TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Komunikat Komisji oceniającej Mini-granty Projektu PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH
„Pieczęć Zasług Obywatelskich- Sigillum Meriti Civilis
22.09.2016

WYBRANE ZOSTAŁY INICJATYWY DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU pt. „PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS RAZEM NA RZECZ LUDZI WYBITNIE ZASŁUŻONYCH DLA ZIEMI MIELECKIEJ”

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej informuje, że Komisja Oceniająca Wnioski podmiotów aplikujących o mini-granty w ramach zadania pt. „Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis razem na rzecz ludzi wybitnie zasłużonych dla Ziemi Mieleckiej, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dokonała oceny wszystkich złożonych wniosków i na tej podstawie ustalona została poniższa lista rankingowa - zgodnie z założeniami, dofinansowanie otrzymają inicjatywy od miejsca 1 do 4,
natomiast inicjatywy od miejsca 5 do 8, zostały umieszczone na tzw. liście rezerwowej.

Przyznane 4 Mini-granty
1 miejsce - Odrodzony Mielec - inicjatywa tworzenia muralu na Osiedlu im. Władysława Szafera
2 miejsce - Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - inicjatywa zrealizowania filmu o Jerzym Kazanie
3 miejsce - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju ZSE im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu "Ekonomik Mielec" - inicjatywa mobilnej wystawy dedykowanej bł. ks. R. Sitko
4 miejsce - Zespół Szkół Technicznych (Szkolne Koło „CARITAS ) - inicjatywa zorganizowania konferencji poświęconej życiu i działalności Andrzeja Kędziora połączoną z wystawą pamiątek

Lista rezerwowa
5 miejsce - Stowarzyszenie Przecławski Krąg - inicjatywa zorganizowania wieczoru poezji Stanisława Harli
6 miejsce - Towarzystwo Śpiewacze "Melodia" w Mielcu - inicjatywa odsłonięcia tablicy pamiątkowej Stanisława Lachmana - założyciela Towarzystwa
7 miejsce - Towarzystwo Gimnastyczne ”Sokół” w Mielcu - inicjatywa promowania dotychczasowych prezesów organizacji oraz samej działalności TG „Sokół
8 miejsce - Grupa Nieformalna „Patriotyczny Mielec - inicjatywa zorganizowania turnieju piłki nożnej”

Jednocześnie informujemy, że podjęte zostały działania o pozyskanie dodatkowych środków na dofinansowanie inicjatyw z listy rezerwowej - w momencie ich uzyskania kolejni aplikujący otrzymają szansę realizacji swoich inicjatyw.

Komisja Oceniająca Wnioski

Mielec, dnia 21 września 2016

Podobne tematy:
- Regulamin Odznaczenia "Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis"
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII