TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec VIII posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 09.07.2016
Dokonano zmian w składzie Zarządu Towarzystwa
09.07.2016

W dniu 09 lipca 2016 roku w biurze TMZM w Jadernówce odbyło się VIII Posiedzenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej kadencji 2015-2018. Podjęto szereg ważnych uchwał i decyzji. Najważniejsze z nich to:

1/ Dokonano zmian w składzie Zarządu Towarzystwa. W miejsce wakujących dwóch miejsc w rezultacie rezygnacji Józefa Witka oraz Krzysztofa Babiarza na wniosek Prezesa Zarządu - Janusza Chojeckiego, Zarząd powołał:
- Teresę Orczykowską na Członka Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, która pełni także funkcję Wiceprezesa Klubu Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej
- Anielę Trzpis na Członka Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, która jednocześnie pełnić będzie funkcję Zastępcy Sekretarza Zarządu Towarzystwa.

2/ Dokonano oceny dotychczasowej realizacji zadań Towarzystwa ujętych w tegorocznym budżecie w kontekście dotychczas podpisanych umów rządowych i samorządowych. Oceną objęto najważniejsze zadania, które pozostają do zorganizowania i zrealizowania w II półroczu 2016, wśród nich:
- kontynuacja zadania
„Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis” finansowanego przez Rząd RP, stan zaawansowania prac przedłożył Prezes Towarzystwa - Janusz Chojecki będący także Głównym Koordynatorem tego złożonego projektu na rzecz umacniania integracji lokalnej wspólnoty. Harmonogram zakreślony umową rządową jest realizowany na bieżąco. Wręczenie medali i statuetek zaplanowano na uroczystość obchodów Święta Niepodległości RP w listopadzie br. Prezes złożył szczególne podziękowania Zbigniewowi Wicherskiemu za trudne do przecenienia zaangażowanie i wkład pracy w realizację tego dużego projektu:
-
VI Spotkanie Lotniczych Pokoleń z finałem w dniu 26 sierpnia 2016 roku w Sali Kinowej SCK w Mielcu. Stan przygotowań do tego Spotkania omówił Wiceprezes Towarzystwa/ Prezes Klubu Miłośników Lotnictwa- Zbigniew Wicherski, prace organizacyjno- przygotowawcze biegną bez zarzutu; Ustalenie szczegółowego scenariusza imprezy finałowej nastąpi na spotkaniu z Zarządem PROMLOTU w dniu 15.07.2016.
-
Finał jubileuszu 35-lecia Klubu Środowisk Twórczych.
Finał imprezy jubileuszowej odbędzie się w dniu 03 września 2016 w Sali Wystawienniczej SCK. Stan prac nad przygotowaniami do imprezy finałowej przedłożyła Członek Prezydium Zarządu/Prezes Klubu Środowisk Twórczych- Jadwiga Klaus. Stan przygotowań nie budzi zastrzeżeń. Warto odnotować, iż Klub Środowisk Twórczych realizuje z powodzeniem także dwie umowy podpisane przez TMZM z Zarządem Powiatu Mieleckiego: jedną z nich jest umowa konkursowa na projekt „ Z nurtem Wisłoki” a drugą umowa grantowa związana z jubileuszem 35-lecia Klubu.
-
Finał jubileuszu 10-lecia Grupy Literackiej „SŁOWO” w dniu 10 września 2016 roku w Sali Nr 1 SCK. Stan przygotowań omówił Członek Prezydium Zarządu/Prezes Grupy - Zbigniew Michalski, prace przygotowawcze nie budzą wątpliwości;
-
Finał obchodów Roku Szaferowskiego przewidziano na dzień 28 października 2016. Będzie to nadzwyczajne uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady dedykowane Profesorowi Szaferowi w 130 rocznicę Jego urodzin. Uroczystość odbędzie się w Sali Królewskiej Szkoły Muzycznej w Mielcu. Zarząd TMZM składa podziękowania Przewodniczącemu Miejskiej Rady w Mielcu - Panu Mariuszowi Kokoszce za tę doniosłą i prestiżową inicjatywę uczczenia urodzin Patrona Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, a także Patrona dwóch szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mielcu oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu. Nad scenariuszem tej uroczystości pracuje Wiceprezes Zbigniew Wicherski.

3/ Zarząd zobowiązał Zespół ds. Opracowania Nowego Statutu Towarzystwa wynikającego m.in. z nowelizacji dwóch ustaw: o organizacjach pozarządowych oraz działalności pożytku publicznego. Zarząd zobowiązał Zespół do przedłożenia projektu zmian w statucie w terminie do 31 października 2016. Uchwalenie nowego statutu TMZM przewidziano podczas zwyczajnego Walnego Zebrania Członków po zakończeniu roku obrachunkowego 2016.

4/ Prezes Janusz Chojecki poinformował Zarząd o otrzymaniu przyznanych dyplomów, nagród indywidualnych oraz zbiorowych, a także odznaczeń odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i odznaczeń państwowych, o które Zarząd wnioskował z okazji przypadających w br. jubileuszy. Wręczenie wyróżnionych i nagrodzonych nastąpi podczas jubileuszowych uroczystości. Nagrodę indywidualną o charakterze finansowym przyznaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za zasługi dla kultury polskiej otrzymał na uroczystej Gali w dniu 28 czerwca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie Grupy Literackiej „Słowo” działającej przy TMZM.

5/ Prezes Janusz Chojecki poinformował Zarząd o bieżącej działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mielcu, której jest członkiem. Rada na swoim posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku uchwaliła Regulamin działalności Rady.

6/ Prezes Sekcji Turystycznej TMZM - Janusz Wyzina przedstawił
program wycieczki plenerowej do Pienińskiego Parku Narodowego dedykowanej współtwórcy Parku - Prof. Wł. Szaferowi w dniach 16-18 września 2016.

przygotował Janusz Chojecki/Prezes TMZM
  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII