TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w Mielcu, 03.05.2016
225 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja
03.05.2016

3 maja 2016 r. tradycyjnie już w Mielcu odbył się pochód z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Poprzedziła go msza św. w Bazylice Mniejszej pw. św. Mateusza w Mielcu. Pochód przemaszerował pod Pomnik Wolności, gdzie Szkoły Podstawowej numer 9 w Mielcu, przedstawili okolicznościową część artystyczną.
Następnie poszczególne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.


delegacja TMZM podczas składania kwiatów: Janusz Chojecki i Zbigniew Wicherski

od lewej Janusz Wyzina, Janusz Chojecki, Zbigniew Wicherski


Uchwalona 3 maja 1791 r. Ustawa Rządowa była ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej korzenie są jednak znacznie głębsze. Już od początku XVIII w. w Polsce powstawały rozmaite idee głębokich reform politycznych. Oświeceniowi pisarze polityczni, tacy jak Stanisław Dunin-Karwicki, Jan Stanisław Jabłonowski, Stanisław Leszczyński i Stanisław Konarski, krytykowali w swoich dziełach ustrój oparty na zasadzie liberum veto i słabości władzy wykonawczej oraz proponowali nowe sposoby sprawowania rządów w Rzeczpospolitej.

Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Do tradycji trzeciomajowych nawiązywały później różne kierunki polityczne, dosyć dowolnie interpretując idee ustawy zasadniczej z 1791 roku.
ZOBACZ FILM https://twitter.com/hejmielec/status/727422520819892224

     ....................................................
fot. Roman Trojnacki
     ...................................................

fot. Roman Trojnacki
 
  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII