Ustalono, iż delegacja TMZM weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych.

10.  Prezes TMZM poinformował obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu, iż ustalił nowe warunki Umowy Zlecenia dla Głównej Księgowej TMZM - Karoliny Gruszeckiej podpisując stosowny Aneks do Umowy.

Relację przygotował  Janusz Chojecki – Przewodniczący Posiedzenia/Prezes Zarządu TMZM

Mielec, 21. 01.2017Podobne tematy:
- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Regulamin Odznaczenia "Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis"
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII