TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Program konferencji „W hołdzie wielkości Szafera”
Mielec 14-15 kwietnia 2016 roku
30.03.2016

W związku z przypadającą w tym roku 130. rocznicą urodzin wybitnego polskiego botanika – prof. Władysława Szafera w dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Mielcu odbędzie się konferencja poświęcona jego pamięci „W hołdzie wielkości Szafera”.

Organizatorami wydarzenia są: Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego w Krośnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu, Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki oraz Nadleśnictwo Mielec.

W związku z konferencją organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji, m.in. wystawę poświęconą W. Szaferowi oraz rajd rowerowy śladami wybitnego botanika w Mielcu i okolicznych lasach.

Program konferencji W hołdzie wielkości Szafera - Mielec, 14-15 kwietnia 2016 r.

Sala konferencyjna Restauracji Imperium, ul. Powstańców Warszawy 49

14 kwietnia − czwartek
8:00 - 10:00 - Rejestracja uczestników, śniadanie.
10:00 - 10:30 - Rozpoczęcie konferencji. Przywitanie zaproszonych gości i uczestników, słowo wstępne, przedstawienie programu konferencji, otwarcie wystaw dla uczestników konferencji.

10:35 - 13:00 - I sesja referatowa
- Dorobek naukowy Władysława Szafera − prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek – Instytut Botaniki UJ, Ogród Botaniczny w Krakowie.
- Władysław Szafer − życie i działalność w zarysie − Elżbieta Oleksiak − MBP im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu.
- Współpraca profesora Władysława Szafera z leśnikami i leśnictwem − prof. dr hab. Andrzej Grzywacz − Wydział Leśny SGGW w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Leśnego.
- Związki Władysława Szafera z Mielcem i ziemią mielecką − dr Jerzy Skrzypczak − Dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu.
- Rzeszowski okres w życiu Władysława Szafera − ks. dr Sławomir Zych − Katolicki Uniwersytet Lubelski.
- Osobiste wspomnienia o Władysławie Szaferze − Władysław Szarski − wnuczek prof. Władysława Szafera.

13:00 - 13:30 − Przerwa kawowa, zwiedzanie wystawy.
13:35 - 13:55 − Występ Chóru Młodzieżowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu pod batutą Pawła Lisa.
14:00 - 15:40 − II sesja referatowa
- Rodzina Szaferów w świetle ksiąg metrykalnych i innych dokumentów źródłowych − Krzysztof Haptaś − Muzeum Regionalne w Mielcu.
- Monografia powiatu mieleckiego: wstęp – Hubert Sobiczewski – Nadleśnictwo Mielec.
- Wstęp do fizyografii powiatu mieleckiego autorstwa Eugeniusza Romera – przygotował Janusz Świętoń – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu.
- Stosunki rolnicze powiatu mieleckiego w zarysie, rękopis prof. Stefana Pawlika – przygotowała Elżbieta Lejko − Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mielcu.
- Środki komunikacyjne, rękopis Mieczysława Szafera – przygotował Grzegorz Pikor – firma projektowa GProjekt.
- Roślinność ziemi mieleckiej, rękopis Władysława Szafera – przygotował Hubert Sobiczewski − Nadleśnictwo Mielec.

15:45 - 17:00 − Obiad, zwiedzanie wystaw.
19:00 - 21:00 − Uroczysta kolacja.

15 kwietnia − piątek
8:00 - 8:45 - Śniadanie.
8:50 - 8:55 - Przejazd autokarami pod kapliczkę na Smoczce.
9:00 - 10:00 - Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, posadzenie dębu Szafera.
10:00 - 12:00 - Objazd terenowy (Rezerwat „Buczyna w Cyrance” im. Władysława Szafera).
12:15 - 13:00 - Obiad i wyjazd uczestników.

Imprezy towarzyszące:
Wystawy:
- poświęcona życiu i działalności Władysława Szafera (publikacje, fotografie, dokumenty),
- fotografii rzadszych roślin powiatu mieleckiego,
- prac konkursowych młodzieży szkolnej pt. Leśne ogrody Szafera,
- twórców Klubu Środowisk Twórczych z Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

17 kwietnia − niedziela
Rajd rowerowy na terenie Mielca i okolic − po miejscach związanych z Władysławem Szaferem.

Patronat honorowy nad konferencją objęli starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła oraz Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba.

W dniach 11-13 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Imperium przy ul. Powstańców Warszawy 49 w Mielcu zostanie udostępniona dla zwiedzających wystawa poświęcona prof. Władysławowi Szaferowi. Będzie ona otwarta w godzinach 12.00 - 15.00. Aby obejrzeć wystawę należy uzgodnić godzin zwiedzania z Nadleśnictwem Mielec pod numerem telefonu: 17 747 69 70.

Program konferencji:  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII