TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Jubileusz 35 – lecia Klubu Środowisk Twórczych TMZM
Kwiaty, podziękowania, koszulki, certyfikaty, odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej"
03.09.2016

Chór  I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu pod batutą dyrygenta Pawła Lisa, rozpoczął  koncertem 3 września 2016 roku w sali wystawienniczo-promocyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu Spotkanie Jubileuszowe z okazji 35-lecia powstania Klubu Środowisk Twórczych. W ich wykonaniu usłyszeliśmy kilka utworów, które zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Jadwiga Klaus, prezes KŚT przy TMZM im. Władysława Szafera w Mielcu, gospodyni spotkania, podziękowała młodzieży za świetny występ  i wręczyła im słodki upominek. Gorące pisemne  podziękowanie i piękną różę otrzymał dyrygent chóru, Pan Paweł Lis.

Następnie prowadząca przywitała dostojnych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas :
posłanka na Sejm RP   Krystyna Skowrońska, starosta Powiatu Mieleckiego   Zbigniew Tymuła,  przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego   Antoni  Górski ,wójt Gminy Mielec   Józef Piątek, przedstawiciele Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie   Stefan Żarów i instruktor   Jadwiga Orzechowska, dyrektorzy domów i ośrodków kultury :  Joanna Kruszyńska DK SCK Mielec,  Jolanta Strycharz MBP w Mielcu,  Mariola Pelic WDK Grochowe, przedstawicielka SOKiS w Chorzelowie  Anna Surowiec, instruktorka z DPS   Dorota Kapinos, założyciele KŚT  Edward Żyrkowski      i Józef Witek oraz byli prezesi KŚT: Jerzy Kazana, Krystyna Gargas-Gąsiewska, Józef Piecuch, Jan Stępień, sekcję lotniczą reprezentował Józef Roguz, przybyli również sponsorzy Firmy ANKOL oraz Grawerstwo oraz  Stan Bigda  artysta malarz, współpracujący z Klubem. Zarząd TMZM reprezentowali: Janusz Chojecki, Andrzej Talarek, Zbigniew Michalski, Janusz Grdeń, Teresa Elżbieta Pyzik, Agnieszka Małek, Roman Trojnacki, Stefan Żarów i organizator wystawy Małgorzata Zając-Waga. Prawdziwymi beneficjentami tego pięknego Jubileuszu byli przede wszystkim Twórcy, uczestniczyli w nim także sympatycy i przyjaciele  KŚT.

Następnie głos zabrał prezes TMZM  Janusz Chojecki, który pokrótce przedstawił działalność KŚT. Poinformował zebranych o przyznanej Klubowi  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Piotra Glińskiego   zespołowej nagrodzie pieniężnej oraz o przyznaniu przez MKiDN srebrnego Krzyża Zasługi  Józefie Krzak, długoletniej artystce KŚT i członkom  Grupy Literackiej „Słowo” Zostanie on wręczony wraz z pozostałymi krzyżami,  podczas uroczystości 10-lecia GL „Słowo” w dniu 10 września 2016 r. w SCK w Mielcu.

Z kolei odbyła się ceremonia wręczenia odznak „Zasłużony dla Kultury Polskiej” członkom KŚT. Starosta Zbigniew Tymuła wręczył je:  Marii Kozioł,  Marii Zapolskiej,   Janowi Drewsowi,  Stanisławowi Szęszołowi, Marianowi Pietruszce i Tadeuszowi Płeszce.

W dalszej części spotkania prezes Janusz Chojecki wraz z Jadwigą Klaus i Agnieszką Małek wręczyli wszystkim twórcom Certyfikaty, przyznane przez Zarząd TMZM w Mielcu  i koszulki sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Podziękowania wraz z koszulkami z nadrukiem 35-lecie KŚT oraz logami Starostwa i TMZM otrzymały władze, przyjaciele i dyrektorzy  domów i ośrodków kultury.

Założycielom KŚT   Edwardowi Żyrkowskiemu, Józefowi Witkowi oraz  prezesom: byłemu, Jerzemu Kazanie oraz obecnemu Januszowi Chojeckiemu kwiaty i podziękowania wręczyła prezes Klubu Środowisk Twórczych Jadwiga Klaus.

Na ręce Jadwigi Klaus złożone zostały podziękowania i życzenia sukcesów w działalności artystycznej  przez: poseł Krystynę Skowrońską, starostę Zbigniewa Tymułę , przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego - Antoniego Górskiego, WDK Rzeszów: Stefana Żarowa i Jadwigę Orzechowską, dyrektorkę DK SCK w Mielcu Joannę Kruszyńską, z-cę dyr. MBP -Jolantę Strycharz, Firmę Ankol, Firmę Grawerstwo, Mariolę Pelic z WDK - Grochowe, Annę Surowiec z SOKiS w Chorzelowie.

Nieobecne na uroczystości: Joanna Rębisz - Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego, Agata Ćwięka - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Mielcu, Maria Błażków - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Mielcu i Ewelina Sieroń - kierownik Spółdzielczego Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu przesłały serdeczne życzenia dla wszystkich twórców.

Po złożeniu jeszcze raz gratulacji i pozdrowień dla twórców, minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy już odeszli.

Otwarcie wystawy „Co nam w duszy gra” poprzedziła sesja fotograficzna, po czym Jadwiga Klaus zaprosiła na wspaniały  jubileuszowy tort z  cukierni Bożeny Borowskiej.

Relację opracowała - Teresa Elżbieta Pyzik


Zdjęcia – Roman Trojnacki


  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII