TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Sesja Rady Miejskiej Mielca w 130 rocznicę urodzin prof. Władysława Szafera
Prof. Władysław Szafer - Wielki Erudyty, Polak i Patriota Sala Królewska w Mielcu, 28.10.2016
28.10.2016

Uroczystą Sesję Rady Miejskiej dedykowaną Prof. Władysławowi Szaferowi w 130 rocznicę Jego urodzin dnia 28 października 2016 roku otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Marian Kokoszka, który przedstawił Radnym Rady Miejskiej porządek obrad. Przewodniczący Rady przywitał na początku Dostojnych Gości zaproszonych przez Niego na tę Uroczystą Sesję, a następnie poprosił o krótki występ artystyczny zespół uczniów Szkoły Muzycznej, w której zorganizowano spotkanie. Sesja odbywała się w pięknej Sali Królewskiej tej szkoły. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Przedstawicielowi Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Władysława Ortyla, o odczytanie okolicznościowego adresu skierowanego na ręce Prezesa TMZM - Janusza Chojeckiego, w którym Pan Marszałek dziękuje TMZM za przywołanie na pamięć wybitnej postaci Profesora Władysława Szafera - Wielkiego Erudyty, Polaka i Patrioty.

Sesja Rady Miejskiej Mielca w 130 rocznicę urodzin prof. Władysława Szafera, Mielec, 28.10.2016 link do filmu: http://youtu.be/sy8HVwYZwsE
Nagranie wideo: Zbigniew Wicherski


Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Prezesowi TMZM - Panu Januszowi Chojeckiemu, który w swoim wystąpieniu najpierw przekazał serdeczne pozdrowienia dla Uczestników Uroczystej Sesji otrzymane od córki Prof. W. Szafera - Pani Anny Staniszewskiej oraz wnuka Profesora Szafera – Władysława Szarskiego, którzy nie mogli z obiektywnych powodów wziąć udział w tej Sesji, a także ich serdeczne podziękowania za pamięć, jaką obdarzamy ich Ojca oraz Dziadka.

Następnie Chojecki podziękował bardzo serdecznie Przewodniczącemu Rady Miejskiej –Panu Marianowi Kokoszce za inicjatywę zwołania tej Uroczystej Sesji dedykowanej 130 rocznicy urodzin naszego Wielkiego Mielczanina i Rodaka- Prof. Wł. Szafera. Korzystając z tej uroczystej okazji Prezes J. Chojecki wręczył Panu Przewodniczącemu Marianowi Kokoszce legitymację członkowską TMZM im. Prof. W. Szafera w Mielcu, jednocześnie wyraził w imieniu własnym oraz Zarządu i pozostałych organów statutowych TMZM dumę z faktu, iż Pan Przewodniczący Marian Kokoszka – lider lotniczej SOLIDARNOŚCI Mielca, Regionu i Kraju, który położył trudne do przecenienia zasługi w skomplikowanym procesie przemian w lotniczym przemyśle Mielca i Regionu, które miały miejsce w ostatnich dwudziestu kilku latach w kraju, Europie i świecie, zgłosił akces wstąpienia do Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. W. Szafera. Prezes Chojecki docenił permanentną walkę Przewodniczącego Mariana Kokoszki o utrzymanie i rozwój miejsc pracy nie tylko w PZL Mielec/Sikorsky/Lockheed Martin, ale także w Polskiej Dolinie Lotniczej, a także w całym Polskim Przemyśle Lotniczo-Zbrojeniowym.

Janusz Chojecki przypomniał krótko genezę zwołania Uroczystej Sesji Rady Miejskiej. Otóż TMZM ogłosiło rok 2016 „Rokiem Szaferowskim” , jako że w tym roku(23.lipca) minęła 130 rocznica urodzin naszego Wielkiego Mielczanina i Rodaka. Przez cały ten rok TMZM organizowało wiele imprez przypominających postać Wielkiego Patrona Towarzystwa. Wmienił tylko kilka najważniejszych z nich:
- w kwietniu br. bardzo aktywnie przedstawiciele Towarzystwa uczestniczyli w pamiętnej dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Przyjaciół Towarzystwa z Mieleckiego Nadleśnictwa zat. „W hołdzie Wielkości Szafera”, z bardzo aktywnym udziałem TMZM, podczas której w centralnym miejscu Sali Konferencyjnej stanął portret Pana Profesora W. Szafera, który Towarzystwo zakupiło, portret ten stał także w centralnym miejscu Sali Królewskiej . Prezes miał ze sobą wspaniałą książkę pt.: „W HOŁDZIE WIELKOSCI SZAFERA” napisaną pod redakcją Nadleśniczego Mielca- Pana Huberta Sobiczewskiego oraz ks. Sławomira Zycha wręczonej mu na kwietniowej konferencji z dedykacjami wspomnianej już wcześniej córki Prof. Szafera (Pani Anny Staniszewskiej),którą Prezes Chojecki zacytował „ TMZM i Jego Prezesowi dziękuję za to, że Mielec pamięta i kocha Tatusia”.
- TMZM zorganizowało mini-wystawę poświęconą życiu i twórczości Prof. Szafera na Mieleckiej Ziemi,
- odbył się Rajd rowerowy na terenie Mielca i okolic − po miejscach związanych z Prof. Władysławem Szaferem,
- zorganizowana została późną wiosną br. wycieczka plenerowa do Tatrzańskiego Parku Narodowego, którego współzałożycielem był Prof. W. Szafer, następnie jej uczestnicy udali się na Cmentarz Rakowicki do Krakowa, gdzie na grobie śp. Profesora Szafera przedstawiciele TMZM zapalili znicze i złożyliśmy kwiaty.

Prezes Chojecki podkreślił , iż Uroczysta Sesja Rady Miejskiej jest zatem zwieńczeniem „Roku Szaferowskiego”. Poprzez obecność Pana Prof. Andrzeja Grzywacza oraz dr Jerzego Skrzypczaka, którzy uczestniczyli we wspomnianej już wcześniej kwietniowej konferencji , możliwe stało się powrócić naszą pamięcią do Wybitnej Postaci naszego Wielkiego Rodaka, Patrona TMZM oraz dwóch szkół na Ziemi Mieleckiej: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mielcu oraz Zespołu Szkół- Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu. W kilku słowach przedstawił sylwetkę Pana Prof. Andrzeja Grzywacza, który przyjął zaproszenie TMZM do wzięcia udziału w Uroczystej Sesji oraz wygłoszenia okolicznościowego referatu zatytułowanego „ Szafer- wielki erudyta, człowiek i patriota”. Prof. dr hab. inż. Andrzej Grzywacz to wybitny specjalista z zakresu nauk dotyczących lasów, propagator ochrony przyrody, członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, wychowawca wielu pokoleń leśników i kadr naukowych. Dorobek naukowy Prof. A. Grzywacza obejmuje ponad 380 publikacji. W roku 1998 Prof. Grzywacz został członkiem korespondentem, zaś w 2007 r. członkiem rzeczywistym PAN, w której to instytucji także pracował. Prof. Andrzej Grzywacz, aktualnie Członek Honorowy Rady Wydziału Leśnego SGGW w kadencji 2016-2020, b. dziekan Wydziału Leśnego SGGW, dr h.c. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie(2014), w którym wiele lat pracował Prof. W. Szafer. Pan Prof. A. Grzywacz miał żywy kontakt prof. W. Szaferem i wspomniał o tym fakcie w swoim znakomitym wykładzie, wysłuchanym z wielką atencją przez Uczestników Uroczystej Rady.

Prezes Chojecki przedstawił także drugiego Prelegenta na Uroczystej Sesji – dr Jerzego Skrzypczaka, znanego w środowisku mieleckim wieloletniego Dyrektora Muzeum Regionalnego w Mielcu, Człowieka z Duszą, pasjonata i znawcę historii Ziemi Mieleckiej, cenionego Wykładowcę i prawdziwego Patriotę. Dr Jerzy Skrzypczak opowiedział w swoim równie interesującym wykładzie o związkach Prof. Szafera z Ziemią Mielecką.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu I-mu Zastępcy Prezydenta Miasta Mielca- Panu Janowi Myśliwcowi, który podziękował organizatorom Uroczystej Sesji za jej sprawne przygotowanie oraz wyraził satysfakcję z faktu, iż uczczono w taki uroczysty sposób finał obchodów 130 rocznicy urodzin Profesora W. Szafera- Wielkiego Mielczanina, Rodaka, Erudytę oraz Patriotę.

W ostatnim punkcie porządku obrad Uroczystej Sesji , Pan Przewodniczący zwrócił się do Radnych Rady Miejskiej o przyjęcie okolicznościowego Uroczystego Apelu, którego treść odczytał. Apel został przyjęty przez aklamację. Pełna treść Apelu poniżej:

               APEL RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 października 2016 roku

Dla upamiętnienia obchodów kończącego się Roku Szaferowskiego 2016, ogłoszonego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu w 130. rocznicę urodzin Profesora, zwołane w dniu dzisiejszym uroczyste Posiedzenie Rady Miejskiej w Mielcu, wieńczy obchody „Roku Szaferowskiego”, przypominając mielczanom życie
i dokonania naszego Wielkiego Rodaka.

W panteonie wybitnych mielczan postać Profesora Władysława Szafera zajmuje szczególne miejsce. Patriota, społecznik, naukowiec, popularyzator ochrony przyrody ojczystej, nauczyciel, przyjaciel, mąż i ojciec, stanowi dla współczesnych Polaków wzór do naśladowania.

Patriotyzm Profesora oraz Jego walka o ochronę przyrody ojczystej, a tym samym ochronę środowiska, należy w dzisiejszych czasach docenić w sposób szczególny i propagować je zarówno pośród mieleckiej młodzieży jak i przypominać wszystkim mieszkańcom Ziemi Mieleckiej.

Dzisiaj, kiedy na naszych oczach zmienia się historia Polski, Europy i świata, a także miejsce Polski w świecie, autorytet Profesora powinien wzmacniać patriotyczne postawy w mieleckim społeczeństwie.

Mielczanie, znający wartość czystego powietrza i ochrony środowiska, w sposób szczególny powinni docenić także inną ważną cechę osobowości Profesora, jaką było nauczanie i propagowanie ochrony przyrody ojczystej. Powinni w swojej działalności, w swojej walce o przyjazne środowisko Ziemi Mieleckiej czerpać z dorobku Profesora i odwoływać się do niego.

Z tego miejsca My, Radni Miasta Mielca apelujemy dzisiaj do wszystkich instytucji publicznych, organizacji, szkół, nauczycieli i działaczy społecznych o ciągłe zaangażowanie w propagowaniu pośród mielczan dorobku i postaw Profesora oraz godne ich naśladowanie. Niech Wybitny Mielczanin - Prof. Władysław Szafer - będzie wspaniałym wzorcem erudyty i patrioty dla wszystkich mieszkańców Ziemi Mieleckiej.

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                     /-/ Marian KokoszkaPo przyjęciu Apelu Prezes Chojecki poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej- Pana Mariana Kokoszkę o głos w celu dokonania krótkiego podsumowania Uroczystej Sesji, co uczynił w kilku zdaniach, po czym prowadzący obrady- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Marian Kokoszka zamknął obrady Uroczystej Sesji.


Janusz Chojecki, Zbigniew Wicherski Mielec, 02.11.2016

fot. Roman Trojnacki

Podobne tematy:
- Regulamin Odznaczenia "Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis"
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII